Bydgoszcz, dn. 08. 01. 2014. dr hab n. med. Maria T. Szewczyk, prof. UmkPobieranie 7,68 Kb.
Data15.01.2018
Rozmiar7,68 Kb.

Bydgoszcz, dn. 08.01.2014.

dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, prof. UMK

Konsultant Krajowy w dziedzinie

Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego

Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9,

Bydgoszcz

Szanowna Pani

Grażyna Rogala-Pawelczyk

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i

Położnych w Warszawie
Stanowisko w sprawie podania choremu antybiotyku przez pielęgniarkę podczas trwania zabiegu operacyjnego.
Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów podczas zabiegu operacyjnego w czynnościach związanych z podawaniem płynów, krwi, leków, środków poza lekarzem anestezjologiem uczestniczy pielęgniarka anestezjologiczna Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 7 stycznia 2013r. poz 1315 ) współpracuje także podczas znieczulenia ogólnego oraz znieczulenia regionalnego z lekarzem anestezjologiem, dotyczy to również znieczuleń miejscowych; regionalnych wykonywanych poza blokiem operacyjnym. W zakresie wykonywania przez pielęgniarkę zleceń lekarskich należy kierować się także zapisem art. 15 Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej, który określa, że pielęgniarka wykonuje zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej, wyjątek stanowić mogą zlecenia wykonywane w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Oznacza to, że płyny, leki itp. w tym również antybiotyk podczas zabiegu operacyjnego podaje pielęgniarka anestezjologiczna zgodnie z przepisami prawa.

Reasumując, pielęgniarki operacyjne w czasie trwania operacji zajmują się instrumentowaniem i w pierwszeństwie wykonują zadania związane z asystowaniem chirurgowi; pielęgniarka anestezjologiczna uczestniczy w znieczuleniu ogólnym i miejscowym współpracując z lekarzem anestezjologiem. Jak na wstępie, zadania dotyczące prowadzenia zabiegów operacyjnych precyzuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dziennik Ustaw z dnia 7 stycznia 2013 roku (Dz.U.13.15 z dnia 7 stycznia 2013 r.) oraz wcześniejsze Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą . Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dziennik Ustaw z dnia 7 stycznia 2013 roku (Dz.U.13.15 z dnia 7 stycznia 2013 r. dostęp: www.mz.gov.pl.) w tym & 9. w szczególności pkt. 9 oraz 10.

Z poważaniem,

(-) dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, prof. UMKKonsultant Krajowy w dziedzinie

Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna