Bramka logicznaPobieranie 62,74 Kb.
Data14.04.2018
Rozmiar62,74 Kb.

Bramka logiczna


Bramka logiczna - element konstrukcyjny maszyn i mechanizmów (dziś zazwyczaj: układ scalony, choć podobne funkcje można zrealizować również za pomocą innych rozwiązań technicznych, np. hydrauliki czy pneumatyki), realizujący fizycznie pewną prostą funkcję logiczną, której argumenty (zmienne logiczne) oraz sama funkcja mogą przybierać jedną z dwóch wartości, np. 0 lub 1.
Stan logiczny - w bramkach logicznych można spotkać się z dwoma możliwymi stanami: jedynką logiczną "1" lub zerem logicznym "0". W najpopularniejszej technologii TTL sygnałowi "1" odpowiada napięcie ok. +5V, a sygnałowi "0" napięcie bliskie 0V. Więcej informacji możesz znaleźć w artykule "Układy TTL i CMOS".

Określenie poziomów logicznych


Poziomy logiczne dla wejścia i wyjścia


Podstawowymi elementami logicznymi, stosowanymi powszechnie w budowie układów logicznych, są elementy realizujące funkcje logiczne: sumy (alternatywy), iloczynu (koniunkcji) i negacji. Są to odpowiednio bramki OR, AND i NOT. Za pomocą dwóch takich bramek (np. OR i NOT lub AND i NOT) można zbudować układ, realizujący dowolną funkcję logiczną.

Bramki NAND (negacja koniunkcji), oraz NOR (negacja sumy logicznej) nazywa się funkcjonalnie pełnymi ponieważ przy ich użyciu (tzn. samych NAND, lub samych NOR) można zbudować układ realizujący dowolną funkcję logiczną.

Dowolną bramkę logiczną można też skonstruować za pomocą pary bramek, np. za pomocą OR i NOT lub AND i NOT. Układy takie nazywamy układami zupełnymi.

Bramkę logiczną XOR często wykorzystujemy w układach arytmetyki takich jak sumatory czy subtraktory.


Rodzaje bramek


  • bramka NOT

  • bramka AND

  • bramka OR

  • bramka NAND

  • bramka NOR

  • bramka XOR (NEQ)

Tabela wartości

Tablica prawdy - jest to (najczęściej) tabela, która ukazuje jak przy danych stanach logicznych ustawionych na wejściach bramki będzie ustawione wyjście bramki.p

q

NOT p

NOT q

p AND q

p OR q

p NAND q

p NOR q

p XOR q

p XNOR q

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

1
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna