Sprawozdawczość finansowaSprawozdawczość finansowa
Uzgodnienie ewidencji syntetycznej I analitycznej w ramach spo­rządzonych zestawień obrotów I sald
0,54 Mb. 4
czytać
Analiza finansowa w przedsiębiorstwieAnaliza finansowa w przedsiębiorstwie
Brak właściwego rozeznania bądź brak szybkich reakcji na zachodzące w otoczeniu mikro I makro przedsiębiorstwa zmiany może doprowadzić do podjęcia nietrafnych lub spóźnionych decyzji skutkujących pogorszeniem kondycji finansów przedsiębiorstwa albo wręcz
155,44 Kb. 3
czytać
Raport z badania sprawozdania finansowego jednostki   z siedzibą w  , ul  za rok obrotowy ważne objaśnienie dla całego Raportu: treść objęta kursywą ma charakter jedynie przykładowyRaport z badania sprawozdania finansowego jednostki   z siedzibą w  , ul  za rok obrotowy ważne objaśnienie dla całego Raportu: treść objęta kursywą ma charakter jedynie przykładowy
Dlatego przy ostatecznej redakcji biegły powinien zastosować objaśnienia zgodne z ujawnionymi w trakcie badania faktami, uwzględnić zgodnie z zawodowym osądem istotne elementy I ostatecznie sprostować ukośne wiersze
0,75 Mb. 5
czytać
Zarządzenie nr …Zarządzenie nr …
Finansów z dnia marca 2010 w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów I rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
1,54 Mb. 11
czytać
ObjaśnieniaObjaśnienia
Dz. U. nr 46 poz. 426, a także ustawy z 28 sierpnia 1997 r o funduszach inwestycyjnych
67,06 Kb. 1
czytać
Ewidencja I wycena środków pienięŻnych spis treści wstęp 4 Rozdział I ogólna charakterystyka środków pieniężnych 5Ewidencja I wycena środków pienięŻnych spis treści wstęp 4 Rozdział I ogólna charakterystyka środków pieniężnych 5
Dokumentacja I ewidencja środków pieniężnych na przykładzie zakładu budżetowego 55
316,76 Kb. 4
czytać
2. Aktywa i pasywa Aktywa2. Aktywa i pasywa Aktywa
Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych [Art pkt 12 UoR]
301,36 Kb. 2
czytać
Statystyczne sprawozdanie finansowe zawierające bilans oraz rachunek zysków I strat za rok 2002 rStatystyczne sprawozdanie finansowe zawierające bilans oraz rachunek zysków I strat za rok 2002 r
W pozycji 6 należy otoczyć kółkiem jeden z podanych kodów, przy czym poszczególne kody oznaczają
115,74 Kb. 1
czytać
Ćwiczenia 1Ćwiczenia 1
Bilans przedsiębiorstwa- fotografia finansowa na konkretny dzień, moment- moment bilansowy. Jest to zestawienie aktywów I pasywów jednostki gospodarczej. Każde zdarzenie gospodarcze powoduje jego zmianę
246,64 Kb. 1
czytać
Ewidencja I wycena środków pienięŻnych spis treści wstęp 4 Rozdział I ogólna charakterystyka środków pieniężnych 5Ewidencja I wycena środków pienięŻnych spis treści wstęp 4 Rozdział I ogólna charakterystyka środków pieniężnych 5
Dokumentacja I ewidencja środków pieniężnych na przykładzie zakładu budżetowego 55
300,57 Kb. 5
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna