Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych, przemysłowych oraz chemii basenowej dla potrzeb
1,08 Mb. 1
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Dz. U. Nr 223, poz. 1655 zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058 I późniejszymi w trybie przetargu nieograniczonego
157,44 Kb. 1
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
176,84 Kb. 1
czytać
Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej na obszarze objętym lsr realizowanych przez inne podmioty niż lgdUzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej na obszarze objętym lsr realizowanych przez inne podmioty niż lgd
43,74 Kb. 1
czytać
Łódź, dnia rŁódź, dnia r
Projekt „Kompetencje pracowników kluczem do rozwoju firmy Hydro-Vacuum S. A.” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
75,08 Kb. 1
czytać
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w IławiePowiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nip 44-14-84-344 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę akcesoriów do zabiegów artroskopowych I obłożeń do zabiegów endoprotezo plastyki stawu biodrowego z podziałem na zadań dla Powiatowego Szpitala im
339,24 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Projekt istotnych postanowień umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiegoZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego Projekt istotnych postanowień umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Parchowo z siedzibą przy ulicy Krótkiej 2, 77-124 Parchowo, nip 842-166-37-88
44,79 Kb. 1
czytać
Zatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego wz ppłk Tomasz zimolużYŃski dnia rZatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego wz ppłk Tomasz zimolużYŃski dnia r
Dz. U. z 015 r poz. 2164, zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z art. 10 ust ustawy Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości 135 000 euro
337,7 Kb. 8
czytać
Zarząd dróg I zieleni w gdańskuZarząd dróg I zieleni w gdańsku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 907 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone zapytania dotyczące treści siwz
144,15 Kb. 1
czytać
Znak: 2/ZP. Ks zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”Znak: 2/ZP. Ks zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej I niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
176,47 Kb. 1
czytać
W Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113bW Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113b
Usługi edukacyjne I szkoleniowe kursy realizowane w ramach projektu „Większe umiejętności lepsze jutro” wykonywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
461,11 Kb. 3
czytać
Kryteria wyboru projektówKryteria wyboru projektów
Innowacja (innovation) to wdrożenie nowego, (lub znacząco udoskonalonego) produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej
69,47 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: zp/WNoŻiR/178/2011Znak sprawy: zp/WNoŻiR/178/2011
Na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla wydziału nauk o żywności I rybactwa Zachodniopomorskiego uniwersytetu technologicznego w Szczecinie
453,2 Kb. 2
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Oryginał siwz jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w siwz wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu
0,51 Mb. 5
czytać
34/18wog/2016 18 wojskowy oddział gospodarczy zatwierdzam komendant 18 wojskowego oddziału gospodarczego r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia34/18wog/2016 18 wojskowy oddział gospodarczy zatwierdzam komendant 18 wojskowego oddziału gospodarczego r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oryginał siwz jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w siwz wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu
0,75 Mb. 7
czytać

  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna