Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nazwa zamówienia publicznegoSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia nazwa zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
127,79 Kb. 1
czytać
ZamawiająCYZamawiająCY
Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, ul
0,79 Mb. 2
czytać
ZatwierdziłZatwierdził
Ubezpieczenie grupowe na życie pracownikóW, wspóŁMAŁŻonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników przemyskiej gospodarki komunalnej sp. Z o. O. Oraz zakładu usług komunalnych w przemyślu sp. Z o. O.”
0,98 Mb. 8
czytać
Zamieszczanie ogłoszeniaZamieszczanie ogłoszenia
Gdynia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby zasilania Okrętu Marynarki Wojennej „Błyskawica” – muzeum przy Al. Jana Pawła II w Gdyni
60,11 Kb. 1
czytać
Polska agencja prasowaPolska agencja prasowa
Warszawa, ul. Bracka 6/8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs 0000067663, nip 526-025-07-42, wysokość kapitału zakładowego
1,39 Mb. 13
czytać
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w IławiePowiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nip 44-14-84-344 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę akcesoriów do zabiegów artroskopowych I obłożeń do zabiegów endoprotezo plastyki stawu biodrowego z podziałem na zadań dla Powiatowego Szpitala im
339,24 Kb. 1
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu amphora, automatach oddechowych oraz kamizelkach -jacketach nurkowych oraz bieżące naprawy wymienionego sprzętu
355,29 Kb. 1
czytać
Spzzoz. XII. 381. 20/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi MazowieckiejSpzzoz. XII. 381. 20/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
4,27 Mb. 1
czytać
Giżycko dn. 10. 04. 2013rGiżycko dn. 10. 04. 2013r
Dostawa narzędzi I materiałÓw technicznych na rzecz jednostki wojskowej nr 4352 w giżycku oraz jednostek I instytucji bęDĄcych na jej zaopatrzeniu
1,3 Mb. 7
czytać
ZespóŁ opieki zdrowotnej w nysieZespóŁ opieki zdrowotnej w nysie
Przedmiot zamówienia: Nadzór autorski I opieka serwisowa systemu „InfoMedica” oraz serwis pogwarancyjny nad systemami ris orion I pacs/web ashvins
401,11 Kb. 6
czytać
Pytania I odpowiedzi w zakresie działania leader objętego prow 014-2020 grudzień 2015 rPytania I odpowiedzi w zakresie działania leader objętego prow 014-2020 grudzień 2015 r
0,59 Mb. 9
czytać
Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 WarszawaCentralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek laserowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkach
1,03 Mb. 4
czytać
Lublin: Dostawa soczewek, materiałów do operacji usunięcia zaćmy wraz dzierżawą aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacjiLublin: Dostawa soczewek, materiałów do operacji usunięcia zaćmy wraz dzierżawą aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
34,87 Kb. 1
czytać
Giżycko dn. 12. 04. 2013rGiżycko dn. 12. 04. 2013r
Przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy – prawo zamówień publicznych
1,01 Mb. 8
czytać
Ważny tekst do umieszczenia w naszym regulaminieWażny tekst do umieszczenia w naszym regulaminie
Jakie informacje mogę otrzymywać od Portalu ? Czy nie będę otrzymywał żadnego spamu?
255,27 Kb. 4
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna