Spzzoz. XII. 381. 18/2016 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi MazowieckiejSpzzoz. XII. 381. 18/2016 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
4,18 Mb. 2
czytać
Znak sprawy: zp/8/PN/2011Znak sprawy: zp/8/PN/2011
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, dla przedmiotu zamówienia o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
252,24 Kb. 2
czytać
Katowice, dnia 22Katowice, dnia 22
Nr konta bankowego: Bank Gospodarki Żywnościowej bnp paribas S. A. Oddział w Katowicach
1,44 Mb. 14
czytać
Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późniejszymi zmianami) – dalej również P. z p., o wartości szacunkowej poniżej 207 tys euro
179,41 Kb. 2
czytać
Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096
Optyk endoskopowych sztywnych I giętkich do prowadzenia diagnostyki w gabinetach konsultacyjnych oraz operacji zatok
171,69 Kb. 2
czytać
InstrukcjaInstrukcja
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I krwiolecznictwa w Katowicach ul. Raciborska 15 40 074 Katowice
0,65 Mb. 1
czytać
32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu 22 400 Zamość ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 tel./fax: 261 181 607 nip 9223046357 regon 06140233732 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu 22 400 Zamość ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 tel./fax: 261 181 607 nip 9223046357 regon 061402337
Zaprasza do składania ofert na wykonanie usług naprawy motocykli, quadów, pojazdów osobowych, osobowo-terenowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów I pozostałych w warsztatach samochodowych w roku 017 w zakresie części
0,53 Mb. 4
czytać
Warszawa, 2015-05-14Warszawa, 2015-05-14
Program kompleksowej diagnostyki I terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw I powikłań wad rozwojowych I chorób płodu jako element poprawy stanu zdrowia płodów I noworodków na lata 2014-2017, dalej: Program
37,29 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: zp 70 / 2016 ZamawiającyNr sprawy: zp 70 / 2016 Zamawiający
Prawo zamówień publicznych – ( Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn zm) zwanej dalej „ustawą”) na dostawy przedmiotu zamówienia
151,25 Kb. 1
czytać
Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu
Działając na podstawie art. 0 ust. Prawa zamówień publicznych tekst jednolity (t j. Dz. U. z 2013 poz. 907z późn zm )zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
0,66 Mb. 6
czytać
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I AutostradGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad
Rozdział 3: Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
1,38 Mb. 2
czytać
Sosnowiec: Sprawowanie pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt przebywających w: Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz w Ogrodzie ZoologicznymSosnowiec: Sprawowanie pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt przebywających w: Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz w Ogrodzie Zoologicznym
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
1,04 Mb. 11
czytać
Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorówKalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
57,53 Kb. 1
czytać
Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 56327 2016; data zamieszczenia: 20. 05. 2016Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 56327 2016; data zamieszczenia: 20. 05. 2016
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności I bezpieczeństwa/o zamówieniu na podwykonawstwo roboty budowlane
70,29 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników opi pib oraz członków ich rodzinSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników opi pib oraz członków ich rodzin
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
448,13 Kb. 4
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna