Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego – podstawy teoretyczneStandard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego – podstawy teoretyczne
Standardy pełnią ważną rolę w zapewnieniu właściwej opieki w każdej dziedzinie pielęgniarstwa. Ich zadaniem jest przede wszystkim określenie wzoru postępowania
166,49 Kb. 2
czytać
SzczegóŁowe warunki konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnychSzczegóŁowe warunki konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów o udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne, zwane dalej „swko” określają
255,64 Kb. 1
czytać
SzczegóŁowe warunki konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnychSzczegóŁowe warunki konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
Nfz w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z nfz w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych
250,44 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 81/2015Zarządzenie nr 81/2015
Dz. U. z 2008 r Nr 164, poz. 1027 z późn zm Instytut „Centrum Zdrowia Matki polki” w Łodzi jako Zamawiający przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert
144,27 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 81/2015Zarządzenie nr 81/2015
Dz. U. z 2008 r Nr 164, poz. 1027 z późn zm Instytut „Centrum Zdrowia Matki polki” w Łodzi jako Zamawiający przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert
144,23 Kb. 1
czytać
Słowo od autorów,,Standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego”Słowo od autorów,,Standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego”
Załącznik nr do Uchwały Nr 277/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek I położnych z dnia grudnia 2014 r w sprawie ustalenia Standardu pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
198,69 Kb. 2
czytać
Standardy pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego wstęPStandardy pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego wstęP
Standardy pełnią ważną rolę w zapewnieniu właściwej opieki w każdej dziedzinie pielęgniarstwa. Ich zadaniem jest przede wszystkim określenie wzoru postępowania
222,75 Kb. 3
czytać
Szczeg warunkiSzczeg warunki
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku, o działalności leczniczej (t j. Dz. U. z 2013 r poz. 217 z późn zm.) oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
48,29 Kb. 1
czytać
Zespół Przychodni Lekarskich olk w ToruniuZespół Przychodni Lekarskich olk w Toruniu
Konkursu ofert w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej mswia we wrocławiu
152,41 Kb. 1
czytać
StandardyStandardy
Rdzonych przez ministra zdrowia I opieki społecznej do wdrożenia pilotażowego. Wytyczne te zostały umieszczone w publikacji redagowanej przez A. Piątek Standardy opieki pielęgniarskiej w praktyce
180,58 Kb. 2
czytać
Słowo od autorów,,Standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego”Słowo od autorów,,Standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego”
Załącznik nr do Uchwały Nr 277/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek I położnych z dnia grudnia 2014 r w sprawie ustalenia Standardu pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
202,38 Kb. 2
czytać
Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego – podstawy teoretyczneStandard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego – podstawy teoretyczne
Standardy pełnią ważną rolę w zapewnieniu właściwej opieki w każdej dziedzinie pielęgniarstwa. Ich zadaniem jest przede wszystkim określenie wzoru postępowania
166,49 Kb. 2
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna