Numer sprawyNumer sprawy
Ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego I wykonawców stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
167,44 Kb. 2
czytać
Numer sprawyNumer sprawy
Ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego I wykonawców stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
143,38 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne sa ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice0Specyfikacja istotnych warunków zamówienia aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne sa ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice0
Prawo zamówień publicznych, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
0,69 Mb. 5
czytać
Życiorys zawodowy (wzór)Życiorys zawodowy (wzór)
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr konkursu po kl /2010/Z, Działanie Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, na następujący przedmiot zamówienia
221,54 Kb. 2
czytać
Znak zamówienia 13/ZO/2014Znak zamówienia 13/ZO/2014
Robota budowlana polegająCĄ na remoncie pomieszczeń oficera dyżurnego w budynku nr 3 w jw. 4352 w giżycku
425,6 Kb. 5
czytać
Znak: 1/ZP. Mn zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”Znak: 1/ZP. Mn zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej I niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
165,64 Kb. 1
czytać
Specyfikacja wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej I sportuSpecyfikacja wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej I sportu
Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury I ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej
58 Kb. 1
czytać
Znak: 1/ZP. Mn zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”Znak: 1/ZP. Mn zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu
178,62 Kb. 1
czytać
Umowa o wykonanie prac remontowychUmowa o wykonanie prac remontowych
Grażyńskiego 9, 40-126 Katowice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr krs: 0000203891; kapitał zakładowy równy kapitałowi wpłaconemu 238 076 553,56 zł, nip
120,04 Kb. 1
czytać
Informacja o przedmiocie przedmiotem zapytania ofertowego jestInformacja o przedmiocie przedmiotem zapytania ofertowego jest
Zakup szczepionek przeciwko wirusowi hpv (Typ 6,11,16,18) I materiałów niezbędnych do realizacji zadania
5,41 Kb. 1
czytać
Znak zamówienia 34/2014Znak zamówienia 34/2014
Robota budowlana w zakresie konserwacji bieżĄcej oraz kontroli stanu technicznego (wykonanie przeglądu rocznego) wojskowej bocznicy kolejowej 156 w szerokim borze
0,52 Mb. 6
czytać
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskieEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
89,19 Kb. 1
czytać
Dla wydziału nauk o żywności I rybactwa Zachodniopomorskiego uniwersytetu technologicznego w Szczecinie dalej zwana „specyfikacją”Dla wydziału nauk o żywności I rybactwa Zachodniopomorskiego uniwersytetu technologicznego w Szczecinie dalej zwana „specyfikacją”
Pzp” oraz wydanych I obowiązujących na jej podstawie przepisów wykonawczych. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji zastosowanie bezpośrednie ma pzp
373,14 Kb. 1
czytać
Skarbem Państwa – 41 Bazą Lotnictwa Szkolnego w DęblinieSkarbem Państwa – 41 Bazą Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
Skarbem Państwa – 41 Bazą Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin, posiadającym nip 506-011-18-75, regon: 061456920, tel. 261 517 525, fax. 261 519 529 reprezentowanym przez
67,13 Kb. 1
czytać
Nr ref. Zp/15/2015/…/2015 zawarta w dniu pomiędzyNr ref. Zp/15/2015/…/2015 zawarta w dniu pomiędzy
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art
73,25 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna