Konstancin-Jeziorna: Dostawa zestawu do rekonstrukcji acl,stentu do stabilizacji zatoki stępu. Numer ogłoszenia: 247796 2015; data zamieszczenia: 22. 09. 2015Konstancin-Jeziorna: Dostawa zestawu do rekonstrukcji acl,stentu do stabilizacji zatoki stępu. Numer ogłoszenia: 247796 2015; data zamieszczenia: 22. 09. 2015
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
23,72 Kb. 1
czytać
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonegoW postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
Dostawa, montaż I uruchomienie cyfrowego aparatu rtg wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni rtg dla potrzeb spzoz w Lublińcu”
0,75 Mb. 8
czytać
Zapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) bzp. 3861. 16. 2016. Jk o wartości poniżej 30 000 euroZapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) bzp. 3861. 16. 2016. Jk o wartości poniżej 30 000 euro
Rozszerzonych wiadomości tekstowych (ems), multimedialnych wiadomości tekstowych (mms). Na terenie całego kraju oraz na terenie Unii Europejskiej lub poza nią dla potrzeb Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
148,21 Kb. 1
czytać
Zamieszczanie ogłoszeniaZamieszczanie ogłoszenia
Giżycko: usługa szkolenia, w zakresie nauki języka angielskiego, serbskiego oraz albańskiego w jednostkach wojskowych bęDĄcych na zaopatrzeniu jednostki wojskowej 4352 w giżycku
55,19 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na „dostawę specjalistycznego sprzętu dla kliniki okulistyki”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na „dostawę specjalistycznego sprzętu dla kliniki okulistyki”
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni powoływać się na ten znak I tytuł
438,83 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
1,01 Mb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne sa ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice0Specyfikacja istotnych warunków zamówienia aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne sa ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice0
Prawo zamówień publicznych, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
0,69 Mb. 5
czytać
Zatwierdzam dowódca jw4026Zatwierdzam dowódca jw4026
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 144 tys euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”
271,61 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
0,71 Mb. 8
czytać
Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 41785 2016; data zamieszczenia: 15. 04. 2016Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 41785 2016; data zamieszczenia: 15. 04. 2016
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności I bezpieczeństwa/o zamówieniu na podwykonawstwo roboty budowlane
81,47 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: Nr or-zp/230-7/2016 Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaZnak sprawy: Nr or-zp/230-7/2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych I materiałÓw wiskoelastycznych do operacji zaćmy wraz
231,93 Kb. 2
czytać
Sąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostarczenie specjalistycznych usług wsparcia merytorycznego użytkowników Systemu zsrk opartego na oprogramowaniu firmy sap ag w zakresie wyrównania obrotów”
378,52 Kb. 8
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w kraśnikuSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w kraśniku
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
0,8 Mb. 10
czytać
Kaźmierz: Budowa placu zabaw w Kaźmierzu wraz z elementami siłowni zewnętrznejKaźmierz: Budowa placu zabaw w Kaźmierzu wraz z elementami siłowni zewnętrznej
I. 1 Nazwa I adres: Wójt Gminy Kaźmierz, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz, woj wielkopolskie, tel. 061 2918065, faks 061 2918320
27,96 Kb. 1
czytać
Słowniczek użyte w niniejszej procedurze zwroty oznaczająSłowniczek użyte w niniejszej procedurze zwroty oznaczają
Załącznik nr1 do Uchwały Nr 4/2017 z dnia 11. 04. 2017r Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”
201,63 Kb. 1
czytać

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna