Geneza I znaczenie studia podyplomowe mechanizmy funkcjonowania strefy euroGeneza I znaczenie studia podyplomowe mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Tworzenie unii walutowych. Ujęcie teoretyczne. Teoria wspólnych obszarów walutowych
199,8 Kb. 3
czytać
United Nations A/res/55/2United Nations A/res/55/2
Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniach od do września 2000 roku, u zarania nowego tysiąclecia, aby potwierdzić naszą wiarę w to, że Narody Zjednoczone I karta nz stanowią nieodzowny fundament bardziej pokojowego
68,99 Kb. 1
czytać
Finanse MiędzynarodoweFinanse Międzynarodowe
Kurs waluty- jest to jedna cena waluty wyrażona w cenie drugiej waluty. Może to być cena płacona w walucie krajowej za jednostkę waluty obcej, lub cena jednostki waluty krajowej wyrażona w jednostce waluty obcej
221,27 Kb. 4
czytać
Polityka monetarna (pieniężna) polega na regulowaniu stopy wzrostu podaży pieniądza w celu wspierania rozwoju gospodarczego orPolityka monetarna (pieniężna) polega na regulowaniu stopy wzrostu podaży pieniądza w celu wspierania rozwoju gospodarczego or
Cywilizacja liczy jakieś trzy tysiące lat. Ale papierowy pieniądz o wartości sztucznie określanej przez urzędników z banków centralnych to wynalazek dopiero XX wieku
203,27 Kb. 2
czytać
Wyższa szkoła finansów I zarządzaniaWyższa szkoła finansów I zarządzania
Kryzysy finansowe, nierównowaga płatnicza, zadłużenie międzynarodowe, brak środków na finansowanie rozwoju I redukcję ubóstwa, to problemy wciąż obecne w międzynarodowych stosunkach finansowych
180,83 Kb. 3
czytać
1 Wymienialność walut istota, ekonomiczne znaczenie, rodzaje wymienialności1 Wymienialność walut istota, ekonomiczne znaczenie, rodzaje wymienialności
Stosunek wymienny dwu walut ustala się na w kraju I za granicą na mniej więcej tym samym poziomie na mocy prawa jednej ceny
147,77 Kb. 1
czytać
GlobalizacjaGlobalizacja
Wiąże się z tym de regulacja gospodarek I rynków, na­rodowych, która sprawia, że stają się one otwarte na zagraniczną konkurencję. Dotyczy to nie tylko produkcji, ale także wszelkiego rodzaju usług
258,95 Kb. 2
czytać
Rodzaje pieniądza: 1 pieniądz kruszcowyRodzaje pieniądza: 1 pieniądz kruszcowy
Dla określenia istoty pieniądza, duże znaczenie ma pojęcie obiegu pieniężnego, współcześnie różnie definiowane
19,37 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna