Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
0,79 Mb. 2
czytać
Ogród Zoologiczny Znak sprawy: st/271-21/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wersja z dnia 9 czerwca 2017 r. Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Ogród Zoologiczny Znak sprawy: st/271-21/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wersja z dnia 9 czerwca 2017 r. Rozbudowa systemu monitoringu na terenie
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”
77,43 Kb. 1
czytać
Zamawiający: „Wodociągi Płockie” SpZamawiający: „Wodociągi Płockie” Sp
Maszewie, który polegać ma na transporcie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Maszewie do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu
326,48 Kb. 4
czytać
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowegoZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe brutto
147,34 Kb. 1
czytać
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonegoW postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
Dostawa, montaż I uruchomienie cyfrowego aparatu rtg wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni rtg dla potrzeb spzoz w Lublińcu”
0,75 Mb. 8
czytać
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowegoZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Suchowola, Czyżów” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
424,99 Kb. 4
czytać
Zamawiający: „Wodociągi Płockie” SpZamawiający: „Wodociągi Płockie” Sp
Maszewie, który polegać ma na transporcie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Maszewie do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu
323,56 Kb. 4
czytać
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowegoZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, objętego osią priorytetową 4- zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości
120,71 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowegoZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego
W odpowiedzi na zaproszenie w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup I dostawa atlasu do ćwiczeń oraz stołu bilardowego” związanych
64,84 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna