Prokuratura okręgowa w częstochowie wydział VII budżetowo-AdministracyjnyProkuratura okręgowa w częstochowie wydział VII budżetowo-Administracyjny
Prokuratura Okręgowa w Częstochowie informuje, że w toczącym się postępowaniu dotyczącym „Zakupu usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków
189,4 Kb. 1
czytać
Vii g 22/4/12 Wszyscy uczestnicy postępowaniaVii g 22/4/12 Wszyscy uczestnicy postępowania
Zamawiający na podstawie art. 8 ust I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn zm.), przekazuje zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniem
113,34 Kb. 1
czytać
Odpowied ź II na zapytania w sprawie siwzOdpowied ź II na zapytania w sprawie siwz
Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
196,11 Kb. 2
czytać
Izotopy promieniotwórcze w medycynieIzotopy promieniotwórcze w medycynie
Przykładem tak wytwarzanego izotopu jest molibden-99, który wypromieniowując cząstkę  w rozpadzie zamienia się w izomer metatrwały technetu-99 okresie połowicznego zaniku T1/2 = 6 godzin
49,03 Kb. 1
czytać
Encyklopedyczny s³ownik rehabilitacji Autorzy Prof dr hab. Jan Dziedzic (J. D.) Prof dr hab. Tadeusz Ga³kowski (T. G.) Mgr in¿. Henryk Grabski (H. G.) Dr med. Janusz Jagodziñski j.) Prof dr hab medEncyklopedyczny s³ownik rehabilitacji Autorzy Prof dr hab. Jan Dziedzic (J. D.) Prof dr hab. Tadeusz Ga³kowski (T. G.) Mgr in¿. Henryk Grabski (H. G.) Dr med. Janusz Jagodziñski j.) Prof dr hab med
0,56 Mb. 3
czytać
Łódź, dnia 17. 08. 2012 rŁódź, dnia 17. 08. 2012 r
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
137,63 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna