Biuro audytorskie prowizja spółka z o o. w KrakowieBiuro audytorskie prowizja spółka z o o. w Krakowie
Do zakresu działania Samorządu Województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych na rzecz innych organów administracji publicznej
298,38 Kb. 4
czytać
GfkhjlghghGfkhjlghgh
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn zm.) zwanej dalej Ustawą pzp
175,34 Kb. 1
czytać
Sąd apelacyjny w warszawieSąd apelacyjny w warszawie
Postępowanie o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia
244,87 Kb. 7
czytać
Treść ofertyTreść oferty
Dfk/2016 oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, polegającego na,,Usługę w zakresie wydawania I obsługi kart bankowych imiennych dla klientów biznesowych z odroczonym terminem płatności
37,88 Kb. 1
czytać
Treść ofertyTreść oferty
Warszawie, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa oferuję/my wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest usługa w zakresie wydawania I obsługi kart bankowych imiennych dla klientów biznesowych z odroczonym terminem płatności
37,1 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr dt- b/3430/5/10 o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr dt- b/3430/5/10 o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 euro
Zamawiającego oraz zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 03. 02. 2010 r., poz
6,74 Mb. 26
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Na przygotowanie I przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń I warsztatów informatycznych
0,54 Mb. 4
czytać
Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Kobylnica na lata 2009-2014Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Kobylnica na lata 2009-2014
Uzasadnienie celowości wdrożenia Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Kobylnica na lata 2009-2014
217,81 Kb. 1
czytać
Łódź, dnia rŁódź, dnia r
Projekt „Kompetencje pracowników kluczem do rozwoju firmy Hydro-Vacuum S. A.” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
91,9 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczneSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
245,14 Kb. 3
czytać
Ppłk ryszard czaprackiPpłk ryszard czapracki
Siwz – przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w art. 1pkt ustawy Pzp
1,54 Mb. 16
czytać
Załącznik nr 1 do siwz dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr skizp-gp/28/2008 w trybie przetargu nieograniczonego ofertaZałącznik nr 1 do siwz dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr skizp-gp/28/2008 w trybie przetargu nieograniczonego oferta
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr skizp-gp/28/2008 w trybie przetargu nieograniczonego
1,53 Mb. 2
czytać
5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką
Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla al. Focha 33 w Krakowie”
397,92 Kb. 4
czytać
Siwz nowela 2016 dużaSiwz nowela 2016 duża
Zestaw do endoskopii dróg moczowych, instalacja sprzętu, szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu
468,59 Kb. 3
czytać
W Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113bW Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113b
Usługi edukacyjne I szkoleniowe kursy realizowane w ramach projektu „Większe umiejętności lepsze jutro” wykonywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
460,96 Kb. 3
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna