Finanse to ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gospodarczą I społeczną człowiekaFinanse to ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gospodarczą I społeczną człowieka
Przedmiotem nauki finansów są przede wszystkim zjawiska związane z tworzeniem pieniądza przez bank centralny I kreowaniem pieniądza przez banki komercyjne, bo dopiero te zjawiska umożliwiają powstawanie innych zjawisk finansowych
455,13 Kb. 6
czytać
Pieniądz – jest to powszechnie akceptowany środek płatniczy, wspóŁcześnie definiuje się go, jako wszystkie rodzaje powszechniePieniądz – jest to powszechnie akceptowany środek płatniczy, wspóŁcześnie definiuje się go, jako wszystkie rodzaje powszechnie
Arterowej nie występuje środek wymiany, wymiana ma charakter bezpośredni, co oznacza że jedne dobra są wymieniane na drugie. Najstarsza funkcja pieniądza
71,93 Kb. 1
czytać
Spis: Pieniądz krajowy I międzynarodowySpis: Pieniądz krajowy I międzynarodowy
Tradycyjnie określano bank jako przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega na udzielaniu kredytów I zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów
169,49 Kb. 3
czytać
1. Zadania ginb w Polsce1. Zadania ginb w Polsce
Nadzór bankowy to policja bankowa, która musi przeciwdziałać przestępstwom I wykrywać je
267,81 Kb. 2
czytać
Spis treści 1 Historia Bankowości w Polsce 3Spis treści 1 Historia Bankowości w Polsce 3
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. Marka polska stała się pełnoprawnym środkiem płatniczym, na który wymieniono waluty państw zaborczych. Ustawą z dnia 28 lutego 1919 roku, przyszłej polskiej jednostce pieniężnej nadano nazwę złoty
138,93 Kb. 2
czytać
Instrumenty polityki pienięŻnejInstrumenty polityki pienięŻnej
Instrumenty, za pomocą których bc oddziałuje na płynność bankową, tj podaż kredytów I ich koszt
44,1 Kb. 1
czytać
Wykłady z 14 września 2006 PieniądzWykłady z 14 września 2006 Pieniądz
Płynność na drugim miejscu stopa zwrotu / płynność rośnie potencjalny dochód, mniejsze ryzyko finansowe
109,48 Kb. 1
czytać
Spis treści 1 Historia Bankowości w Polsce 3Spis treści 1 Historia Bankowości w Polsce 3
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. Marka polska stała się pełnoprawnym środkiem płatniczym, na który wymieniono waluty państw zaborczych. Ustawą z dnia 28 lutego 1919 roku, przyszłej polskiej jednostce pieniężnej nadano nazwę złoty
111,65 Kb. 1
czytać
Ćwiczenia 1Ćwiczenia 1
System finansowy-w gospodarce rynkowej to mechanizm współtworzenia I przepływu siły nabywczej między podmiotem niefinansowym składający się z instrumentów finansowych, rynków finansowych
358,96 Kb. 4
czytać
Bank- instytucja pośrednicząca między tymi którzy posiadają pieniądze w nadmiarze a tymi którzy ich potrzebująBank- instytucja pośrednicząca między tymi którzy posiadają pieniądze w nadmiarze a tymi którzy ich potrzebują
228,29 Kb. 3
czytać
Rodzaje I rola banków w polskim systeme bankowymRodzaje I rola banków w polskim systeme bankowym
Definicje banku
166,23 Kb. 2
czytać
Definicja I rola banku-artDefinicja I rola banku-art
Definicja I rola banku-art. 2-„Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek
136,42 Kb. 1
czytać
Warunki do powstania w Polsce bankowości hipotecznej stworzyła Ustawa zWarunki do powstania w Polsce bankowości hipotecznej stworzyła Ustawa z
Zmiana systemu gospodarczego w Polsce w latach 80 – tych I 90 – tych, przywracająca gospodarkę rynkową, spowodowała dokonanie reformy systemu bankowego. W wyniku uchwalenia przez Sejm dwóch ustaw
29,38 Kb. 1
czytać
Podstawowe pojęcia I rodzaje rynków Pod pojęciem rynkuPodstawowe pojęcia I rodzaje rynków Pod pojęciem rynku
Pod pojęciem rynku rozumie się ogół warunków ekonomicznych, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych między sprzedawcami oferującymi towary I usługi a nabywcami reprezentującymi potrzeby poparte określonymi funduszami
134,82 Kb. 1
czytać
„ Dlaczego ważna jest niezależność banku centralnego„ Dlaczego ważna jest niezależność banku centralnego
Meksyk działania legislacyjne zmierzające do wzmocnienia niezależności banków centralnych. Również w krajach postsocjalistycznych kwestia ta stawała się stopniowo główną osią sporu między zwolennikami I przeciwnikami traktowania stabilizacji cen jako nadrzędnego
109,43 Kb. 1
czytać

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna