Bazy danych (wykłady – semestr IV)Pobieranie 27,8 Kb.
Data29.01.2018
Rozmiar27,8 Kb.

BAZY DANYCH (WYKŁADY – SEMESTR IV)
12 kwietnia 2003r.
Biorąc pod uwagę powyższe definicje systemu relacyjnych baz danych charakteryzują się one następującymi właściwościami:

  • wszystkie dane są reprezentowane koncepcyjnie jako zbiór wartości uporządkowanych formie wierszy i kolumn zwanych relacją (tabelką w relacyjnej bazie danych).

  • wszystkie wartości są skalarne, oznacza to, że dowolna pozycja relacji na przecięciu kolumny i wiersza zawiera zawsze jedną i tylko jedną wartość.

  • Wszystkie operacje są wykonywane na całej relacji, a ich wynikiem jest również relacja. Taką właściwość operacji nazywa się domknięciem.

Należy wyraźnie podkreślić iż model relacyjny wymaga jedynie, aby dane były koncepcyjne i reprezentowane przez relacje. Nie określa on wcale fizycznej interpretacji danych.

Do połowy lat 70-tych bazy danych były projektowane w postaci kodu maszynowego, operacyjnego fizycznie na urządzeniach przechowywujących dane.

Wybrany zestaw rekordów może odpowiadać faktycznej tabeli fizycznej znajdującej się gdzieś na dysku, ale równie dobrze może być oparty na kolumnach pobranych z wielu różnych tabel, a nawet zawierać pola wyliczane (a nie przechowywane) dodane , np. w celu ułatwienia pewnych operacji. Aby więc można mówić o relacji musi ona mieć postać wierszy i kolumn, a jego wartości muszą być wartościami skalarnymi. Jej istnienie jest całkowicie niezależne od fizycznej interpretacji danych.

Reguła domknięcia – to znaczy, że zarówno tabele podstawowe jak i wyniki wykorzystywanych na nich operacji są reprezentowane koncepcyjnie jako relacje umożliwiają wykorzystanie wyników jednej operacji w ten sposób w aparacie relacyjnej bazy danych rezultat pierwszej kwerendy.

Możliwość tzw. kapsyłowania złożonych operacji i wielokrotnego ich wykorzystania później. Można utworzyć kwerendę, w której z pomocą operatora kateracji, połączymy dwa łańcuchy tekstowe, a mianowicie Nazwisko i Imię uzyskując pole wyliczone o nazwie „Pełne Dane”. To pole możemy wykorzystywać w każdej nowo utworzonej kwerendzie bez konieczności jego ponownego obliczania.

Warunek, aby wszystkie wartości występujące w relacji były skalarne (atomowe) może wydawać się w pewnych przypadkach trochę niejasne. Koncepcja „jednej wartości” jest bardzo subiektywna, gdyż opiera się na semantyce modelu bazy danych. Wartość skalarna (atomowa – jedna wartość) to wartość nie dająca się podzielić na mniejsze logiczne wartości. Np. „Nazwisko” może być w pewnym modelu pojedynczą wartością podczas, gdy w innym wartość ta może być rozbita na pole „tytuł”, „Nazwisko”, „Imię”. Data nie spełniając definicji wartości skalarnej jest na ogół uważana za taką wartość. Oznacza to iż w bazach jest na ogół wpisywana w całości. Niekiedy jednak należy ją podzielić na „dzień”, „miesiąc”, „rok”.

Ostateczne rozstrzygniecie, czy dana wartość jest skalarna zależy od sposobu w jaki ta wartość będzie wykorzystywana w konkretnej bazie danych.

Przykład 3.1.

Jako przykład uczelnia, gdzie bierzemy pod uwagę Studentów, Wykładowców jako obiekty oraz uczestnictwo studentów wykładach – jako związek pomiędzy obiektami.

STUDENCI


Nr indeksu

Nazwisko

Imię

Rok urodzenia

000-0032

Skalski

Adam

1982

001-0123

Pałka

Ewa

1983

000-0021

Karski

Janusz

1980

200-1260

Stokłosa

Mateusz

1982

000-4326

Karski

Janusz

1980

WYKŁADY


Nr wykładu

Tytuł

Nr sali

A18-000

Anatomia

C12

A32-001

Algebra

B04

A01-002

Botanika

C10

E11-121

Ekologia

C01

UCZESTNICTWONr indeksu

Nr wykładu

000-0032

A32-001

000-0032

E11-121

001-0123

B01-002

000-0021

B01-002

000-4326

A12-000

200-1260

A12-000

Zależności semantyczne:  • Każda z trzech pierwszych cyfr ciągu będącego wartością pola (atrybutu) Nr indeksu musi być 0,1 lub 2;

  • Jeśli w tabelce uczestnictwo występuje rekord (krotka) XXX-XXXXE11-121 to musi w niej wystąpić również rekord XXX-XXXXB01-002.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna