Program Współpracy interreg polska – Saksonia 2014-2020Program Współpracy interreg polska – Saksonia 2014-2020
A opis typów I przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, oraz, w stosownych przypadkach, wskazanie głównych grup docelowych
2,18 Mb. 1
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej I wykonanie na jej podstawie remontu budynku nr 10 na terenie jw. 3797 w giżycku przy ul. 1-go maja
66,82 Kb. 1
czytać
Praca zbiorowa Podstawy ratownictwa medycznegoPraca zbiorowa Podstawy ratownictwa medycznego
Copyright by Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Fundacja Edukacja I technika Ratownictwa Warszawa 2005
3,78 Mb. 29
czytać
Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 20 grudnia DotyczyZapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 20 grudnia Dotyczy
I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 014 – 2020, Działania „Projekty B+R przedsiębiorstw”
66,44 Kb. 1
czytać
Departament rolnictwaDepartament rolnictwa
Temat: przedgraniczne środki dotyczące eksportu mięsa I produktów mięsnych na filipiny
156,47 Kb. 2
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej I wykonanie na jej podstawie remontu budynku nr 10 na terenie jw. 3797 w giżycku przy ul. 1-go maja
66,82 Kb. 1
czytać
ZałĄcznik numer 10 – Ramowy Plan Jakości ProjektuZałĄcznik numer 10 – Ramowy Plan Jakości Projektu
Zamawiającym”, zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. Ustawy Prawo zamówień publicznych dla
293,77 Kb. 3
czytać
Komenda wojewódzka policjiKomenda wojewódzka policji
Zamówienie obejmuje zakup sprzętu informatycznego określonego w załączniku nr 3 do siwz – formularzu cenowym – specyfikacji sprzętu
141,37 Kb. 2
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna