Zaustowska Beata Gdańsk 23 Ideał sylwetki Problemy dotyczące ideału sylwetki XXI wieku. OtyłośćZaustowska Beata Gdańsk 23 Ideał sylwetki Problemy dotyczące ideału sylwetki XXI wieku. Otyłość
Do tego mocno zakorzeniony stereotyp kulturowy głosi: „ To, co jest piękne, jest dobre; to, co jest brzydkie, jest złe”. Kobiety I mężczyźni o pięknej powierzchowności są przedmiotem pochlebnych ocen otoczenia, są lepiej traktowani
43,38 Kb. 1
czytać
Narząd wzroku uważany jest za jeden z najważniejszych zmysłów odpowiedzialnych za nasz kontakt ze światem zewnętrznymNarząd wzroku uważany jest za jeden z najważniejszych zmysłów odpowiedzialnych za nasz kontakt ze światem zewnętrznym
The main signs and symptoms of these disorders, possibility of their treatment and the role of the neonatologist in early diagnosis are discussed
167,69 Kb. 1
czytać
Ethan FromeEthan Frome
W związku z tym bardzo dużą rolę ma tutaj lekarz neonatolog. Jest on pierwszym lekarzem który styka się z dzieckiem I zwrócenie przez niego uwagi na możliwość wystąpienia różnych schorzeń narządu wzroku jest decydujące dla odpowiednio
123,88 Kb. 1
czytać
Modelowe badanie wpływu sposobu mieszania kąpieli w kadzi na czas osiągnięcia stanu równowagiModelowe badanie wpływu sposobu mieszania kąpieli w kadzi na czas osiągnięcia stanu równowagi
338,01 Kb. 2
czytać
Informacja dla rodziców I nauczycieli Dostosowanie wymagań do specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją rozwojowąInformacja dla rodziców I nauczycieli Dostosowanie wymagań do specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją rozwojową
Dostosowanie wymagań do specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją rozwojową
44,43 Kb. 1
czytać
Dorobek Naukowy pracowników ZakładuDorobek Naukowy pracowników Zakładu
Galor A., Wiśnicki B., Jóźwiak Z., Galor W.: Aktualizacja programu wojewódzkiego pn. „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim do roku 2015”, Akademia Morska w Szczecinie, Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w
417,57 Kb. 5
czytać
„ Dlaczego ważna jest niezależność banku centralnego„ Dlaczego ważna jest niezależność banku centralnego
Meksyk działania legislacyjne zmierzające do wzmocnienia niezależności banków centralnych. Również w krajach postsocjalistycznych kwestia ta stawała się stopniowo główną osią sporu między zwolennikami I przeciwnikami traktowania stabilizacji cen jako nadrzędnego
109,43 Kb. 1
czytać
Memo/06/394 Bruksela, 24. 10. 2006 r. Co mówią eksperciMemo/06/394 Bruksela, 24. 10. 2006 r. Co mówią eksperci
Wspólnot na dzień 31 grudnia 2005 r oraz wyniki operacji I przepływów środków pieniężnych za miniony rok w sposób rzetelny I uwzględniający wszystkie istotne aspekty.”
12,2 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna