Bazy danych – podstawowe pojęcia, wprowadzenie teoretycznePobieranie 17,36 Kb.
Data14.11.2017
Rozmiar17,36 Kb.

BAZY DANYCH – PODSTAWOWE POJĘCIA, WPROWADZENIE TEORETYCZNE (ćw. 1)
ACCESS – system zarządzania (relacyjną) bazą danych
baza danych – zbiór informacji. Przykłady: książka telefoniczna, katalog biblioteczny
SZBD – system pozwalający: dodawać, usuwać, edytować informacje w bazie, manipulować (języki!!!) danymi w bazie
SZRBD – j.w., dotyczy działań na relacyjnej bazie danych
BARDZIEJ FORMALNIE:
baza danych – zbiór powiązanych ze sobą tabel

tabela – zbiór rekordów (wiersze) określonego rodzaju

rekord – zbiór danych o obiekcie, skł. się z pól

relacja – zdefiniowane powiązanie między tabelami, inaczej: sposób na połączenie informacji przechowywanych w różnych tabelach (niech wymyślą przykłady!!!)

Rodzaje relacji:

 1. jeden-do-jednego: dwie tabele mają dokładnie po jednym rekordzie powiązane ze sobą (przykład?)

 2. jeden-do-wielu: jeden rekord tabeli może być powiązany z wieloma rekordami innej tabeli (przykład: )

 3. wiele-do-wielu: jeden rek. z tabeli może być powiązany z wieloma z innej i odwrotnie! Np. studenci-tytuły referatów.


Manipulowanie na danych

służą do tego języki zapytań. Podstawowe rodzaje: deklaratywne i predykatowe.SQL (Structured Query Language) – deklaratywny język zapytań strukturalnych (mówimy, jaki wynik chcemy uzyskać, nie mówimy jak)

QBE (Query By Example) – zapytania wg wzorca – graficzne narzędzie konstruowania zapytań (w Accessie stosowany gdy korzystamy z siatki projektu). Żądania definiuje się, podając przykładowe wartości . Przykład z Accessa: filtruj wg formularza)
Klucz – pole (lub zbiór pół) w tabeli, które w jednoznaczny sposób identyfikują każdy z rekordów. Służą do: indeksowania, sortowania, wyszukiwania danych itd.

Rodzaje kluczy:

 • podstawowy: jednoznacznie identyfikuje rekord

 • złożony – składa się z kilku pól

 • obcy: pole w tabeli, które łączy wiersz tej tabeli z odpowiednim wierszem innej tabeli. zazwyczaj w tej innej tabeli pole to jest kluczem podstawowym.


Zadanie dotyczące kluczy: znaleźć w przykładowych tabelach klucz: podstawowy, obcy, złożony.
TABELE:

klienci

zamówienia

pozycje zamówienia

ID klienta (podst)

Nazwa


Ulica

Kod


Miasto

WojewództwoNumer zamówienia (podst)

Data zamówienia

ID klienta (obcy)

Sposób dostawyNumer zamówienia (obcy)

Ilość


ID towaru

Cena


Data dostawy

Suma zamówienia


Złożony: np. nr_zamówienia+ID towaru


Podstawowe operacje w bazie danych

 1. operacja projekcji – udostępnia („wyświetla”, pokazuje) selektywnie dane w układzie pionowym. Np. dla tabeli KLIENCI możemy wyświetlić sobie dane w układzie ID klienta, miasto

 2. operacja selekcji (wyboru) – wybieranie z tabeli tych rekordów, które spełniają kryterium (to będą robić np. kwerendy wybierające). Np. z tabeli KLIENCI wybieramy tylko tych, dla których miasto = Łódź.


Zasady projektowania RBD

 1. W tabeli nie może znajdować się 2 lub więcej rekordów o identycznych wartościach wszystkich atrybutów -> I TU WŁAŚNIE PRZYDAJE SIĘ KLUCZ!

 2. nie wolno zapisać do tabeli rekordu o nieznanej wartości klucza podstawowego (tu przydaje się np. autonumer)

 3. w jednym rekordzie nie można wielokrotnie ująć tego samego atrybutu lub grupy atrybutów.


ETAPY TWORZENIA RBD

 1. określenie zbiorów niezbędnych danych (lista danych + krótki opis, do czego będą służyć)

 2. określenie zbiorów pól w tabelach (czyli podział bazy na tabele)

 3. określenie kluczy podstawowych (dla informatyków: niech doczytają o tzw. normalizacji danych – do 3 postaci normalnej włącznie)

 4. ustalenie własności pół (omówienie własności: str. 72-73)
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna