Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp z o o. w Krakowie”Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp z o o. w Krakowie”
0,51 Mb. 3
czytać
Bytom: Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewekBytom: Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek
42,32 Kb. 1
czytać
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centralaKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej „Zamawiającym” lub „krus” ogłasza postępowanie
146,85 Kb. 3
czytać
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala 00 – 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala 00 – 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej „Zamawiającym” lub „krus” ogłasza postępowanie
194,88 Kb. 2
czytać
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym naNawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na
Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie: „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne
479,31 Kb. 1
czytać
Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne I hematologicznePolska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne I hematologiczne
Nieograniczony, pełny I bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem
35,5 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartośĆ kwoty 144. 000 Euro na grupowe ubezpieczenie pracownikóWSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartośĆ kwoty 144. 000 Euro na grupowe ubezpieczenie pracownikóW
1,35 Mb. 14
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 imSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
178,67 Kb. 3
czytać
Gdynia, 16. 10. 2019r. Opis przedmiotu zamówieniaGdynia, 16. 10. 2019r. Opis przedmiotu zamówienia
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
1,22 Mb. 3
czytać
Zamieszczanie ogłoszeniaZamieszczanie ogłoszenia
Giżycko: usługa szkolenia, w zakresie nauki języka angielskiego, serbskiego oraz albańskiego w jednostkach wojskowych bęDĄcych na zaopatrzeniu jednostki wojskowej 4352 w giżycku
55,19 Kb. 1
czytać
Dla kliniki okulistykiDla kliniki okulistyki
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni powoływać się na ten znak I tytuł
1,24 Mb. 8
czytać
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w RadomiuMazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w Radomiu
W trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 R. Prawo zamówień publicznych
376,66 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na „dostawę specjalistycznego sprzętu dla kliniki okulistyki”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na „dostawę specjalistycznego sprzętu dla kliniki okulistyki”
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni powoływać się na ten znak I tytuł
438,83 Kb. 4
czytać
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w RadomiuMazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w Radomiu
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
371,87 Kb. 5
czytać
Oznaczenie sprawyOznaczenie sprawy
Ochrona osób I mienia – poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenia techniczne na obszarach użytkowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”
0,6 Mb. 7
czytać

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna