Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczneSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
245,14 Kb. 3
czytać
Kalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorówKalisz: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego I intensywnej terapii oraz jednorazowego I wielorazowego sprzętu do monitorów I respiratorów
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
31,88 Kb. 1
czytać
Ogłoszenie na podstawie art ust I ust oraz art. 48 b ust. 1-4 I ust ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 581) Minister Zdrowia ogłasza konkursOgłoszenie na podstawie art ust I ust oraz art. 48 b ust. 1-4 I ust ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 581) Minister Zdrowia ogłasza konkurs
Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 realizowanego na zasadach programów polityki zdrowotnej, p n. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie opracowania I wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem krtani
82,53 Kb. 1
czytać
Ogłoszenie na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 64/2010 z dnia 12 października 2010 r w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”Ogłoszenie na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 64/2010 z dnia 12 października 2010 r w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem krtani
118,45 Kb. 2
czytać
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centralaKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r zwaną dalej ustawą – Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
129,21 Kb. 1
czytać
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Ul. Artwińskiego 3, 25-734 KielceŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii Ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
F-flt,materiałów I odczynników niezbędnych do kontroli jakości metylocholiny oraz 18f-flt wraz z dzierżawą urządzenia do syntezy metylocholiny dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem pet świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
397,92 Kb. 3
czytać
Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji I ich zmiany I. Cel proceduryProcedura ustalania kryteriów wyboru operacji I ich zmiany I. Cel procedury
Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru dla operacji grantowych oraz realizowanych przez podmioty inne niż lgd
315,4 Kb. 4
czytać
Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dlaZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla
Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm.) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207 000 euro
0,57 Mb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
466,4 Kb. 2
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Dostawę sprzętu do operacji ortopedycznych I neurochirurgicznych dla spdsk w warszawie” rejzampub/01/2018
476,63 Kb. 3
czytać
Samodzielny PublicznySamodzielny Publiczny
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
0,76 Mb. 6
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
1,25 Mb. 4
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 00 do godziny 14: 30
220,01 Kb. 2
czytać
Warszawa, dnia 5Warszawa, dnia 5
Dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawóW, wstępnie przygotowanych materiałÓw I akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem
89,12 Kb. 1
czytać
Zarząd inwestycji akademii medycznejZarząd inwestycji akademii medycznej
Opis sposobu przygotowania ofert. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych
332,17 Kb. 6
czytać

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna