Beneficjent przy pomocy biura lgd oprócz pełnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie operacji składa fiszkę operacji wgPobieranie 4,65 Mb.
Strona1/18
Data22.05.2018
Rozmiar4,65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 Warta tel. +48 (043) 829 48 79

e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl

lgd@przymierzejeziorsko.pl

www.przymierzejeziorsko.pl

______________________________________________________________
PROCEDURY KONKURSOWE

Zawartość dokumentu :


  1. PROCEDURY OCENY ZGODNOSCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU I WYBORU OPERACJI
  1. PROCEDURA ODWOŁANIA OD ROZTRZYGNIĘĆ RADY STOWARZYSZENIA
  1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU
  1. PROCEDURA ZMIANY KRYTERIÓW
  1. WZORY DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDUR

KONKURSOWYCH

ZAŁOŻENIA
Aby zapewnić przejrzystość, demokratyczność oraz jawność podejmowanych decyzji przez Rade Stowarzyszenia opracowano procedury związane z:

- oceną zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i wyboru operacji,

- odwołań od rozstrzygnięć Rady Stowarzyszenia,

- zmiany kryteriów,

- oraz obowiązujące wzory dokumentów i pism związanych z procedurami

konkursowymi.


Opracowanie przedstawia generalny kształt procedur i głównych kryteriów wyboru, wynikających z obowiązujących regulacji prawnych dotyczących osi 4 Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju„ objętego PROW na lata 2007-2013. Ogólna procedura przyjmowania i obsługi wniosków o dofinansowanie projektów przez LGD Przymierz Jeziorsko będzie przedstawiać się w następujący sposób.

I.1. Graficzne przedstawienie procedury przyjmowania i obsługi wniosków w ramach wdrażania LSR przez Lokalną Grupę Działania Przymierze Jeziorsko

TAK

NIE

Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć Rady Stowarzyszenia

NIETAK

NIE

TAK

TAK


Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć Rady Stowarzyszenia
I .2. Opisowe przedstawienie procedury przyjmowania i obsługi wniosków w ramach wdrażania LSR przez Lokalną Grupę Działania Przymierze Jeziorsko  1. Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko w porozumieniu z odpowiednią Instytucją Wdrążającą, tj. Samorządem Województwa (w przypadku odnowy wsi i małych projektów) lub Agencją Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa ( w przypadku różnicowania działalności oraz mikroprzedsiębiorstw) ustala termin otwarcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów oraz przygotowuje treść wezwania do składania wniosków, zawierające miedzy innymi:  1. Urząd Marszałkowski na wniosek LGD podaje do publicznej wiadomości w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar działania LGD Przymierze Jeziorsko , informacje o możliwości składania za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy .
  1. Uprawnieni zgodnie z zapisami PROW oraz wytycznymi LGD w danym działaniu wnioskodawcy składają wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) o dofinansowanie projektów bezpośrednio do Biura LGD .Pracownicy Biura LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów .
  1. Wnioskodawca dołącza do wniosku oprócz wymaganych dokumentów :


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna