Biuletyn oipiP sieniu do kobiet ze schorzeniami ginekologicz­Pobieranie 56,94 Kb.
Data31.01.2018
Rozmiar56,94 Kb.

Str. 8

BIULETYN OIPiP


sieniu do kobiet ze schorzeniami ginekologicz­nymi,

- Kierowanie na badania i/lub pobieranie ma­


teriałów do badań diagnostycznych, w tym wy­
dzieliny z dróg rodnych w celu oceny stopnia
czystości pochwy i cytologii szyjki macicy.

Położna buduje świadomość kobiet:

 • EDUKUJE -dostarcza kobietom podstawowych
  i kompleksowych informacji na temat przyczyn
  i mo
  żliwości zapobiegania raka szyjki macicy;

 • INFORMUJE o możliwości skorzystania z bez­
  płatnych badań cytologicznych;

 • PRZEKONUJE do wyrobienia nawyku regu­
  larnych badań ginekologicznych, w tym cyto­
  logii.

Położna pomaga kobiecie przełamać:

 • STRACH - kobiety często boją się złej diagno­
  zy;

 • STEREOTYP MYŚLENIA: rak to zły los, fa­
  tum, choroba uwarunkowana genetycznie, nie
  ma na nią wpływu; - rak mnie nie dotyczy - to
  choroba starszych kobiet; nie będę się badać,
  bo jeszcze mi coś wykryją;

 • POCZUCIE WSTYDU wśród młodych kobiet
  w środowiskach wiejskich - stereotyp myśle­
  nia: ona nie ma męża, idzie do ginekologa, na
  pewno jest w ciąży";

 • BLOKADĘ PSYCHICZNA przed wizytą u gi­
  nekologa;

 • BRAK TROSKI O WŁASNE ZDROWIE - są
  sprawy ważniejsze: dzieci, mąż, dom, praca;

 • BRAK EDUKACJI SEKSUALNEJ-słowo ma­
  cica wciąż jest wstydliwe;

 • BRAK ŚWIADOMOŚCI, że to badanie jest waż­
  ne.

Położna informuje kobietę o: głównych czynnikach ryzyka rozwoju raka szyj­ki macicy:

 • Zakażenia HPV 16, 18 i inne typy onkogen-
  ne;

 • Wiek;

 • Wczesne rozpoczęcie współżycia (przed 18 rż);

 • Duża liczba partnerów seksualnych;

 • Partnerzy wysokiego ryzyka" (poligamiczni,
  zakażeni HPV, szczególnie ci, których part­
  nerki miały raka szyjki macicy/ dysplazję duż
  go stopnia);

 • Palenie tytoniu;

 • Niski status ekonomiczny;

 • Liczne ciąże i porody;

 • Śródbłonkowa neoplazja szyjki macicy w wy­
  wiadzie.

prawdopodobnych czynnikach ryzyka:

 • Wieloletnie stosowanie doustnej antykoncep­
  cji:.

 • Dieta uboga w owoce i warzywa;

 • Zakażenie HIV lub inne czynniki upośledzają­
  ce system immunologiczny (przeszczepy na­
  rządów);

 • Częste stany zapalne pochwy wywołane przez:
  Chiamydia Trachomatis, Neisseria Gonorrhoe.
  HSV2:

Położna informuje o możliwości zastosowania pro­filaktyki pierwotnej raka szyjki macicy:

1. Unikanie wczesnego rozpoczęcia współżycia (do
zakażenia HPV najczęściej dochodzi podczas ini­
cjacji seksualnej);

 1. Unikanie ryzykownych zachowań seksualnych
  w celu zapobiegania zakażeniom narządu rod­
  nego;

 2. Zaprzestanie lub ograniczenie palenia tytoniu;

 3. Stosowanie diety bogatej w antyoksydanty;

 4. Szczepienia przeciw HPV.
  i profilaktyki wtórnej:

1. Uczestnictwo w Ogólnopolskim Programie Ak­tywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy: bezpłat­ne badanie cytologiczne co 3 lata u kobiet w wie­ku 25- 59 lat i diagnostyki pogłębionej:

 • kolposkopia

 • badanie histopatologiczne

 • diagnostyka HPV

Położna wyjaśnia kobiecie na czym polega ba­danie cytologiczne, uczy ją gdzie i kiedy powinna zgłosić się do badania cytologicznego: podaje adresy placówek, określa indywidualny termin badania (nie wcześniej niż 4 dni po ostatnim dniu krwawienia miesięcznego i nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem miesiączki). Położna uczy ko­bietę jak powinna przygotować się do pobrania roz­mazu (kobieta powinna być około 1 tygodnia po użyciu gałek dopochwowych, co najmniej 1 dzień po badaniu przez ginekologa, w dniu badania nie powinna wykonywać irygacji, przez 3-4 dni powin­na wstrzymać się od współżycia). Położna pobie­ra rozmaz cytologiczny. W tym celu: zapisuje dane pacjentki, zbiera wywiad ginekologiczny (liczba ciąż i sposób ich ukończenia: poronienie samoist­ne, sztuczne, porody: siłami natury i cięcia ce­sarskie). Jeśli pacjentka nie rodziła, czy współ­żyje (jeśli .nie współżyje rozmaz cytologiczny po­biera bez użycia wziernika). Pyta o termin ostat­niej miesiączki długość; bolesność, obfitość krwa­wień, długość cyklu, przebyte choroby i operacje ginekologiczne, zabiegi na szyjce macicy, lecze­nie hormonalne (antykoncepcję, HTZ), obecność
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna