Zatwierdzam dowódca jw 4724 płk Mirosław krupaZatwierdzam dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t j. Dz. U
332,99 Kb. 3
czytać
IdentyfikatorIdentyfikator
Euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
0,73 Mb. 7
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Bytom: Dzierżawa mikroskopu operacyjnego okulistycznego z systemem wizualizacji tylnego odcinka gałki ocznej podczas operacji witrektomii tylnej
23,72 Kb. 1
czytać
Zarząd inwestycji akademii medycznejZarząd inwestycji akademii medycznej
Dostawę jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, wstępnie przygotowanych materiałów I akcesoriów niezbędnych do wykonywania
423,88 Kb. 5
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro pod nazwą: Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych, mebliSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro pod nazwą: Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych, mebli
Formularze wyceny poszczególnych części wraz z opisem przedmiotu zamówienia
3,48 Mb. 22
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro pod nazwą: Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych, mebliSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro pod nazwą: Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych, mebli
Tom II: projekt umowy zamawiający wymaga, aby umowa została podpisana na warunkach tu określonych
3,71 Mb. 18
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym pnSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym pn
Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku obłożeń na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli z podziałem na 10 Pakietów”
0,67 Mb. 10
czytać
Wojewódzki szpital zespolonyWojewódzki szpital zespolony
Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących siwz oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami
268,92 Kb. 3
czytać
Sąd apelacyjny w warszawieSąd apelacyjny w warszawie
Postępowanie o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia
244,87 Kb. 7
czytać
Mariusz RebczynskiMariusz Rebczynski
Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin
304,22 Kb. 1
czytać
Regulamin przeprowadzania konkursu ofertRegulamin przeprowadzania konkursu ofert
Zadaniem Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie I rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
62 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez rckiK w KatowicachSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez rckiK w Katowicach
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I krwiolecznictwa w Katowicach ul. Raciborska 15 40 074 Katowice
0,63 Mb. 1
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej I wykonanie na jej podstawie remontu budynku nr 10 na terenie jw. 3797 w giżycku przy ul. 1-go maja
66,82 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 00 do godziny 14: 30
482,52 Kb. 3
czytać
Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinieUniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mysap erp I bazie ibm db2, w obszarze majątkowo-finansowym”
428,65 Kb. 3
czytać

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna