Bzp 365 / ix/ 2014r Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: kompleksowe wyposażenie w sprzęt weterynaryjny Kliniki Małych I Dużych ZwierzątPobieranie 498,09 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar498,09 Kb.

Poznań, 05 września 2014 roku

BZP - 365 / IX/ 2014r

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: kompleksowe wyposażenie w sprzęt weterynaryjny Kliniki Małych i Dużych Zwierząt

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w związku z pytaniami złożonymi na piśmie przez Wykonawcę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi.


Pytanie 1. SIWZ Punkt 7.3. Podpunkt 3

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany w Załączniku nr 9 w pkt. 23 zestaw lamp bakteriobójczych z licznikami posiada wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – załącznik nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza by zestaw lamp bakteriobójczych wraz z licznikami nie posiadał wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?


Odp. Zamawiający wyraża zgodę, by zestaw lamp bakteriobójczych wraz z licznikami nie posiadał wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W związku z powyższym Zamawiający usuwa załącznik nr 8 ze Specyfiakcji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 2. Dotyczy Załącznik nr: 8

Oświadczenie

Czy Zamawiający dopuszcza by zestaw lamp bakteriobójczych wraz z licznikami nie posiadał wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?


Odp. Zamawiający wyraża zgodę, by zestaw lamp bakteriobójczych wraz z licznikami nie posiadał wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W związku z powyższym Zamawiający usuwa załącznik nr 8 ze Specyfiakcji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 3. Dotyczy Załącznik nr: 9

Punkt 8 Aparat do anestezji wziewnej dla koni z respiratorem i aktywnym systemem usuwania gazów szczątkowych – 1 szt.


Podpunkt 1

Prosimy o wyjaśnienie czy punkt 8 dotyczy stołu czy też aparatu do anestezji wziewnej dla koni z respiratorem i aktywnym systemem usuwania gazów szczatkowych.


Odp. Zamawiający informuje, iż punkt 8 dotyczy aparatu do anestezji wziewnej dla koni z respiratorem i aktywnym systemem usuwania gazów szczątkowych.
Pytanie 4. Dotyczy Załącznik nr: 9

Punkt 8 Aparat do anestezji wziewnej dla koni z respiratorem i aktywnym systemem usuwania gazów szczątkowych – 1 szt.

Podpunkt 12

Czy Zamawiający dopuszcza parownik na Isofluran o pojemności 150ml?


Odp. Zamawiający wyraża zgodę na parownik o pojemności 150ml.
Pytanie 5. Dotyczy: Załącznik 9

Punkt 9 Aparat do anestezji wziewnej dla małych zwierząt – 1 szt

Podpunkt 6

Prosimy o wyjaśnienie brzmienia podpunktu 6. w zakresie: Dostarczanie bezpiecznym napięciem poprzez adapter 230V/12V


Odp. Zamawiający informuje iż dostarczanie bezpiecznego napięcia ma się odbywać poprzez adapter 230V/12V.
Pytanie 6. Dotyczy: Załącznik nr: 9

Punkt nr: 18 Ssaki chirurgiczne – 2 szt.

Podpunkt nr: 8.

Prosimy Zamawiącego o doprecyzowanie czy chodzi o wagę ssaka z pustymi pojemnikami aspiracyjnymi czy też z pojemnikami pełnymi?
Odp. Podana waga maksymalna 4 kg dotyczy urządzenia z pustymi pojemnika aspiracyjnymi.

Pytanie 7. Dotyczy: Załącznik nr: 9

Podpunkt nr: 13

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie o jaki typ złącza chodzi.
Odp. Zamawiający informuje, że chodzi o złącze stożkowe.
Pytanie 8. Dotyczy: Załącznik nr: 9

Podpunkt nr: 13

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co rozumie poprzez sondę aspiracyjną A CH 20

 

 Odp. Zamawiający informuje iż chodzi o sondę aspiracyjną CH20.

 

Pytanie 9. Dotyczy:Załącznik nr 9Punkt nr: 20 Maszynka do strzyżenia dużych i małych zwierząt – 3 szt.

Podpunkt 7.

Prosimy Zamawiąjącego o doprecyzowanie sformułowania: Grzebień załączników 4, 8, 12, 16, 20 mm.

 

Odp. Zamawiający informuje iż w zestawie wraz z maszynką do strzyżenia dużych i małych zwierząt powinny znajdować się grzebienie 4, 8, 12, 16, 20 mm.


Pytanie 10. Dotyczy: Załącznik nr: 9

Punkt nr: 23 Zestaw lamp bakteriobójczych z licznikami

Podpunkt nr: 23

Czy Zamawiący dopuszcza bardziej energooszczędne lampy bakteriobójcze?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza lampy bakteriobójcze bardziej energooszczędne.

 
Pytanie 11. Dotyczy: Załącznik nr: 9Punkt nr: 23 Zestaw lamp bakteriobójczych z licznikami

Podpunkt nr: 25

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie wpisu: "trwałość promiennika min. 8000h min"
Odp. Zamawiający informuje że zapis, które dotyczy zapytania powinien brzmieć: "trwałość promiennika min. 8 000 h”

 

Pytanie 12. Dotyczy: Załącznik nr: 9Punkt nr: 23 Zestaw lamp bakteriobójczych z licznikami

Podpunkt nr: 29

Prosimy Zamawiącego o doprecyzowanie klasy zabezpieczenia przeciwporażeniowego lamp bakteriobójczych.
Odp. Zamawiający informuje, iż wymaga, aby lampy bakteriobójcze przepływowe z wymuszonym obiegiem powietrza (mogą pracować w obecności ludzi i zwierząt) ścienno-sufitowe - 27 sztuk posiadały I klasę zabezpieczania przeciwporażeniowego.

 
Pytanie 13. Dotyczy: Załącznik nr: 9Punkt nr: 23 Zestaw lamp bakteriobójczych z licznikami

Podpunkt nr 47

Czy Zamawiający dopuszcza by liczniki cyfrowe z mikroprocesorami, z wyświetlaczema 4-polowymi LED, akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promienników, stacyjką z kluczykiem, nie posiadały wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i Deklaracji Zgodności CE?

 

 Odp. Zamawiający dopuszcza by, liczniki cyfrowe z mikroprocesorami, z wyświetlaczami 4-polowymi LED, akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promienników, stacyjką z kluczykiem, nie posiadały wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zamawiający wymaga natomiast by liczniki posiadały Deklarację Zgodności CE.

Pytanie 14. Dotyczy: Załącznik nr:  9

Punkt nr: 27. Wielofunkcyjnego aparatu do diagnostyki obrazowej z funkcjonalnościami TK i fluoroskopii wraz z pełnym systemem PACS z możliwością integrującej systemów zgodnych ze standardem DICOM – 1 szt.

 Podpunkt nr: 26

Czy Zamawiający miał na myśli w tym podpunkcie otrzymanie zezwolenia od Państwowej Agencji Atomistyki, która docelowo zajmuje się nadzorem nad promieniowaniem rentgenowskim i wydawaniem zgód na wykorzystanie urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące oraz opiniuje projekty osłon stałych niezbędne do utworzenia pracowni RTG?
Odp. Tak, Zamawiający wymaga uzyskania zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki.

Pytanie 15. Dotyczy: Załącznik nr:  9

Punkt nr: 27. Wielofunkcyjnego aparatu do diagnostyki obrazowej z funkcjonalnościami TK i fluoroskopii wraz z pełnym systemem PACS z możliwością integrującej systemów zgodnych ze standardem DICOM – 1 szt.

Podpunkt nr: 30 - 37


Czy Zamawiający w tych punktach nie powielił swoich wymagań odnośnie parametrów oczekiwanego sprzętu z punktów 5 - 12? Jeśli tak, prosimy o pozostawienie wyłącznie tych właściwych.
Odp. Tak, Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 9 wykreślając z Punktu nr 27 podpunkty od 30 do 37. Brzmienie treści punktu nr 27 powinno być następujące:Lp.

Opis minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego

Opis parametrów oferowanych przez Wykonawcę

1

Nazwa oferowanego urządzenia, Producent, Typ/model, kraj pochodzenia

 

2

Rok produkcji zestawu (oraz wszystkich jego składowych)  - 2014, zestaw i wszystkie jego składowe zestawu fabrycznie nowe

 

3

Urządzenie powinno spełniać funkcję dwóch urządzeń tomografu komputerowego wykonanego w technologii Cone Beam z ramieniem C

 

4

Urządzenie powinno zajmować powierzchnię nie większą niż 12 m2 (musi zmieścić się w pomieszczeniu o wymiarach 4 metry szerokości, 3 metry długości oraz 2,4 metra wysokości).

 

5

Minimalne parametry komputera: Procesor czterordzeniowy o częstotliwości taktowania rdzenia minimum 2.0 GHz, minimum 6GB DDR3 pamięci RAM, karta graficzna z minimum 1024 MB RAM GDDR3, HDD minimum 1TB, klawiatura, mysz, nagrywarka DVD

 

6

Główny wyświetlacz kolorowy LCD / LED o wymiarze minimum 22"

 

7

Dodatkowy wyświetlacz o rozmiarze minimum 15"

 

8

Średnie zużycie energii podczas skanowania nie większe niż 1kW

 

9

Oprogramowanie urządzenia zgodne ze standardem DICOM

 

10

Możliwe zasilanie urządzenia z sieci o parametrach 240V, 50-60Hz z zabezpieczeniem do 16A

 

11

Dwa blaty, w tym: -jeden wymienny umożliwiający wykonywanie badań lub operacji o nośności blatu operacyjnego co najmniej 240 kg; -jeden do badań RTG i TK przezierny dla promieniowania rentgenowskiego o wymiarach 40 cm x 120 cm +/- 25%.

 

12

Możliwość ustawiania wysokości blatu stołu z konsoli sterującej i przy samym stole

 

13

Zainstalowane oprogramowanie do obsługi bazy danych, akwizycji obrazu oraz do przenoszenia badań pod wskazany adres AETitle

 

Funkcjonalność TK
14

Urządzenie wykonane w technologii Cone Beam

 

15

Skanowanie dla jednego obrotu gantry obszaru o minimalnej długości 50 mm

 

16

Minimalna długość skanowanego obszaru dla jednego badania 50 cm

 

17

Wielkość obrazu dla skanowania w wysokiej rozdzielczości minimum 1024 x 1024

 

18

Rozdzielczość przestrzenna minimum 0,3 mm

 

19

Moc lampy dla badań tomograficznych minimum 120 kV / 60 mA

 

20

Podgląd badań tomograficznych dostępny w czasie nie dłuższym niż 6 sekund dla badania odcinka o długości 40cm

 

Funkcjonalność RTG z ramieniem C
21

Zmienne klatkowanie w przedziale większym lub równym 10-50 klatek / sekundę

 

22

Ilość klatek na sekundę w czasie rzeczywistym, minimum 30

 

23

Możliwość badania pod dowolnym kątem w zakresie 360o

 

24

Przełącznik nożny

 

Pozostałe wymagania
25

Wykonanie przez wykonawcę planów rozmieszczenia aparatury w pomieszczeniu (w tym wykonanie planów i obliczenie parametrów stosownej sieci komputerowej)

 

26

Wykonanie projektu osłon stałych przed promieniowaniem dla gabinetu RTG. Projekt osłon stałych oraz zakupienie osłon i ich instalacja po stronie dostawcy sprzętu.

 Warunkiem odbioru jest uzyskanie zgody na użytkowanie Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej. 

27

Drzwi ochronne przesuwane Pb 1,5 mm wraz z automatem otwierającym, prześwit użyteczny 150x250cm; płat 170x260cm otwór montażowy 150x250(h)cm, waga 150 – 170 kg (+/- 5%)

 Osłony wykonane w technologii AntiX, kolor biały lub jasnoszary. 

28

Napęd GEZE Power- Driver lub równoważny wraz z systemem sterowania (rygiel elektromechaniczny, podwójna bariera podczerwieni, akumulator awaryjnego otwarcia, profil ościeżnicowy ze szczotką uszczelniającą, trzy przyciski sterujące)

 

29

Okno ochronne Pb 2,0mm; szyba 60x80cm + rama ochr.

otwór montażowy 66x86cm

 Osłony wykonane w technologii AntiX, kolor biały lub jasnoszary.

 Pytanie 16. Dotyczy: Załącznik nr: 9

Punkt nr: 28 EKG – 1 sztuka

Podpunkt nr: 11

Czy Zamawiający dopuszcza akumulator o mniejszej wydajności – 90 minut ciągłego zapisu? Prosimy również o wykreślenie wartości "30 metrów ciągłego wydruku".
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza by akumulator posiadał mniejszą wydajność i wystarczał na 90 minut ciągłego zapisu.

Zamawiający zgadza się na usunięcie wymogu "30 metrów ciągłego wydruku".
 

Pytanie 17. Dotyczy: Załącznik nr: 9

Punkt nr: 28 EKG – 1 sztuka

Podpunkt nr: 13

Czy Zamawiajcy dopuszcza aparat EKG o większej częstotliwości próbkowania – do 40 000 Hz?
Odp. Tak Zamawiający wyraża zgodę na aparaty EKG o większej częstotliwości próbkowania – do 40 000 Hz.

 

Pytanie 18. Dotyczy: Załącznik nr: 9Punkt nr: 28 EKG – 1 sztuka

Podpunkt nr: 27

Czy Zamawiający dopuszcza aparat EKG o szerszym zakresie filtra automatycznego 0,07 do 90 Hz?

  

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza aparaty EKG o szerszym zakresie filtra automatycznego od 0,07 do 90 Hz.

 

Pytanie 19. Dotyczy: Załącznik nr: 9

Punkt nr: 32 Zestaw narzędzi dla dużych zwierząt- 1 zestaw

Podpunkt nr: 14

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie informacji zawartej w podpunckie 14, ponieważ znajduje się tam tam podwójny indetyczny wpis.

 

Odp. Zamawiający informuje iż w załączniku 9, punkcie 32, podpunkcie 14 chodzi o szyny do zwieraczy macicznych z plastiku twardego ca. 12,5 cm, ca. 2 cm (10 sztuk).
Pytanie 20. Dotyczy: Załącznik nr: 9

Punkt nr: 32 Zestaw narzędzi dla dużych zwierząt- 1 zestaw

Podpunkt 35

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie bądź wyjaśnienie zwrotu „nikowane”  znajdującego się w podpunkcie 35.

 

Odp. Zamawiający informuje, że mamy tu do czynienia z oczywistą omyłką pisarską- Zamawiający ma na myśli „niklowane”.

 

Pytanie 21. Dotyczy załącznik nr: 10 – Kalulacja cenowaPunkt nr: 107

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie bądź wyjaśnienie zwrotu „nikowane”  znajdującego się w punkcie 107.


Odp. Zamawiający informuje, że mamy tu do czynienia z oczywistą omyłką pisarską- Zamawiający ma na myśli „niklowane”. 

 

Pytanie 22. Dotyczy załącznika nr: 9Punkt 33 – Meble 1 zestaw

Podpunkty 4 i 5

Prosimy Zamawiąjacego  o doprecyzowanie typu szafek ponieważ w podpunktach 4 i 5 widnieje ta sama specyfikacja.

 

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

 
Pytanie 23. Dotyczy załącznika nr 10 – Kalkulacja cenowa

Punkty 121 i 122

Prosimy Zamawiąjacego  o doprecyzowanie typu szafek ponieważ w punktach 121 i 122 widnieje ta sama specyfikacja.
Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

 

Pytanie 24. Dotyczy Załącznika nr: 13

Prosimy o zmianę brzmienia paragrafu 8 ust. 2 pkt 1) lit a) i c) poprzez zastąpienie słowa "opóźnienie" słowem "zwłoka".

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 


Pytanie 25. Dotyczy SIWZ punkt 7.4.4.

Prosimy o odstąpienie od wymogu 24 miesięcznej gwarancji opisanej w punkcie 7.4.4. SIWZ (strona 6) do podajników do: mydła, środka dezynfekcyjnego oraz ręczników.Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 


Pytanie 26. Dotyczy załącznika nr: 10

1.  Prosimy o usunięcie z załącznika nr 10 ze zdania: "KALKULACJA CENOWA Podane ceny zostały skalkulowane wraz z dostawą (transportem) do miejsca przeznaczenia, wniesieniem,  ubezpieczeniem, szkoleniem", oraz punktu 13.6 SIWZ ze zdania: "Cena brutto oferowanego sprzętu winna zawierać koszty dostawy (transport), ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia instalacji i wniesienie na miejsce przeznaczenia, uruchomienie sprzętu oraz szkolenie..." - słowa "ubezpieczenie". W przypadku odmowy, prosimy o wyjaśnienie jakie ubezpieczenie Zamawiający ma na myśli. Pragnę nadmienić, iż dostawa odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.


Odp. Zamawiający wyraża zgodę, bowiem faktem jest, iż dostawa odbywa się na ryzyko i koszt Wykonawcy.
Pytanie 27. Dotyczy załącznika nr: 9

Punkt 1. Lampa sufitowa bezcieniowa  z uchwytem do obcej kamery – 1 szt.Podpunkt 11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość powiększania pola świetlnego za pomocą przycisków?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu powiększania pola świetlnego niż poprzez obrót uchwytu sterylnego.

 

Pytanie 28. Dotyczy załącznika nr: 9Punkt 7. Stół operacyjny dla dużych zwierząt -  1 szt.

Podpunkt 12. Czy Zamawiający dopuszcza nośność maksymalną 1800 kg?

 

Odp. Zamawiający dopuszcza maksymalną nośność stołu 1800 kg.

 
Pytanie 29. Dotyczy załącznika nr: 9

Punkt 9. Aparat do anestezji wziewnej dla małych zwierząt – 1 sztuka

Podpunkt 4. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z przepływomierzem tylko dla O2?

 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza aparatu do anestezji wziewnej dla małych zwierząt z przepływomierzem tylko dla O2.


Pytanie 30. Dotyczy załącznika nr: 9

Punkt 10. Sterylizator na gorące powietrze – 2 szt.

Podpunkt 4. Czy Zamawiający dopuszcza stal malowaną proszkowo jako materiał na obudowę zewnętrzną?

 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza stali malowanej proszkowo jako materiału na obudowę zewnętrzną.

 

Pytanie 31. Dotyczy załącznika nr: 9

Punkt 16. Zestaw klatek – 3 szt.

Podpunkt 11. Czy Zamawiający dopuszcza stal jako materiał tworzący boks, w którym umieszczone jest zwierzę?

 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza stali jako materiału tworzącego boks, w którym będzie znajdowało się zwierzę.

 

Pytanie 32. Dotyczy załącznika nr: 9

Punkt 18. Ssaki chirurgiczne – 2 szt.

Podpunkt 13. Czy Zamawiający dopuszcza pojemniki aspiracyjne o pojemności 3 litrów

 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza pojemników aspiracyjnych o pojemności 3 litrów.

 
Pytanie 33. Dotyczy załącznika nr: 9

Punkt 19. Maszynka do strzyżenia małych zwierząt – 1 szt.

Podpunkt 3. Czy Zamawiający dopuszcza zasilanie sieciowe

 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zasilania sieciowego maszynki do strzyżenia małych zwierząt.

 

Pytanie 34. Dotyczy załącznika nr: 9

Punkt 21. Zestaw materacy (2 szt.)  z pompkami (2 szt.)

Podpunkt 6. Czy Zamawiający dopuszcza pompki zasilane elektrycznie?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza pompki z zasilaniem elektrycznym.

 
Pytanie 35. Dotyczy załącznika nr: 9Punkt 21. Zestaw materacy (2 szt.)  z pompkami (2 szt.)

Podpunkt 10. Czy Zamawiający dopuszcza pompki zasilane elektrycznie?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza pompki z zasilaniem elektrycznym.

 
Pytanie 36. Dotyczy załącznika nr: 9Punkt 22. Urządzenie do diatermii – 1 szt.

Podpunkt 16. Czy Zamawiający dopuszcza szczypce bipolarne w rozmiarze 20cm x 2mm proste?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza szczypców bipolarnych w rozmiarze 20cm x 2 mm.

Pytanie 37. Dotyczy załącznika nr: 9

Punkt 17. Izolatka – 2 szt.

Podpunkt 3. Proszę o wyjaśnienie czy dla punktu 17. Podpunktu 3.: Trzy poziomy (duży, mały) jest także przewidziany poziom średni?
Odp. Tak, Zamawiający przewiduje dla punktu 17. Podpunkt 3 trzy poziomy: duży, średni i mały.

 

Pytanie 38. Dotyczy załącznik nr: 10Punkt 25. Urządzenie do diatermii

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 39. Dotyczy załącznik nr: 10Punkt 33. Urządzenie do diatermii

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 40. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 35. Nożyczki chirurgiczne, O/T, proste, 14,5 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 41. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 36. Nożyczki chirurgiczne, O/T, zagięte, 14,5 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 42. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 37. Nożyczki chirurgiczne, O/T, zagięte 16,5 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 43. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 38. Nożyczki chirurgiczne O/T, proste, 16,5 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 44. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 39. Nożyczki do szwów 11 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 45. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 40. Nożyczki do szwów Spencera 9 cm, delikatne

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 46. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPopunkt 41. Nożyczki preparacyjne Metzenbaum proste, 15 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 47. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 42. Nożyczki preparacyjne Metzenbaum zagięte, 15 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 48. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 43. Igłotrzymacz Mathieu, 14 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 49. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 44.Igłotrzymacz Crile-Wood 15 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 50. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 45. Igłotrzymacz Mayo-Hegar 18 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 51. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 46. Igłotrzymacz Olsen-Hegar 17 cm, TC

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 52. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 47. Pinceta anatomiczna standard, 13 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 53. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 48. Pinceta anatomiczna, delikatna 16 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 54. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 49. Pinceta chirurgiczna,standard, 13 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 

Pytanie 55. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 50. Pinceta chirurgiczna, standard, 16 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 56. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 55. Kleszcze naczyniowe Rochester-Pean proste, 16 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 57. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 56. Kleszcze naczyniowe Rochester-Pean zagięte, 16 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 

Pytanie 58. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 57. Kleszcze naczyniowe Crile, proste, bez ząbków, 14 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 59. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 58. Kleszczyki Crile, zagięte, 14 cm, bez ząbków

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 60. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 59. Kleszczyki Baby Mosquito, proste, dł. 9 cm, bez ząbków

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 61. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 60. Kleszczyki Baby Mosquito, zagięte, dł. 9 cm, bez ząbków

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 62. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 61. Uchwyt do skalpela nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 63. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 62. Uchwyt do skalpela nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 64. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 63. Kleszczyki do ciał obcych Hartmann, 14 cm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 65. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 64. Ostra łyżeczka Volkmann, 2/8,5 mm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 
Pytanie 66. Dotyczy załącznika nr: 10 Zestaw narzędzi dla małych zwierząt – 2 kompletyPodpunkt 68. Ostra łyżeczka Volkmann, 0/5,2 mm

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT z 23% na 8%?


Odp. Stawka VAT winna być adekwatna do obowiązujących przepisów prawa.

 

Pytanie 67. Autoklawy – punkt 11 i 12

Wnosimy o dopuszczenie autoklawów z komorą prostopadłościenną o podanych poniżej parametrach (Model LTA 3x3x6 i Model LTA 2x3x4).
Uzasadnienie:

Urządzenie, które pragniemy zaoferować spełnia wszystkie niezbędne kryteria i wymagania zarówno formalne jak i praktyczne dla laboratoriów i klinik weterynaryjnych.Proponujemy zakup dwóch identycznych urządzeń, co jest korzystne dla Zamawiającego z uwagi na przyszły serwis, standaryzację wyposażenia oraz elastyczność pracy.
1.

Wymiary zewnętrzne:

Model LTA 3x3x6

- szerokość: 70 cm, - wysokość: 80 cm, - głębokość: 75 cm

Alternatywnie

Model LTA 2x3x4

szerokość: 50 cm, - wysokość: 65 cm, - głębokość: 67 cm
2.

Wymiary wewnętrzne:

Model LTA 3x3x6

- komora prostopadłościenna: 32 x 35 x 63 (szerokość x wysokość x głębokość) [cm] - objętość komory: 72 litry

Alternatywnie

Model LTA 2x3x4

Wymiary wewnętrzne: - komora prostopadłościenna: 28 x 32 x 42 (szerokość x wysokość x głębokość) [cm]

- objętość komory: 42 litry


3.

Wsad: - załadunek instrumenty: 7 kg, - załadunek tekstylia: 2.5 kg

4.

Waga

Model LTA 3x3x6

125 kg


Model LTA 2x3x4

75 kg


5.

Autoklaw do instalacji na blacie z wirnikową pompą próżniową chłodzoną wodą z instalacji wodociągowej.

Standardowe przyłącza do instalacji wodociągowej.

System załadunkowy komory.


6.

Komora ze stali nierdzewnej AISI 316 Ti, armatura parowa ze stali nierdzewnej.

Odpowietrzanie wsadu za pomocą próżni frakcyjnej.

Suszenie próżniowe.

Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu uzdatniania wody.

Jednorazowy obieg wody uzdatnionej.

System załadunkowy komory.7.

Programy

a) 134°C Program uniwersalny

całkowity czas cyklu na wsad 7 kg: 39 minut
b) 134°C Szybki program S

całkowity czas cyklu na wsad 0.5 kg: 22 minut


c) 134°C Szybki program B

całkowity czas cyklu na wsad 0.5 kg: 33 minut

d) 121°C program ochronny

20 minut czas wyjaławiania plus 20 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika)


e) 134°C Prion-program

20 minut czas wyjaławiania plus 20 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika)8.

Test próżniowy

Test Bowie &Dick‘a9.

Możliwość modyfikacji parametrów każdego programu.

10.

Wyświetlanie numeru cyklu.

11.

Monitoring parametrów za pomocą mikroprocesora.

Pomiar ciśnienia.

Pomiar temperatury czujnikami typu PT100 klasa A.

Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 4,3”.

Komunikaty i obsługa w języku polskim.

Archiwizacja cykli sterylizacyjnych.

Możliwość stosowania testów PCD.


12.

Wbudowana drukarka parametrów procesu.

Interfejs do komunikacji z komputerem klasy PC.

Oprogramowanie do elektronicznej archiwizacji cykli i pozostałych istotnych danych.


13.

Automatyczny system ryglowania i blokowania drzwi zgodnie z DIN 58946

Zawór bezpieczeństwa na komorze i płaszczu grzewczym.

Czujnik temperatury zapobiegający przegrzaniu.

Akustyczny oraz optyczny sygnał podczas usterki.14.

Zasilanie elektryczne:

Model LTA 3x3x6

AC 380 V- 400 V / 50Hz, pobór mocy 6000 WattModel LTA 2x3x4

AC 220 V- 240 V / 50Hz, pobór mocy 3000 Watt


Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza ww. urządzeń i podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 68.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie:


  1. Lampy sufitowej bezcieniowej z uchwytem do obcej kamery – 1 szt.,

  2. Lampy zabiegowej, bezcieniowej, podsufitowej z uchwytem do obcej kamery – 1 szt.,

  3. Lampy zabiegowej, bezcieniowej, podsufitowej – 1 szt.,

  4. Mobilnej lampy bezcieniowej, stojącej na statywie – 1 szt.

z całego pakietu i utworzy dla tych pozycji odrębny pakiet? Zwiększy to konkurencyjność składanych ofert, co korzystnie wpłynie na obniżenie kosztów zakupu lamp przez Zamawiającego. Poza tym Zamawiający będzie miał możliwość wyboru lamp spośród znacznie większego katalogu, co z kolei umożliwi wybór najlepszego rozwiązania.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy i nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.
Pytanie 69.
Dotyczy przedmiotu zamówienia – Lampa sufitowa bezcieniowa z uchwytem do obcej kamery – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę bezcieniową z regulacją natężenia światła za pomocą regulatora umieszczonego przy czaszy lampy? Jest to rozwiązanie korzystniejsze pod kątem ergonomii a przede wszystkim higieny, gdyż obudowa lampy pozbawiona jest zagłębień i wystających przełączników, co znacznie ułatwia mycie i dezynfekcję.


Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem, że regulacja pola świetlnego jest realizowana poprzez obrót uchwytu sterylnego.
Pytanie 70.

Dotyczy przedmiotu umowy – Lampa zabiegowa, bezcieniowa, podsufitowa z uchwytem do obcej kamery – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z możliwością regulacji temperatury barwowej w trzech krokach od 3700o, 4500o po 5000o? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej – zaprogramowana temperatura barwowa umożliwia wizualizację tkanek o różnej barwie i dopasowanie oświetlenia do warunków panujących w salach zabiegowych. Ponadto różnica rzędu 200oK jest niedostrzegalna gołym okiem, a więc nie powinna stanowić kryterium wykluczającego.

Odp. Zamawiający nie dopuści do zaoferowania lampy, ponieważ zakres barwowy lampy nie obejmuje oczekiwanej przez Zamawiającego wartości.

Pytanie 71.

Dotyczy przedmiotu umowy – Lampa zabiegowa, bezcieniowa, podsufitowa z uchwytem do obcej kamery – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z regulacją natężenia światła za pomocą regulatora umieszczonego przy czaszy lampy? Jest to rozwiązanie korzystniejsze pod kątem ergonomii, a przede wszystkim higieny, gdyż obudowa lampy pozbawiona jest zagłębień i wystających przełączników, co znacznie ułatwia mycie i dezynfekcję.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem, że regulacja pola świetlnego jest realizowana poprzez obrót uchwytu sterylnego.

Pytanie 72.

Lampa zabiegowa, bezcieniowa, podsufitowa – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z możliwością regulacji temperatury barwowej w trzech krokach od 3700o, 4500o po 5000o? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej – zaprogramowana temperatura barwowa umożliwia wizualizację tkanek o różnej barwie i dopasowanie oświetlenia do warunków panujących w salach zabiegowych. Ponadto różnica rzędu 200oK jest niedostrzegalna gołym okiem, a więc nie powinna stanowić kryterium wykluczającego.

Odp. Zamawiający nie dopuści do zaoferowania lampy, ponieważ zakres barwowy lampy nie obejmuje oczekiwanej przez Zamawiającego wartości.

Pytanie 73.

Lampa zabiegowa, bezcieniowa, podsufitowa – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z regulacją natężenia światła za pomocą regulatora umieszczonego przy czaszy lampy? Jest to rozwiązanie korzystniejsze pod kątem ergonomii, a przede wszystkim higieny, gdyż obudowa lampy pozbawiona jest zagłębień i wystających przełączników, co znacznie ułatwia mycie i dezynfekcję.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem, że regulacja pola świetlnego jest realizowana poprzez obrót uchwytu sterylnego.

Pytanie 74.

Mobilna lampa bezcieniowa, stojąca na statywie – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z płynną regulacją plamy świetlnej w zakresie od 180 do 360 mm? Jest to rozwiązanie bardzo korzystne, gdyż umożliwia każdorazowe dostosowanie średnicy oświetlanego pola w zależności od przeprowadzanego zabiegu w znacznie szerszym zakresie niż wymagane przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany zakresu pola świetlnego, przeznaczenie tego modelu lampy wymaga aby zakres pola świetlnego zawierał się w przedziale od 14-25 cm.

Pytanie 75.
Mobilna lampa bezcieniowa, stojąca na statywie – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z możliwością powiększenia pola świetlnego za pomocą pokrętła zlokalizowanego na czaszy lampy? Proponowane rozwiązanie umożliwia regulację średnicy pola zabiegowego w szybki i intuicyjny sposób, co stanowi bardzo dobra alternatywę do regulacji pola świetlnego za pomocą uchwytu sterylnego.Odp. Tak, Zamawiający dopuści lampę, jeżeli regulacja pola świetlnego jest realizowana poprzez obrót pokrętła czaszy, pod warunkiem, że owo pokrętło można poddać procesorowi sterylizacji.
Pytanie 76.

Mobilna lampa bezcieniowa, stojąca na statywie – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z możliwości regulacji natężenia światła w zakresie 5-100% za pomocą pokrętła zlokalizowanego na czaszy zamiast przycisków? Opisane rozwiązanie gwarantuje skuteczne dobranie odpowiedniego natężenie do aktualnie przeprowadzanego zabiegu, a sam sposób regulacji jest łatwy i szybki.
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 77.

Mobilna lampa bezcieniowa, stojąca na statywie – 1 szt.

Czy Zamawiajacy dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o średnicy zewnętrznej kopuły wynoszącej 24 cm? Oferowane rozwiązanie umożliwia łatwiejsze manewrowanie lampą i zmniejsza jej podatność na uszkodzenia mechaniczne.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza lampy o średnicy mniejszej niż 29 cm podtrzymując tym samym dotychczasowe zapisy.
Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe wyjaśnienia otrzymują wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na ww. postępowanie oraz zostaje umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.up.poznan.pl.
Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Prof. dr hab. Adam Cieślak

z upoważnienia prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna