Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
Nazwa zadania: Dostawa implantów I specjalistycznego sprzętu j u dla potrzeb Oddziału
313,44 Kb. 3
czytać
Olsztyn, dnOlsztyn, dn
Szpital Zespolony w Olsztynie, działając na podstawie art. 8 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
348,99 Kb. 2
czytać
Gmina skomlinGmina skomlin
Projekt „,,Szkoły równych szans w gminie Skomlin” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
243,58 Kb. 1
czytać
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2
Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne I jakościowe
212,1 Kb. 1
czytać
Znak sprawy : WZnak sprawy : W
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r nr 223 poz. 1655 z późn zm.), zwaną dalej ustawą Pzp
0,63 Mb. 10
czytać
Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późniejszymi zmianami) – dalej również P. z p., o wartości szacunkowej poniżej 207 tys euro
179,41 Kb. 2
czytać
Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096
Optyk endoskopowych sztywnych I giętkich do prowadzenia diagnostyki w gabinetach konsultacyjnych oraz operacji zatok
171,69 Kb. 2
czytać
Sp zoz w Rawie Mazowieckiej Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200. 000,00 €Sp zoz w Rawie Mazowieckiej Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200. 000,00 €
0,96 Mb. 17
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 00 do godziny 14: 30
482,52 Kb. 3
czytać
Nr sprawy: 123/2013Nr sprawy: 123/2013
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa narzędzi I akcesoriów, wykorzystywanych w ramach podstawowej chirurgii okulistycznej w Klinice Okulistyki
423,12 Kb. 4
czytać
Samodzielny publicznySamodzielny publiczny
Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz)
184,3 Kb. 2
czytać
Europejski fundusz rozwoju regionalnego fundusze europejskie dla rozwoju wojewEuropejski fundusz rozwoju regionalnego fundusze europejskie dla rozwoju wojew
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na
82,74 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 00 do godziny 14: 30
0,51 Mb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia poniżej 211 000 euro Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia poniżej 211 000 euro Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
0,52 Mb. 5
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Dostawę odczynników laboratoryjnych do diagnostyki alergologicznej wraz z dzierżAWĄ niezbędnego sprzętu dla spdsk w warszawie” rejzampub/41/2018
275,3 Kb. 1
czytać

  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna