Katowice, dnia 30Katowice, dnia 30
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn zm.) – zwana dalej ustawą Pzp
1,36 Mb. 11
czytać
Wrocław, dnWrocław, dn
Usługa nadzoru autorskiego wraz z serwisem oprogramowania agfa impax I oprogramowania alteris
328,43 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
0,73 Mb. 6
czytać
Komisja ds. Zamówień PublicznychKomisja ds. Zamówień Publicznych
Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r
92,93 Kb. 1
czytać
Politechnika wrocławskaPolitechnika wrocławska
Usługę grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej I teatralnej im. L. Schillera w Łodzi I członków ich rodzin”
0,59 Mb. 5
czytać
Politechnika wrocławskaPolitechnika wrocławska
Usługę grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej I teatralnej im. L. Schillera w Łodzi I członków ich rodzin”
0,62 Mb. 6
czytać
Samodzielny PublicznySamodzielny Publiczny
Zakup z dostawą endoprotez I materiałÓw ortopedycznych wraz z dzierżAWĄ instrumentarium, osprzęt do ercp oraz uzupełnienie lekóW
1,72 Mb. 19
czytać
Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz implantów do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego kręgosłupa dla Oddziału Neurotraumatologicznego wsz w Płocku
1,3 Mb. 11
czytać
5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką
Dostawę implantów wraz z instrumentarium do zabiegów dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
439,3 Kb. 3
czytać
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy
Morąg: Dostawa sterylnego I niesterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
153,81 Kb. 4
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital klinicznySamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny
Dz. U. z 2016 r poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 I 2260, zwana dalej Pzp lub ustawą
1,73 Mb. 12
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Kołobrzeg: Dostawa soczewek I akcesoriów do operacji przedniego I tylnego dna oka
39 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
304,43 Kb. 2
czytać
Or. 0057 2014 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta I Urzędu Miasta w okresie od 10 maja do 13 czerwca 2014rOr. 0057 2014 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta I Urzędu Miasta w okresie od 10 maja do 13 czerwca 2014r
Trwały prace związane z realizacją zadania pn. Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkół Publicznych Nr Zadanie realizowane jest w formule `zaprojektuj I wykonaj
448,56 Kb. 3
czytać
ZespóŁ opieki zdrowotnej w nysieZespóŁ opieki zdrowotnej w nysie
Zamawiającym, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn zm.), zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego
0,82 Mb. 7
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna