Białystok, stycznia 2010 rPobieranie 348,26 Kb.
Strona2/2
Data24.02.2019
Rozmiar348,26 Kb.
1   2
uropejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim wspólnie z partnerami Sieci.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

…………………………………

(miejscowość, data)


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Termin realizacji: 06.12.2013 r.
Zgłaszam uczestnictwo w konferencji:

Nazwa: II Podlaskie Forum Agroturystyczne

Organizator: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Politechnika Białostocka

Rodzaj przedsięwzięcia: konferencja

Miejsce: Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka przy ul. Ojca Tarasiuka 2 w Kleosinie
Organizator zapewnia:

- transport autobusowy

- poczęstunek

DANE UCZESTNIKA (proszę wypełnić drukowanymi literami, na każdą osobę oddzielnie)


Imię i nazwisko osoby zgłaszającej sięNazwa instytucji/gospodarstwaPESEL
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Nr telefonu
E-Mail
Transport (proszę o zaznaczenie jednej
z opcji) *


Suwałki – Białystok – Suwałki Łomża – Białystok – Łomża


Hajnówka – Białystok – Hajnówka Transport we własnym zakresie

Zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 296 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z udziałem w tym przedsięwzięciu edukacyjnym.
………………………………..............

(podpis uczestnika)

WYPEŁNIONĄ KARTĘ PROSIMY PRZESŁAĆ NA:

e-mail: urszula.laszczewska@podlaskieit.pl, fax: 85 732 68 31 lub pocztą na adres: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok do dnia 02 grudnia 2013 r. do godz. 12:00.
UWAGA: Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane telefonicznie. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników z jednej instytucji/ gospodarstwa w przypadku ograniczonej dostępności miejsc. Decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia.
* Szczegółowy przebieg transportu będzie rozesłany drogą elektroniczną. Osoby nie dysponujące pocztą e-mail prosimy o kontakt
z sekretariatem konferencji lub sprawdzenie strony internetowej www.podlaskieit.pl (po 4.12.2013).


1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna