XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zamawiającym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę pn. „System obsługi poradni Centrum attis sp z o o.”
0,78 Mb. 6
czytać
Kraków: Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze w kompleksie wojskowym przy ulKraków: Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze w kompleksie wojskowym przy ul
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
39 Kb. 1
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital KlinicznySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Specyfikacja płatna 20,00 zł – w przypadku jej przekazania Wykonawcy w formie pisemnej
356,7 Kb. 2
czytać
674/PN/ZP/U/2015674/PN/ZP/U/2015
Specyfikacja płatna 20,00 zł – w przypadku jej przekazania Wykonawcy w formie pisemnej
370,01 Kb. 3
czytać
Nr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCYNr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCY
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
1,93 Mb. 13
czytać
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie nr sprawy 35/43/17/szp/BKomenda Wojewódzka Policji w Lublinie nr sprawy 35/43/17/szp/B
Zaprojektowanie I wykonanie adaptacji pomieszczeń celem utworzenia bazy lokalowej dla planowanego do utworzenia Posterunku Policji w Jastkowie”
369,56 Kb. 3
czytać
Dostawę implantów neurochirurgicznych dla specjalistycznego szpitala miejskiego im. Mikołaja kopernika w toruniu, fax (0-56) 61 00 306, 655 75 30Dostawę implantów neurochirurgicznych dla specjalistycznego szpitala miejskiego im. Mikołaja kopernika w toruniu, fax (0-56) 61 00 306, 655 75 30
Części III i Części I ust. 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
339,25 Kb. 2
czytać
Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinieUniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mysap erp I bazie ibm db2, w obszarze kadrowo-płacowym
437,02 Kb. 3
czytać
Siwz dostawa oprogramowania I sprzętu komputerowegoSiwz dostawa oprogramowania I sprzętu komputerowego
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
227,37 Kb. 2
czytać
InformatyzacjaInformatyzacja
O wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych
1,2 Mb. 3
czytać
Giżycko dn. 24. 05. 2013rGiżycko dn. 24. 05. 2013r
Przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy – prawo zamówień publicznych
0,92 Mb. 8
czytać
Wzór umowyWzór umowy
Oddział w Krakowie, z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Meiselsa, 1-063 Kraków, działającym na podstawie art ust pkt ustawy z dnia 22. 10. 2004 r o jednostkach doradztwa rolniczego
81,39 Kb. 1
czytać
InformatyzacjaInformatyzacja
O wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych
1,12 Mb. 3
czytać
Giżycko: usługa transportowa wynajmu autobusów I mikrobusów celem przewozu osób z garnizonów giżycko, WĘgorzewo, suwałKI, gołdap, orzysz, mrągowo, do miejsc wskazanych przez zamawiającego numer ogłoszenia: 3043 2016; data zamieszczenia: 12Giżycko: usługa transportowa wynajmu autobusów I mikrobusów celem przewozu osób z garnizonów giżycko, WĘgorzewo, suwałKI, gołdap, orzysz, mrągowo, do miejsc wskazanych przez zamawiającego numer ogłoszenia: 3043 2016; data zamieszczenia: 12
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
65,75 Kb. 1
czytać
Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 KleszczówKleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
0,94 Mb. 14
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna