Sprawozdawczość finansowaSprawozdawczość finansowa
Uzgodnienie ewidencji syntetycznej I analitycznej w ramach spo­rządzonych zestawień obrotów I sald
0,54 Mb. 4
czytać
Rachunkowość bankówRachunkowość banków
Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 I 934, Nr 140, poz. 939 I nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 382 uchwala się, co następuje
146,07 Kb. 1
czytać
Mgr Zofia SkowronMgr Zofia Skowron
Z. O. „Bytom” S. A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Z. O. „Bytom” S. A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju I osiągnięć oraz sytuacji Z. O. „Bytom” S. A., w tym opis podstawowych zagrożeń I ryzyka
1,32 Mb. 14
czytać
I przedmiot I metody rachunkowościI przedmiot I metody rachunkowości
Rachunkowość – jest to system obserwacji, pomiaru I ewidencji oraz przetwarzania
175,38 Kb. 1
czytać
ZałOŻenia koncepcyjne sporządzania I prezentacji sprawozdań finansowychZałOŻenia koncepcyjne sporządzania I prezentacji sprawozdań finansowych
Iasc w 1989 r w celu zmniejszenia istniejących różnic w interpretacji składników sprawozdań finansowych
372,17 Kb. 4
czytać
Podstawy rachunkowości I przedmiot I metody rachunkowościPodstawy rachunkowości I przedmiot I metody rachunkowości
Rachunkowość – jest to system obserwacji, pomiaru I ewidencji oraz przetwarzania
322,81 Kb. 2
czytać
Nazwa spóŁKINazwa spóŁKI
Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 4 grudnia 1991 roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie
146,19 Kb. 1
czytać
RachunkowośĆ jest pojęciem wieloznacznymRachunkowośĆ jest pojęciem wieloznacznym
Księgowość podsystem rachunkowości, służący do gromadzenia I rejestrowania danych o operacjach gospodarczych, tworzący podstawową bazę danych dla systemu informacyjnego rachunkowości  prowadzenie ksiąg rachunkowych
419,8 Kb. 5
czytać
Podstawy rachunkowości I przedmiot I metody rachunkowościPodstawy rachunkowości I przedmiot I metody rachunkowości
Rachunkowość – jest to system obserwacji, pomiaru I ewidencji oraz przetwarzania
350,04 Kb. 3
czytać
Jak przygotować Twoją organizację do zamknięcia roku? Drogi CzytelnikuJak przygotować Twoją organizację do zamknięcia roku? Drogi Czytelniku
Zamknięcie ksiąg rachunkowych to pracochłonne zadanie, dlatego najlepiej sporządzić terminarz prac, które pozwolą Ci w sposób uporządkowany przejść przez trudny okres. Zobacz, jak przykładowo może wyglądać taki harmonogram
38,18 Kb. 1
czytać
ObjaśnieniaObjaśnienia
Dz. U. nr 46 poz. 426, a także ustawy z 28 sierpnia 1997 r o funduszach inwestycyjnych
67,06 Kb. 1
czytać
Uniwersytetu ekonomicznegoUniwersytetu ekonomicznego
Obejmujące m in zasady wyceny aktywów I pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, a także zasady techniczno-organizacyjne, dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych I ich ochrony
0,68 Mb. 10
czytać
Metody wyceny aktywów I pasywów oraz ustalania wyniku finansowegoMetody wyceny aktywów I pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, …
63,07 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 4 wójta gminy raczkiZarządzenie Nr 4 wójta gminy raczki
Ministra Finansów z dnia z 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
93,36 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna