Budowa systemu komputerowegoBudowa systemu komputerowego
System komputerowy można najprościej podzielić na następujące elementy: komputer (sprzęt), system operacyjny, programy użytkowe oraz użytkownicy
Referat 96,25 Kb. 1
czytać
Fenomen Internetu polega na sprawnym anektowaniu bogatych doświadczeń niemal wszystkich wcześniejszych mediów – od prasy do wyrafinowanej technologicznie telewizjiFenomen Internetu polega na sprawnym anektowaniu bogatych doświadczeń niemal wszystkich wcześniejszych mediów – od prasy do wyrafinowanej technologicznie telewizji
Streszczenie: Referat sygnalizuje niektóre metody stwarzające możliwości skutecznego manipulowania informacjami odbieranymi przez Internautów
Referat 133,21 Kb. 3
czytać
Xvii automatyzacja DowodzeniaXvii automatyzacja Dowodzenia
W wielu opracowaniach z zakresu sztuki wojennej wskazuje się, że zwykle przygotowujemy
Referat 107,04 Kb. 1
czytać
Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w KrakowieGmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych w Krakowie (zit) – podziale na części
Referat 243,53 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Postępowanie Nr 37 / 2018Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Postępowanie Nr 37 / 2018
Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, zwany w dalszym ciągu „Zamawiającym”, działając zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Referat 169,9 Kb. 3
czytać
Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w KrakowieGmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Budowa instalacji kanalizacji opadowej wraz z wylotem do fosy fortecznej na działce nr 42, obr. 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, pry Forcie nr 49 1/2A „Mogiła” przy ul. Igołomskiej w Krakowie
Referat 179,53 Kb. 3
czytać
Referat ds. Osób Niepełnosprawnych >ul. Rostafińskiego 10, 30-072 KrakówReferat ds. Osób Niepełnosprawnych >ul. Rostafińskiego 10, 30-072 Kraków
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmieniania tytułów oraz skracania I adiustacji tekstów. Za treść ogłoszeń I reklam Redakcja nie odpowiada. Nie zamówionych materiałów Redakcja nie zwraca. Przedruk materiałów dozwolony za zgodą Redakcji oraz pod
Referat 340,23 Kb. 7
czytać
Profesjonalizacja sił zbrojnychProfesjonalizacja sił zbrojnych
Referat na konferencji: Wymiary bezpieczeństwa europejskiego na progu XXI wieku, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce 9 – 10. 09. 2008 r
Referat 24,5 Kb. 1
czytać
Referaty na taboraReferaty na tabora
Antarktyką
Referat 0,57 Mb. 13
czytać
Nikita Chruszczow o kulcie jednostki I jego szkodliwych następstwach tajny referat na XX zjeździe kpzr, 25 lutego 1956 rNikita Chruszczow o kulcie jednostki I jego szkodliwych następstwach tajny referat na XX zjeździe kpzr, 25 lutego 1956 r
Referat 89,99 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna