GłÓwny instytut górnictwaGłÓwny instytut górnictwa
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
268,63 Kb. 4
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital WeteranówSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów
Specyfikacja płatna 20,00 zł – w przypadku jej przekazania Wykonawcy w formie pisemnej
401,09 Kb. 5
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Sosnowiec: Sprawowanie pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
0,5 Mb. 4
czytać
Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120, 00-801 Warszawa tel. (22) 558-90-00 fax: (22) 620-06-08 nip 525-22-48-481
0,52 Mb. 4
czytać
Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 KleszczówKleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
0,71 Mb. 4
czytać
Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorówKalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
46,1 Kb. 1
czytać
D-zp-01/10/13 Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaD-zp-01/10/13 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 5 do siwz opis systemu do audytu legalności oprogramowania
247,63 Kb. 6
czytać
Ogród Zoologiczny Znak sprawy: st/271-21/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wersja z dnia 9 czerwca 2017 r. Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Ogród Zoologiczny Znak sprawy: st/271-21/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wersja z dnia 9 czerwca 2017 r. Rozbudowa systemu monitoringu na terenie
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”
77,43 Kb. 1
czytać
Biała Podlaska: Dostawa implantów kręgosłupowych, narzędzi I wyrobów używanych na salach zabiegowych I operacyjnych, wkładów I złączy do tomografu komputerowego oraz igieł do miejscowego znieczulania. Sprawa znak: zpBiała Podlaska: Dostawa implantów kręgosłupowych, narzędzi I wyrobów używanych na salach zabiegowych I operacyjnych, wkładów I złączy do tomografu komputerowego oraz igieł do miejscowego znieczulania. Sprawa znak: zp
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
61,83 Kb. 1
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Giżycko: roboty budowlane w zakresie konserwacji pomieszczeń, nawierzchni asfaltowej I chodnika oraz konserwacji trybuny I placu apelowego na terenie jw. 4352 przy ul. Nowowiejskiej 20 w giżycku
65,45 Kb. 1
czytać
ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
412,26 Kb. 3
czytać
Numer sprawy: 3/zp-o/2016 Świnoujście, dnNumer sprawy: 3/zp-o/2016 Świnoujście, dn
Wykonanie I dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r o systemie informacji w ochronie zdrowia
0,69 Mb. 6
czytać
ZatwierdzonoZatwierdzono
Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem I wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie oraz obsługa serwisowa I dostarczanie materiałÓw eksploatacyjnych
0,69 Mb. 1
czytać
Sztynwag, 29. 05. 2017 r Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacjiSztynwag, 29. 05. 2017 r Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Ogłoszenia o naborze wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
1,01 Mb. 1
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna