Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
Nazwa zadania: Dostawa implantów I specjalistycznego sprzętu j u dla potrzeb Oddziału
313.44 Kb. 3
czytać
Olsztyn, dnOlsztyn, dn
Szpital Zespolony w Olsztynie, działając na podstawie art. 8 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
348.99 Kb. 2
czytać
Gmina skomlinGmina skomlin
Projekt „,,Szkoły równych szans w gminie Skomlin” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
243.58 Kb. 1
czytać
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2
Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne I jakościowe
212.1 Kb. 1
czytać
Znak sprawy : WZnak sprawy : W
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r nr 223 poz. 1655 z późn zm.), zwaną dalej ustawą Pzp
0.63 Mb. 10
czytać
Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późniejszymi zmianami) – dalej również P. z p., o wartości szacunkowej poniżej 207 tys euro
179.41 Kb. 2
czytać
Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096
Optyk endoskopowych sztywnych I giętkich do prowadzenia diagnostyki w gabinetach konsultacyjnych oraz operacji zatok
171.69 Kb. 2
czytać
Sp zoz w Rawie Mazowieckiej Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200. 000,00 €Sp zoz w Rawie Mazowieckiej Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200. 000,00 €
0.96 Mb. 17
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 00 do godziny 14: 30
482.52 Kb. 3
czytać
Nr sprawy: 123/2013Nr sprawy: 123/2013
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa narzędzi I akcesoriów, wykorzystywanych w ramach podstawowej chirurgii okulistycznej w Klinice Okulistyki
423.12 Kb. 4
czytać
Samodzielny publicznySamodzielny publiczny
Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz)
184.3 Kb. 2
czytać
Europejski fundusz rozwoju regionalnego fundusze europejskie dla rozwoju wojewEuropejski fundusz rozwoju regionalnego fundusze europejskie dla rozwoju wojew
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na
82.74 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 00 do godziny 14: 30
0.51 Mb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia poniżej 211 000 euro Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia poniżej 211 000 euro Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
0.52 Mb. 5
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Dostawę odczynników laboratoryjnych do diagnostyki alergologicznej wraz z dzierżAWĄ niezbędnego sprzętu dla spdsk w warszawie” rejzampub/41/2018
275.3 Kb. 1
czytać

  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu