Istotne postanowienia umowy umowa nrIstotne postanowienia umowy umowa nr
Zawarta w dniu w pomiędzy
35,77 Kb. 1
czytać
Umowa Nr o dofinansowanie Projektu „ ”Umowa Nr o dofinansowanie Projektu „ ”
Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego I przedsiębiorczości na Mazowszu”
243,01 Kb. 1
czytać
Numer sprawy: 271Numer sprawy: 271
Nazwa zadania: Zakup, dostawa I wdrożenie serwera, skanera oraz oprogramowania pn. Elektroniczny obieg dokumentów
0,69 Mb. 4
czytać
Łódź, dnia rŁódź, dnia r
Projekt „Kompetencje pracowników kluczem do rozwoju firmy Hydro-Vacuum S. A.” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
76,17 Kb. 1
czytać
Działanie 2 Przeciwdziałanie wykluczeniu I wzmocnienie sektora ekonomii społecznejDziałanie 2 Przeciwdziałanie wykluczeniu I wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
484,41 Kb. 5
czytać
Nr ref. Zp/08/2015/…/2015 zawarta w dniu pomiędzyNr ref. Zp/08/2015/…/2015 zawarta w dniu pomiędzy
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art
65,96 Kb. 1
czytać
34/WT/JW4220/2010 specyfikacja istotnych warunków zamówienia34/WT/JW4220/2010 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
W postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych”
2,21 Mb. 5
czytać
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I Gminy Jędrzejów, dnia 08Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I Gminy Jędrzejów, dnia 08
Usługi edukacyjne I szkoleniowe realizowane w ramach projektu „Większe umiejętności lepsze jutro” wykonywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu
1 Mb. 1
czytać
SzczegóŁowe warunki konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnychSzczegóŁowe warunki konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów o udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne, zwane dalej „swko” określają
255,64 Kb. 1
czytać
§ 1 Zamawiający§ 1 Zamawiający
I etapu projektu systemowego po ig, którego celem jest popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego I gospodarki opartej na wiedzy, poprzez podnoszenie świadomości przedsiębiorców o ofercie działań I po ig
279,32 Kb. 1
czytać
§ 1 Zamawiający§ 1 Zamawiający
I etapu projektu systemowego po ig, którego celem jest popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego I gospodarki opartej na wiedzy, poprzez podnoszenie świadomości przedsiębiorców o ofercie działań I po ig
272,2 Kb. 1
czytać
Łódź, dnia rŁódź, dnia r
Projekt „Kompetencje pracowników kluczem do rozwoju firmy Hydro-Vacuum S. A.” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
74,82 Kb. 1
czytać
Laboratorium elektrotechniki, elektroniki I automatykiLaboratorium elektrotechniki, elektroniki I automatyki
W postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” Tekst jednolity
2,11 Mb. 3
czytać
Numer sprawy: 3/zp-o/2016 Świnoujście, dnNumer sprawy: 3/zp-o/2016 Świnoujście, dn
Wykonanie I dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r o systemie informacji w ochronie zdrowia
0,69 Mb. 6
czytać
ZatwierdzonoZatwierdzono
Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem I wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie oraz obsługa serwisowa I dostarczanie materiałÓw eksploatacyjnych
0,69 Mb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna