Biuletyn Informacyjny Problemy Narkomanii Nr 2 /2006 Janusz SierosławskiPobieranie 1,07 Mb.
Strona2/9
Data24.02.2019
Rozmiar1,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Tabela 1. Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w latach 1990-1996 z powodu uzależnienia od leków lub ich nadużywania (ICD IX: 304, 305.2-9) oraz w latach 1997-2004 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19)


liczba osób

wskaźnik na 100 000 mieszkańców

1990

2803

7,3

1991

3614

9,4

1992

3710

9,7

1993

3783

9,8

1994

4107

10,7

1995

4223

10,9

1996

4772

12,4

1997

5336

13,8

1998

6100

15,8

1999

6827

17,7

2000

8590

22,2

2001

9096

23,5

2002

11915

31,2

2003

11778

30,8

2004

12836

33,6

Tabela 2. Przyjęci po raz pierwszy i przyjęci ogółem w latach 1990-1996 do lecznictwa stacjonarnego z powodu uzależnienia od leków lub ich nadużywania (ICD IX: 304, 305.2-9) oraz w latach 1997-2004 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19)

 

Pierwszorazowi

Wszyscy

Odsetek

pierwszorazowych1990

1260

2803

45,0

1991

1593

3614

44,1

1992

1547

3710

41,7

1993

1505

3783

39,8

1994

1693

4107

41,2

1995

1759

4223

41,7

1996

1980

4772

41,5

1997

2438

5336

45,7

1998

3115

6100

51,1

1999

4040

6827

59,2

2000

5075

8590

59,1

2001

5617

9096

61,8

2002

6537

11915

54,9

2003

6693

11778

56,8

2004

6947

12836

56,4

Tabela 3. Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w latach 1997-2004 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg płciMężczyźni

Kobiety

 

N

%

N

%

1997

3936

73,8

1400

26,2

1998

4519

74,1

1581

25,9

1999

5209

76,3

1618

23,7

2000

6702

78,0

1888

22,0

2001

7006

77,0

2090

23,0

2002

8633

76,8

2608

23,2

2003

8952

76,0

2826

24,0

2004

9808

76,4

3028

23,6

Tabela 4. Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w latach 1997-2004 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg wiekuStruktura wieku

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

- 15

3,6

3,6

3,6

2,9

2,8

2,3

2,6

2,4

16-19

15,2

18,6

15,2

24,2

24,9

23,7

19,8

17,2

20-24

24,5

27,1

24,5

30,5

31,6

31,6

31,3

30,3

25-29

18,2

16,9

18,2

14,3

14,8

15,4

16,7

17,8

30-34

14,8

12,1

14,8

7,9

7,1

7,2

7,7

8,3

35-39

10,1

8,6

10,1

6,7

5,8

5,3

5,5

5,7

40-44

6,9

6,1

6,9

5,5

4,9

4,9

5,1

5,7

45 +

6,7

7,0

6,7

7,9

8,1

9,6

11,3

12,7

Razem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Tabela 5. Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w latach 1997-2004 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg typów używanych środkówLiczby pacjentów
Opiaty

Konopie

Uspoka-jające i nasenne

Kokaina

Inne stymu-lanty

Halucy-nogeny

Wziewne

Mieszane i nie-określone

1997

2313

70

449

46

204

70

535

1649

1998

2569

110

509

45

367

75

564

1861

1999

2652

164

573

52

459

91

455

2381

2000

3383

246

769

50

502

62

449

3129

2001

3674

269

724

19

544

61

340

3465

2002

3609

409

1074

98

966

62

397

5300

2003

2745

356

1187

107

1054

74

321

5934

2004

2573

382

1350

107

1115

49

269

6991

Odsetki pacjentów


Opiaty

Konopie

Uspoka-jające i nasenne

Kokaina

Inne stymu-lanty

Halucy-nogeny

Wziewne

Mieszane i nie-określone

1997

43,3

1,3

8,4

0,9

3,8

1,3

10,0

30,9

1998

42,3

1,8

8,3

0,7

6,0

1,2

9,2

30,5

1999

38,8

2,4

8,4

0,8

6,7

1,3

6,7

34,9

2000

39,4

2,9

9,0

0,6

5,8

0,7

5,2

36,4

2001

40,4

3,0

8,0

0,2

6,0

0,7

3,7

38,1

2002

30,3

3,4

9,0

0,8

8,1

0,5

3,3

44,5

2003

23,3

3,0

10,1

0,9

8,9

0,6

2,7

50,4

2004

20,0

3,0

10,5

0,8

8,7

0,4

2,1

54,5


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna