Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczneSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
245.14 Kb. 3
czytać
Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorówKalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
31.88 Kb. 1
czytać
Ogłoszenie na podstawie art ust I ust oraz art. 48 b ust. 1-4 I ust ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 581) Minister Zdrowia ogłasza konkursOgłoszenie na podstawie art ust I ust oraz art. 48 b ust. 1-4 I ust ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 581) Minister Zdrowia ogłasza konkurs
Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 realizowanego na zasadach programów polityki zdrowotnej, p n. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie opracowania I wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem krtani
82.53 Kb. 1
czytać
Ogłoszenie na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 64/2010 z dnia 12 października 2010 r w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”Ogłoszenie na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 64/2010 z dnia 12 października 2010 r w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem krtani
118.45 Kb. 2
czytać
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centralaKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r zwaną dalej ustawą – Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
129.21 Kb. 1
czytać
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Ul. Artwińskiego 3, 25-734 KielceŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii Ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
F-flt,materiałów I odczynników niezbędnych do kontroli jakości metylocholiny oraz 18f-flt wraz z dzierżawą urządzenia do syntezy metylocholiny dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem pet świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
397.92 Kb. 3
czytać
Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji I ich zmiany I. Cel proceduryProcedura ustalania kryteriów wyboru operacji I ich zmiany I. Cel procedury
Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru dla operacji grantowych oraz realizowanych przez podmioty inne niż lgd
315.4 Kb. 4
czytać
Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dlaZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla
Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm.) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207 000 euro
0.57 Mb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
466.4 Kb. 2
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Dostawę sprzętu do operacji ortopedycznych I neurochirurgicznych dla spdsk w warszawie” rejzampub/01/2018
476.63 Kb. 3
czytać
Samodzielny PublicznySamodzielny Publiczny
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
0.76 Mb. 6
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
1.25 Mb. 4
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 00 do godziny 14: 30
220.01 Kb. 2
czytać
Warszawa, dnia 5Warszawa, dnia 5
Dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawóW, wstępnie przygotowanych materiałÓw I akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem
89.12 Kb. 1
czytać
Zarząd inwestycji akademii medycznejZarząd inwestycji akademii medycznej
Opis sposobu przygotowania ofert. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych
332.17 Kb. 6
czytać

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu