Biznes plan prace wykonał: Guliński TomaszPobieranie 107,71 Kb.
Data08.04.2018
Rozmiar107,71 Kb.

BIZNES PLAN
Prace wykonał:
Guliński Tomasz
Spis treści

1. Dane personalne


2. Konieczne zezwolenia i wymogi
3. Organizacja przedsiębiorstwa
4. Prezentacja pomysłu
5. Ocena pomysłu (metoda SWOT)
6. Wyniki badania rynku
7. Podatki i inne obowiązkowe opłaty
8. Konsekwencje finansowe (analiza działalności przez 6 miesięcy)
1. DANE PERSONALNE

Przedsiębiorcami będzie tu dwuosobowa grupa. Z tych dwóch pierwsza posiada wykształcenie średnie gastronomiczne, druga jest osobą niezwiązaną z tą branżą, ale posiada licencję księgowej. Obie te osoby miały już kontakt z środowiskiem handlowym, co pozwoli na sprawne funkcjonowanie tej firmy.


2. KONIECZNE ZEZWOLENIA I WYMOGI

A) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zawierające: oznaczenie podmiotu gospodarczego i jego siedziby, podmiotu i miejsca wykonywania działalności oraz wskazanie daty rozpoczęcia działalności. Przy tej operacji (dokonywanie wpisu) pobierana jest opłata skarbowa w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie opłaty skarbowej. Organ dokonujący wpisu ma obowiązek doręczenia z urzędu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, zaświadczenia o wpisie. Ponadto kopie są przekazywane właściwemu organowi podatkowemu oraz oddziałowi ZUS. Wszystko to realizuje się w Urzędzie Miejskim w Ostrołęce.


B) Posiadanie NIP (Numeru Identyfikacji Podatkowej). Przyznaje go Urząd Skarbowy w Ostrołęce
C) Posiadanie REGON (numeru statystycznego podmiotów gospodarki narodowej). Przyznaje go Wojewódzki Urząd Statystyczny w Ostrołęce.
D) Zgłoszenie o formie opodatkowania, składane do Urzędu Skarbowego w Ostrołęce
E) Założenie konta bankowego dla oso prowadzących działalność gospodarczą w dowolnym banku. Wybrano tu Bank PKO S.A.
F) Zezwolenie na przygotowywanie i dystrybucję artykułów żywnościowych wydane przez Wojewódzką Stację Sanitarno ? Epidemiologiczną w Ostrołęce.
G) Posiadania zawartych następujących umów:
- dostarczenie energii elektrycznej z Rejonem Energetycznym
- o podłączenie i korzystanie z sieci telefonicznej (konwencjonalnej) z zakładem Telekomunikacji, Telekomunikacja Polska S.A. w Ostrołęce.
- o korzystanie z sieci wodno ? kanalizacyjnej z Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym w Ostrołęce.
- O podłączenie i korzystanie z sieci gazowej z Zakładem Gazowniczym Białystok, Oddział w Ostrołęce
- O korzystanie z sieci telefonii komórkowej ("Centertel", "ERA GSM")

3. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA


Przedsiębiorstwo to będzie działało jako 2-osobowa spółka cywilna, gdzie wszyscy wspólnicy będą solidarnie i osobiście odpowiadać za zobowiązania przyjęte przez nich w ramach działalności. W niej każdy z nich ma uprawnienia i jest zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Wspólnicy ci wniosą odpowiedni kapitał, a jego wielkość zadecyduje o proporcji udziału w zyskach firmy.


Spółka ta będzie zarejestrowana w rejestrze handlowym, a istnieć będzie tylko na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej przez dwoje wspólników tworzących przedsiębiorstwo.

4. PREZENTACJA POMUSŁU


Firma "SMAKOSZ" będzie przedsiębiorstwem usługowym, którego zadanie to przygotowywanie i dystrybucja wszelkich posiłków na zamówienie. Wobec tego oferta ta jest adresowana do ludzi prowadzących własny biznes, właścicieli sklepów i firm oraz wszystkich tych, którym brakuje czasu na przygotowywanie we własnym zakresie posiłków. Nasza firma wyjdzie, więc naprzeciw tym potrzebom, a jak można się zorientować, są one bardzo duże zważywszy rozwój działalności gospodarczej w Ostrołęce. Ludzie po prostu potrzebują dobrego, smacznego, domowego pożywienia, ale niestety nie za bardzo maja często warunki, aby to przygotować. Większość przecież woli typowe domowe pożywienie od oferowanych w różnych punktach hamburgerów, hot-dogów, zapiekanek, frytek, które to nie dają pełnej satysfakcji i są praktycznie sztucznie tworzone, aby tylko szybko obsłużyć danego klienta. Nasza firma postawi, więc przede wszystkim na jakość oferowanych przez siebie posiłków, które będą jak najbardziej przypominały typowe polskie jedzenie spotykane w polskich domach. Ludzie, bowiem lubią tradycję, dlatego też zdecydowałyśmy się na wysunięcie takiej oferty. Działalność firmy będzie więc obejmowała:


- przygotowanie i dystrybucje wszelkich posiłków na dane zamówienie
- przygotowanie przekąsek i posiłków na zorganizowane imprezy takie jak: sympozja, konferencje, zjazdy
- realizacje wszelkich indywidualnych zamówień
- obsługę ruchomą klientów firmy (dowożenie posiłków zgodnie z osobistymi życzeniami)
- zbieranie wcześniejszych zamówień (zapewnienie sobie stałych odbiorców).

Firma aby to wszystko realizować będzie dysponowała co najmniej 3 pomieszczeniami, gdzie ustawione i zamontowane zostanie wyposażenie związane z normalnym funkcjonowaniem kuchni: kuchenki gazowe, mikrofalówki, okapy, roboty kuchenne, lodówki, grille itp. Pomogą one w prawidłowym funkcjonowaniu kuchni i realizacji wszelkich zamówień dotyczących konkretnych klientów. Do działalności tej potrzebne będą więc produkty, w które firma będzie się zaopatrywać u takich producentów jak:


- Zakłady Mięsne J.B.B Łyse (mięso, wyroby mięsne i garmażeryjne)
- Piekarnia K. Dawidczyk w Ostrołęce, ul. Targowa 35 (wszystkie odmiany pieczywa)
- Indywidualni producenci tzn. rolnicy z terenów z byłego województwa ostrołęckiego produkujący zdrowe i dobrej jakości produkty rolne tzn. przede wszystkim warzywa, owoce i inne
- OSM w Ostrołęce ul. 11 Listopada (mleko i jego przetwory)
- Renomowane hurtownie spożywcze: "SPS HANDEL" na ul. Targowej, "DUET" na ul. Orzeszkowej

W ten sposób nasza firma zapewni sobie wysoką jakość oferowanych przez siebie usług konsumpcyjnych, a klient uzyska pełna satysfakcje i będą spełnione jego najbardziej wyszukane życzenia. Cała działalność będzie więc odbywała się w co najmniej 3 pomieszczeniach o powierzchni minimum 150 m2 (najlepiej w budynku jednorodzinnym) spełniającym wymogi sanitarne. Oprócz nich będzie istniało oddzielne biuro przyjmujące zamówienia i zajmujące się sprawami organizacyjnymi, finansowymi, ekonomicznymi i innymi związanymi z funkcjonowaniem firmy. Przedsiębiorstwo posiada dwa samochody dostawcze typu Polonez, należące do wspólników.


5.OCENA POMYSŁI (METODA SWOT)


A)Mocne strony:


- brak tego typu placówek na terenia miasta
- zapewnienie ludziom możliwości pełnego zaspokojenia swoich potrzeb jeśli chodzi o pożywienie
- dostarczenie zamówionej konsumpcji na miejsce przeznaczenia
- ogólna dostępność wszelkich produktów polskiej kuchni, czyli zaspokojenie gustów i przyzwyczajeń naszego społeczeństwa

B)Słabe strony:


- dobra znajomość wszelkich przepisów kulinarnych
- pełna dyspozycyjność pracowników firmy
- konieczność posiadania środków transportu
- niechęć społeczeństwa do posiłków oferowanych przez bary, restauracje (dużo chemii, konserwantów szybkie i niedbałe przygotowanie)
- niemożność spełnienia na raz wielu zamówień z powodu ograniczonych możliwości przedsiębiorstwa

C)sprzyjające okoliczności:


- duże zapotrzebowanie na taki rodzaj działalności ze strony ludzi, pracujących często po kilka godzin dziennie np. właściciele firm, maklerzy, akwizytorzy, kierownicy przedsiębiorstw produkcyjnych, właściciele sklepów itp.
- Typowe polskie przyzwyczajenia, jeśli chodzi o pożywienie (przywiązanie do tradycji)
- Spełnianie indywidualnych zamówień klientów (osobiste kompozycje, zestawy)
- Oferowanie pełnej gamy wyżywieni począwszy od zup, drugiego dania przekąsek, deserów, sałatek, przypraw, wszelkich dodatków naturalnych lub sztucznych
D)Zagrożenia:
- brak odpowiednich pomieszczeń na tego typu działalność
- konieczność zapewnienia wymogów sanitarnych
- założenie podobnego przedsięwzięcia przez konkurencję
- duże ryzyko związane z poniesieniem strat związanych przede wszystkim z terminem spożycia produktów żywnościowych, ich trwałością (przeterminowanie) i jakością,
- bardzo różnorodne gusta i przyzwyczajenia żywnościowe społeczeństwa (smak, dodatki, stosowane przyprawy itp.)

6.WYNIKI BADANIA RYNKU


A)Analiza rynku


Rynek to przede wszystkim różne rodzaje posiłków spożywanych w normalnym funkcjonowaniu i życiu człowieka. Będą to:
- potrawy mięsne i jego przetwory
- dodatki warzywne, owocowe i innego rodzaju (ziemniaki, frytki, owoce)
- różnego rodzaju sałatki warzywne, owocowe, owocowo-warzywne, z dodatkiem mięsa
- naturalne produkty żywnościowe (np. zielona sałata, pomidor, ogórek) oraz przetwory (np. ogórki kapusta kiszone, buraczki czerwone z chrzanem, kapusta czerwona z dodatkami)
- potrawy z ryb i produktów zbożowych
- różne rodzaje deserów do podstawowych dań
- potrawy wegetariańskie

Rynek tego przedsiębiorstwa to więc przede wszystkim wszelkiego rodzaju żywność spożywana podczas posiłków jak: obiad, śniadanie, kolacja, podwieczorek, drugie śniadanie, w chwili wystąpienia impulsu do spożycia jakiejś potrawy oraz szybkiego zaspokojenia głodu i osobistych zachcianek. To po prostu ulubione potrawy spożywane przez nasze polskie społeczeństwo i spotykane we wszystkich gospodarstwach domowych.


B)Analiza konkurencji


W chwili obecnej jest jedna firma, która dostarcza posiłki według indywidualnych zamówień w dane miejsce. Istnieje natomiast bardzo dużo barów przydrożnych, budek z żywnością na targowiskach, sklepów z żywnością i restauracji gdzie można zaspokoić swe potrzeby związane z pożywieniem. Wszystkie one jednak oferują to na miejscu rzadko, kiedy można zamówić konkretne potrawy na wynos (wyjątek pizza, frytki, sałatki) a ich spożycie i nabycie związane jest z koniecznością wyjazdu i niepotrzebne straty z powodu niedopilnowania wszystkich spraw. Firma moja zaś umożliwia spożywanie posiłków w miejscu pracy, zgodnie ze swoimi indywidualnymi życzeniami


C)Analiza popytu


Klientami firmy będą przede wszystkim ludzie pracujący kilka godzin dziennie, mający obowiązki wymagające stałego nadzoru (np. ciągły cykl produkcyjny) maklerzy, bankowcy, właściciele firm, przedstawiciele wolnych zawodów, pracownicy pracujący w terenie, pracownicy na targowiskach oraz wszyscy ci, którym nie starcza czasu na przygotowanie we własnym zakresie podstawowych posiłków. Popyt będą również tworzyć ci którzy preferują domowe, smaczne często wyrafinowane kompozycje kuchni polskiej.


D) Planowana metoda wejścia na rynek


Firma rozpocznie swoją działalność od akcji mającej na celu rozpropagowanie swoich usług. Po prostu zatrudni specjalnych akwizytorów (2 lub 3) którzy będą penetrowali teren, prezentowali firmę i zachęcali do skorzystania z jej oferty. Oprócz tego jednocześnie z tym firma postara zapewnić sobie w pierwszych miesiącach działalności obsługę znanych spotkań, konferencji, zebrań na których to podawane będą posiłki przygotowane przez nią. To zapewni jej odpowiedni rozgłos, który poprze aktywnie kampanie reklamowa.


E) Promocja


Promocja firmy będzie realizowana za pomocą kilku środków a mianowicie:


- reklama radiowa (ogłoszenia, program poświęcony firmie, sponsorowanie konkursów radiowych) przede wszystkim w takich stacjach jak: RADIO oKo, Radio dla Ciebie, RadioZET, RMF FM, czyli lubianych i znanych na terenie Ostrołęki
- reklama telewizyjna (ogłoszenie w telegazecie) Telewizja Kablowa "ESPRIT" oraz ogłoszenie w programie lokalnym WOT nadawanym na województwach płn-wsch Polski
- reklama prasowa (ogłoszenia w gazetach i czasopismach) przede wszystkim w: "Tygodniku Ostrołęckim", "Wiadomościach ostrołęckich", "Rozmaitości Ostrołęki" i innych.
- Reklama wizualna w postaci plakatów reklamowych rozmieszczonych na słupach i tablicach ogłoszeniowych oraz szyldów wskazujących miejsce działalności. Poza tym firma zastosuje tu reklamę barwną w postaci odpowiedniego rysunku i napisów informacyjnych na wykorzystanych przez siebie środkach transportu
- Udzielanie zniżek dla stałych klientów firmy.
F) Pozyskiwanie środków

Środki na działalność będą pochodziły przede wszystkim z funduszy własnych wspólników, którzy utworzyli spółkę. W razie potrzeby zostaną one uzupełnione kredytem bankowym pochodzącym z Banku PKO S.A. w Ostrołęce

7. PODATKI I INNE OBOWIĄZKOWE OPŁATY

A) Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony według skali obowiązującej na 2004 rok, który przedstawiam poniżej:


PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU PODATEK WNIOSKOWY
PONAD DO
25252 zł 19% podstawy obliczeń minus kwota 336,60 zł
25252 zł 50504 zł 4461,28 zł plus 30% nadwyżki ponad 25252 zł
50504 zł 12036,88 plus 40% nadwyżki ponad 50504 zł
B) Ubezpieczenie społeczne w wysokości 305,20 zł co miesiąc na 1 osobę. Płatne w ZUS Ostrołęka, 04 na poczcie lub w banku. Razem 915,60 zł miesięcznie.
C) Ubezpieczenie majątkowe, osobowe firmy. Dokonano jego w PZU S.A, gdzie wyniosło ono:
- osobowe: 50 zł miesięcznie za osobę
- majątkowe: 500zł miesięcznie za 6 miesięcy (firmę ubezpieczono na 50000 zł). Razem 150 zł miesięcznie i 500zł w 6 miesiącu.
D) Opłaty za korzystanie z energii elektrycznej w wysokości 0,2940 zł za kw. (taryfa C11 dla działalności handlowej, gospodarczej, produkcyjnej, usługowej). Rachunki są tu płatne co miesiąc w wysokości: ilość zużytych kW razy cena za 1 kW plus opłata eksploatacyjna za układ pomiarowy (zależna od jego rodzaju). Należność tę uiszcza się w kasie Rejonu Energetycznego w Ostrołęce, na poczcie lub w każdym banku.
E) Opłaty za podłączenie i korzystanie z sieci telefonicznej:
- jednorazowa w wysokości 425 zł za podłączenie do sieci
- comiesięczna za rozmowy telefoniczne w wysokości 0,36 zł za impuls
Rachunki za telefon można opłacać w kasie Zakładu Telekomunikacji. Telekomunikacja Polska S.A. w Ostrołęce, na każdej poczcie lub w banku
F) Opłaty za korzystanie z sieci wodno ? kanalizacyjnej. Przyjęto tu założenie, że firma zainstalowała sobie wodomierze, wynoszą więc one (opłaty)
- zimna woda plus kanalizacja 2,81 za 1 m3 razy ilość zużytej wody łącznie ciepłej i zimnej
- podgrzanie ciepłej wody ? 7,17 razy ilość zużytej ciepłej wody.
Opłaty te uiszcza się w kasie OPWiK w Ostrołęce, w każdym banku lub urzędzie pocztowym
G) Opłaty za gaz w wysokości 0,50 zł za 1 m3 tego paliwa, płatne wobec Zakładu Gazowniczego Białystok, Odział w Ostrołęce, w każdej placówce pocztowej i jakimkolwiek banku.
H) Opłata za wywóz nieczystości, na podstawie umowy z Zakładem Oczyszczania Miasta w Ostrołęce ustalona w wysokości 100 zł miesięcznie.
J) Inne opłaty (pocztowe, skarbowe, rejestracyjne, na środki produkcji ? owoce warzywa itp.)

8. KONSEKWENCJE FINANSOWE (ANALIZA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ 6 MIESIĘCY)


A) Wydatki


Rodzaj Wydatku KOLEJNY MIESIĄC DZIAŁALNOŚCI
I II III IV V VI RAZEM
Podatek dochodowy 2513 2513 2513 2513 2513 2513 15078
Ubezpieczenie społeczne (w przybliżeniu) 900 900 900 900 900 900 5400
Ubezpieczenie majątkowe i osobowe 150 150 150 150 150 150 1400
Energia elektryczna 200 200 250 250 300 300 1500
Woda + kanalizacja 200 200 200 200 250 250 1300
Gaz 50 50 50 50 100 100 400
Wywóz nieczystości 100 100 100 100 100 100 600
Telekomunikacja 425+75 10 100 150 150 200 1200
Dzierżawa 700 700 700 700 700 700 4200
Inne wydatki 20000 - - - - - 20000
RAZEM 51078
B) Dochody
Firma będzie osiągała dochody w postaci:
- zapłaty za dostarczone posiłki na zamówienie
- obsługę zorganizowanych imprez
- inna dodatkowa działalność (np. uczestnictwo w zorganizowanych imprezach sportowych ? organizacja konsumpcji)

Biorąc pod uwagę liczbę klientów, korzystających na co dzień z usług naszej firmy przyjęto, że codziennie będą wydawane posiłki za 500 zl. Średnia ilość dni w miesiącu to 30 co daje utarg miesięczny około 15 000 zl, czyli przez pół roku 15 000 x 6 = 90 000zł


C) Podsumowanie


Wydatki w ciągu półrocznej działalności wyniosły 51 078 zł, a dochody 90 000 zł. Wobec tego zysk netto = 38922 zł, co świadczy, że pomimo tak skromnej działalności firma osiągnęła zysk, mogący świadczyć o dobrych perspektywach rozwojowych naszej działalności.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna