Zarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawieZarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawie
Zaktualizowane Zasady (politykę) rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
233,5 Kb. 4
czytać
Zarządzenie nrZarządzenie nr
Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn zm oraz art. 4, 5, I 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
233,06 Kb. 4
czytać
Pytania z egzaminu na doradcę podatkowego źródło: Ministerstwo FinansówPytania z egzaminu na doradcę podatkowego źródło: Ministerstwo Finansów
Które szczegółowe zasady wyceny bilansowej I pomiaru wyniku spowodują zwiększenie zysku
151,93 Kb. 1
czytać
Informacja dodatkowaInformacja dodatkowa
Na podstawie przepisów art. 0 ust ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
97,78 Kb. 1
czytać
Forma prawna I siedziba emitenta. Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228Forma prawna I siedziba emitenta. Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228
W skład przedsiębiorstwa emitenta nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
38,88 Kb. 1
czytać
KomentarzKomentarz
Przekazywane informacje zawierają dane jednostkowe za II kwartał 008 r., tj za okres od kwietnia
79,31 Kb. 1
czytać
Informacja dodatkowaInformacja dodatkowa
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r w sprawie informacji bieżących I okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
27,45 Kb. 1
czytać
KomentarzKomentarz
Przekazywane informacje zawierają dane jednostkowe za III kwartał 008 r., tj za okres od lipca
82,44 Kb. 1
czytać
KomentarzKomentarz
Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu oraz informacje o korektach z tytułu rezerw
184,31 Kb. 1
czytać
KomentarzKomentarz
Dolnośląska Szkoła Bankowa Sp z o o Wobec powyższego porównywalność danych zaprezentowanych w sprawozdaniu za kwartał 2002 roku z danymi zaprezentowanymi w sprawozdaniu za kwartał 2001 roku ma charakter ograniczony
208,73 Kb. 1
czytać
Kogeneracja sKogeneracja s
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ampli za I półrocze 2013r
56 Kb. 1
czytać
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalWprowadzenie do sprawozdania finansowego I porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działal
Nazwa (firmę) I siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego I numeru rejestru, podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności (pkd)
81,17 Kb. 1
czytać
Niepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bilans, rachunek zysków I strat oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości I przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności
39,71 Kb. 1
czytać
Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoWprowadzenie do sprawozdania finansowego
Forma prawna I podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (pkd)
78 Kb. 1
czytać
KomentarzKomentarz
Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu oraz informacje o korektach z tytułu rezerw
215,21 Kb. 1
czytać

  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna