Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
1,96 Mb. 4
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
2,18 Mb. 3
czytać
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Romańskiej Katalog przedmiotowy Studia stacjonarne, pierwszego stopnia Trzeci rok studiów Kierunek : filologia Specjalność: Filologia romańskaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Romańskiej Katalog przedmiotowy Studia stacjonarne, pierwszego stopnia Trzeci rok studiów Kierunek : filologia Specjalność: Filologia romańska
Wacław Rapak, dr Agata Kraszewska, dr Magdalena Szczepanik-Ninin, mgr Carine Debarges-Dusza
0,67 Mb. 2
czytać
Podstawy prawne egzaminuPodstawy prawne egzaminu
Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki
413,77 Kb. 6
czytać
Załącznik nr 1 do uchwały nr 53/XI/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2008 rZałącznik nr 1 do uchwały nr 53/XI/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2008 r
Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2000. Liczba punktów ects (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180
484 Kb. 3
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
2,22 Mb. 3
czytać
Mirosław SprutaMirosław Spruta
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
217,32 Kb. 4
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
2,25 Mb. 3
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
2,2 Mb. 3
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
2,24 Mb. 3
czytać
Przedmiotowy system ocenianiaPrzedmiotowy system oceniania
Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Statutu Szkoły
50,82 Kb. 1
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
2,24 Mb. 3
czytać
Statut publicznej szkoły podstawowej nr 20 w opoluStatut publicznej szkoły podstawowej nr 20 w opolu
Dz. U. Nr 199, poz. 2046 oraz Rozporządzenia meniS z dnia 11 stycznia 2005 r zmieniającą rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
1,91 Mb. 24
czytać
Podstawy prawne egzaminuPodstawy prawne egzaminu
Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki
414,08 Kb. 6
czytać
Instytut humanistycznyInstytut humanistyczny
2,18 Mb. 3
czytać

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna