Biuletyn Informacyjny Problemy Narkomanii Nr 2 /2006 Janusz SierosławskiPobieranie 1,07 Mb.
Strona3/9
Data24.02.2019
Rozmiar1,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Tabela 6. Przyjęci po raz pierwszy oraz przyjęci powtórnie do lecznictwa stacjonarnego w 2004 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psycho- aktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg typów używanych środków (odsetki badanych)Przyjęci po raz pierwszy

Przyjęci

powtórnieOpiaty

16,2

24,7

Konopie

4,2

1,4

Uspokajające i nasenne

9,9

11,3

Kokaina

1,1

0,6

Amfetamina

11,7

5,0

Halucynogeny

0,5

0,1

Wziewne

2,1

2,1

Mieszane i nieokreślone

54,3

54,7

Tabela 7. Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w 2004 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg płci i typów używanych środków (odsetki badanych)Opiaty

Konopie

Leki uspoka-jające

Kokaina

Inne stymu-lanty

Halucy-nogeny

Wzie-wne

Miesza-ne i inne

Mężczyźni

20,7

3,5

5,2

0,8

9,2

0,4

2,5

57,7

Kobiety

17,9

1,4

27,8

1,1

6,9

0,2

0,6

44,1

Ogółem

20,0

3,0

10,5

0,8

8,7

0,4

2,1

54,5

Tabela 8. Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w 2004 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg wieku i typów używanych środków (odsetki badanych)
Wiek

Opiaty

Konopie

Leki uspoka-jające

Kokaina

Inne stymu-lanty

Halucy-nogeny

Wziewne

Mieszane i inne

-15

2,3

6,6

0,3

2,0

3,6

0,3

15,8

69,0

16-19

8,3

8,3

0,5

2,0

11,8

0,7

2,2

66,2

20-24

26,2

2,9

1,1

0,7

13,9

0,4

1,8

53,0

25-29

31,3

1,6

2,3

0,4

9,0

0,4

2,7

52,3

30-34

22,7

1,6

9,3

0,6

5,2

0,2

2,4

58,1

35-39

19,7

0,4

16,3

0,1

2,4

0,1

1,0

59,9

40-44

16,8

-

28,8

0,7

0,8

0,3

0,8

51,8

45+

8,8

0,7

50,0

0,4

0,9

0,2

0,2

38,9

Ogółem

20,0

3,0

10,5

0,8

8,7

0,4

2,1

54,5

Tabela 9. Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w 2004 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg województwa zamieszkania pacjenta
Województwo

Liczby osób

w 2004 r.Wskaźniki na 100 000

w 2004 r.Wskaźniki na 100 000

w 2003 r.Wskaźniki zmiany

2003 = 100Wskaźniki zmiany

1999 = 100POLSKA

12 836

33,6

30,8

109,0

190

Dolnośląskie

1 313

45,3

49,4

91,9

137

Kujawsko-Pomorskie

586

28,3

24,2

117,0

212

Lubelskie

496

22,7

17,0

133,3

246

Lubuskie

640

63,4

65,2

97,3

143

Łódzkie

987

38,1

29,2

130,7

315

Małopolskie

364

11,2

9,7

115,3

189

Mazowieckie

2 522

49,1

49,3

99,5

174

Opolskie

244

23,2

20,4

113,9

187

Podkarpackie

293

14,0

11,1

126,2

218

Podlaskie

370

30,7

27,4

112,3

265

Pomorskie

666

30,4

28,3

107,3

190

Śląskie

1 234

26,2

23,6

111,1

210

Świętokrzyskie

200

15,5

13,0

119,3

267

Warmińsko-Mazurskie

639

44,7

43,4

103,1

119

Wielkopolskie

1 024

30,5

26,8

113,6

311

Zachodniopomorskie

820

48,4

46,8

103,4

159

Braki danych i obcokrajowcy

438
Tabela 10. Przyjęci po raz pierwszy raz w życiu do lecznictwa stacjonarnego w 2004 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg województwa zamieszkania pacjenta
Województwo

Liczba pacjentów pierwszo-razowych w 2004 r.

Odsetek pacjentów pierwszo-razowych wśród ogółu pacjen-

tów w


2004 r.

Wskaźnik liczby pacjentów pierwszorazo- wych na 100 tys. mieszkańców w 2004 r.

Wskaźnik dynamiki liczby pacjentów pierwszorazowych 2003 = 100

POLSKA

6 947

56,4

18,2

104,0

Dolnośląskie

596

47,0

20,6

84,0

Kujawsko-Pomorskie

331

58,2

16,0

109,7

Lubelskie

275

56,8

12,6

139,7

Lubuskie

301

47,4

29,8

82,2

Łódzkie

603

61,7

23,3

121,8

Małopolskie

200

56,7

6,1

111,7

Mazowieckie

1 332

56,1

25,9

94,2

Opolskie

143

60,1

13,6

102,0

Podkarpackie

149

53,4

7,1

122,5

Podlaskie

212

59,9

17,6

109,4

Pomorskie

385

60,3

17,6

107,1

Śląskie

728

61,5

15,5

109,7

Świętokrzyskie

119

60,7

9,2

109,8

Warmińsko-Mazurskie

327

52,7

22,9

99,5

Wielkopolskie

592

59,1

17,6

106,7

Zachodniopomorskie

466

63,6

27,5

99,6

Braki danych i obcokrajowcy

188

Tabela 11. Odsetki kobiet wśród przyjętych do lecznictwa stacjonarnego w latach 2000-2004 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psycho- aktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg województwa zamieszkania pacjenta
Województwo

2000 r.

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

POLSKA

22,0

23,0

23,2

24,0

23,6

Dolnośląskie

19,7

17,8

19,7

21,8

20,6

Kujawsko-Pomorskie

21,2

24,9

23,4

23,0

21,8

Lubelskie

15,2

19,3

17,6

16,1

19,4

Lubuskie

16,3

18,4

18,6

21,3

25,6

Łódzkie

25,0

26,1

30,7

29,4

22,4

Małopolskie

26,6

31,1

28,1

34,3

34,6

Mazowieckie

17,4

17,9

20,2

21,0

21,6

Opolskie

22,1

24,8

19,7

25,1

19,7

Podkarpackie

29,5

30,1

23,8

19,8

26,6

Podlaskie

20,4

20,5

19,6

19,7

21,4

Pomorskie

31,7

32,0

28,3

27,6

23,9

Śląskie

24,7

27,4

25,6

25,3

23,8

Świętokrzyskie

35,2

51,3

40,0

34,5

31,0

Warmińsko-Mazurskie

22,2

24,5

22,9

25,5

24,9

Wielkopolskie

29,4

31,8

33,0

28,0

31,2

Zachodniopomorskie

28,5

28,7

24,9

26,7

24,9

Tabela 12. Odsetki osób w wieku do 18 lat wśród przyjętych do lecznictwa stacjonarnego w latach 2000-2004 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg województwa zamieszkania pacjentaWojewództwo

2000 r.

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

POLSKA

13,9

12,8

11,0

10,4

9,6

Dolnośląskie

8,7

8,6

8,5

9,0

7,2

Kujawsko-Pomorskie

14,8

14,9

21,4

15,4

11,8

Lubelskie

12,9

9,6

7,7

7,0

10,1

Lubuskie

14,7

14,2

8,0

11,0

8,9

Łódzkie

17,7

14,3

10,3

10,3

9,1

Małopolskie

5,3

10,0

8,6

8,3

8,8

Mazowieckie

17,5

13,3

10,7

9,7

7,4

Opolskie

24,0

19,4

21,2

17,7

16,8

Podkarpackie

7,0

4,8

10,5

5,2

7,5

Podlaskie

18,8

14,2

17,6

15,5

16,5

Pomorskie

16,3

11,1

10,9

11,8

11,0

Śląskie

11,0

15,0

10,4

10,2

13,2

Świętokrzyskie

5,7

10,1

14,8

13,7

9,5

Warmińsko-Mazurskie

18,4

18,7

15,2

12,6

11,7

Wielkopolskie

6,1

13,3

10,8

8,8

8,4

Zachodniopomorskie

15,7

13,9

11,5

12,5

10,9

Wykres 1. Przyjęci ogółem w latach 1990-1996 do lecznictwa stacjonarnego z powodu uzależnienia od leków lub ich nadużywania (ICD IX: 304, 305.2-9) oraz w latach 1997-2004 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psycho- aktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) (wskaźniki na 100 000 mieszkańców)


Wykres 2. Dynamika wskaźników przyjętych po raz pierwszy i przyjętych ogółem w latach 1990-1996 do lecznictwa stacjonarnego z powodu uzależnienia od leków lub ich nadużywania (ICD IX: 304, 305.2-9) oraz w latach 1997-2004 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19)(1990 = 100)

Wykres 3. Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w latach 1997-2004 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, wg wieku
Wykres 4. Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w 2004 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, wg typu substancji


Wykres 5. Przyjęci ogółem w latach 1990-1996 do lecznictwa stacjonarnego z powodu uzależnienia od leków lub ich nadużywania (ICD IX: 304, 305.2-9) oraz w latach 1997-2004 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psycho- aktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) - wybrane typy środków (liczby pacjentów)

Wykres 6. Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w 2004 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych wg miejsca zamieszkania pacjenta (współczynniki na 100 000 mieszkańców)


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna