BankowośĆ 5 lat Spółdzielczej Grupy Bankowej / Zygmunt Miętki. Poznań : [s n.], 2015. Sygnatura: 38091, 38092 egzPobieranie 91,29 Kb.
Data30.06.2018
Rozmiar91,29 Kb.

BANKOWOŚĆ


 1. 25 lat Spółdzielczej Grupy Bankowej / Zygmunt Miętki.- Poznań : [s.n.], 2015.
  Sygnatura: 38091 , 38092
  2 egz. 2. 25 lat Spółdzielczej Grupy Bankowej : z polskich serc zrodzone / Piotr Gajdziński.- Poznań : [s.n.], 2015.
  Sygnatura: 38093 , 38094
  2 egz.
 3. Adekwatność kapitałowa banków : standardy regulacyjne / Jan Koleśnik.- Warszawa : Difin, 2014.
  Sygnatura: 35452 , 35453 , 35454 , 35455
  4 egz.
 4. An introduction to banking : liquidity risk and asset-liability management / Moorad Choudhry.- Repr.- Chichester : Wiley, 2012.
  Sygnatura: 32668 , 32669 , 32670 , 32685
  4 egz.
 5. ANALIZA finansowa banku / Adam Kopiński. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2008. - 176 s. : schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 21953 – 21962
  10 egz. 6. Audyt wewnętrzny i audyt zewnętrzny w banku / Agnieszka Janc, Radosław Kałużny ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.- Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.
  Sygnatura: 24048 , 24049 , 24050 , 24051 , 24052 , 24053 , 24054 , 24055 , 24056 , 24057
  10 egz. 7. Bancassurance : sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych / Magdalena Swacha-Lech.- Warszawa : CeDeWu, 2008.
  Sygnatura: 23874 , 23875 , 23876 , 23877 , 23878 , 23879 , 23880 , 23881 , 23882 , 23883
  10 egz.

 1. BANCASSURANCE : związki bankowo-ubezpieczeniowe / Marek Śliperski. - Warszawa : Difin, 2002. - 193 s. : schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 7787 – 7788
  2 egz. 2. BANK hipoteczny : zagadnienia prawne (W OPRACOWANIU) / Remigiusz Witold Kaszubski, Marcin Olszak. - Warszawa : Difin, 2000. - 164 s. ; 21 cm
  1 egz. 3. Bank komercyjny w Polsce : podręcznik akademicki / Tamara Galbarczyk, Joanna Świderska.- Warszawa : Difin, 2011.
  Sygnatura: 33304 , 33305 , 33306 , 33307
  4 egz. 4. BANKI : rynek, operacje, polityka / Władysław Leopold Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan Kosiński. - Wyd. 10 rozsz. i zaktual. - Warszawa : Poltext, 2003. - 366 s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 5704 – 5708
  5 egz. 5. BANKI : rynek, operacje, polityka / Władysław Leopold Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan Kosiński. - Wyd. 8 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : Poltext, 1999. - 344, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 9009 – 9010
  2 egz. 6. BANKI : rynek, operacje, polityka / Władysław Leopold Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan Kosiński. - Wyd. 4 rozsz. i zaktul. - Warszawa : Poltext, 1995. - 339 s. : rys., schem., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 9008
  1 egz. 7. BANKI i biura maklerskie na rynku papierów wartościowych (W OPRACOWANIU) / Wojciech R. Gębicki. - Bielsko-Biała : Park, 1991. - 79, [1] s. ; 21 cm . - (Nieznany Świat Finansów)
  1 egz. 8. BANKI i instytucje finansowe w Polsce / red. Małgorzata Bernacik. - Warszawa : Merkuriusz Polski, 1994. - 297, 7, [6] s. : tab., wykr. ; 30 cm
  Sygn. 9710
  1 egz.
 9. BANKI i instytucje finansowe w Polsce / red. Małgorzata Bernacik. - Warszawa : Merkuriusz Polski, 1995. - 359, [3] s. : schem., wykr. ; 30 cm + 5 tab. [12] s.
  Sygn. 9711 – 9713
  3 egz.
 10. BANKI inwestycyjne : nowe spojrzenie na restrukturyzację finansową i prywatyzację / Krzysztof Czerkas, Robert Oppenheim. - Warszawa : Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1993. - 85, [2] s. : 2 schem., 1 tab. ; 21 cm + err.. - (Przewodnik Finansowo-Bankowy)
  Sygn. 9721 – 9723
  3 egz. 11. BANKI na rynkach kapitałowych / Elżbieta Ostrowska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. - 228 s. : tab., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 10399 – 10340, 11840 – 11841
  4 egz.
 12. BANKI na rynku kapitałowym (W OPRACOWANIU) / Mirosław Dusza. - Warszawa : Zarządzanie i Bankowość, 1992. - 62, [2] s.: rys. ; 21 cm . - (Biblioteka Menedżera i Bankowca : praktyka bankowa)
  1 egz. 13. BANKI w Polsce : wyzwania i tendencje rozwojowe / red. Władysław L. Jaworski; Agnieszka Gąsowska [et al.]. - Warszawa : Poltext, 2001. - 339, [1] s. : tab., schem., wykr ; 23 cm . - (Studia Finansowo-Bankowe - Szkoła Główna Handlowa)
  Sygn. 3919 , 5885 – 5888
  5 egz. 14. Bankowo - finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Beata Filipiak i Stanisław Flejterski.- Warszawa : CeDeWu, 2008.
  (Platinium)
  Sygnatura: 24058 , 24059 , 24060 , 24061 , 24062 , 24063 , 24064 , 24065 , 24066 , 24067
  10 egz.
 15. BANKOWOŚĆ / Zbigniew Dobosiewicz. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. - 386, [2] s. : rys., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 3094 , 7005 , 6010 , 4323 - 4324 , 4067
  6 egz. 16. BANKOWOŚĆ : podręcznik akademicki / red. Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka; Ireneusz Badowski [et al.]. - Warszawa : Poltext, 2001. - 908 s. : rys., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 770 , 978
  2 egz. 17. BANKOWOŚĆ : podręcznik akademicki / red. Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka; Ireneusz Badowski [et al.]. - Warszawa : Poltext, 2002. - 908 s. : rys., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 1807 - 1808 , 2566 - 2567 , 4120
  5 egz. 18. BANKOWOŚĆ : podręcznik akademicki / red. Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka; Ireneusz Badowski [et al.]. - Warszawa : Poltext, 2003. - 908 s. : rys., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 5839 – 5841
  3 egz. 19. BANKOWOŚĆ : podręcznik akademicki / red. Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka; Ireneusz Badowski [et al.]. - Wyd. 2 zaktual. i rozsz. - Warszawa : Poltext, 2004. - 948, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10030 – 10031
  2 egz. 20. BANKOWOŚĆ : podręcznik akademicki / red. Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka; Ireneusz Badowski [et al.]. - Wyd. 2 zaktual. i rozsz.. - Warszawa : Poltext, 2005. - 948, [1] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 14776 – 14778
  3 egz. 21. BANKOWOŚĆ : system bankowy i usługi / Aniela Talecka, Piotr Niczyporuk. - Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2004. - 242 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 14217 – 14219
  3 egz. 22. BANKOWOŚĆ : zagadnienia podstawowe / Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka. - Warszawa : Poltext, 2003. - 330, [1] s. : schem., tab., tabl., 1 wykr ; 24 cm
  Sygn. 7282 – 7283
  2 egz. 23. BANKOWOŚĆ : zagadnienia podstawowe / Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : Poltext, 2005. - 330, [1] s. : schem., tab., 1 wykr ; 24 cm
  Sygn. 13414 – 13417
  4 egz. 24. Bankowość : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Jerzy Węcławski.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.
  Sygnatura: 17119 , 17120 , 17121 , 17122
  4 egz. 25. Bankowość Centralna od A do Z / [red. nauk. Ryszard Kokoszczyński, Bogusław Pietrzak ; aut. Grzegorz Wójtowicz et al.].- Warszawa : Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Społecznej, [ca 2008].
  Sygnatura: 26800 , 26801 , 26802
  3 egz. 26. BANKOWOŚĆ centralna w teorii i praktyce / Alan S. Blinder; tł. z ang. Maciej Błachnio, Michał Rusiński. - Warszawa : CeDeWu, 2001. - 108 s. : wykr. ; 20 cm. - (Rynek i Pieniądz)
  Sygn. 4261, 17335 – 17336
  3 egz.
 27. BANKOWOŚĆ detaliczna : potrzeby, szanse i zagrożenia / red. Grażyna Rytelewska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. - 432 s. : tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 11836 – 11837
  2 egz.
 28. BANKOWOŚĆ detaliczna : strategie marketingowe i procesy zarządzania / Uwe C. Swoboda; tł. z niem. Eugeniusz Gostomski, Zbigniew Rurarz. - Warszawa : CeDeWu, 2000. - 224 s. : rys., schem., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 10704
  1 egz.
 29. BANKOWOŚĆ elektroniczna / Beata Świecka. - Warszawa : CeDeWu, 2004. - 136 s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 10435 – 10437
  3 egz. 30. BANKOWOŚĆ elektroniczna / red. Andrzej Gospodarowicz. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. - 192 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 8815 , 10279 – 10280, 12779, 12778
  5 egz. 31. BANKOWOŚĆ elektroniczna : istota, stan, perspektywy / Michał Polasik. - Warszawa : CeDeWu, 2008. - 191 s. : tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 23884 – 23893
  10 egz. 32. BANKOWOŚĆ elektroniczna dla firm / Paweł Wroński. - Warszawa : CeDeWu, 2004. - 86 s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 10438 – 10440
  3 egz. 33. BANKOWOŚĆ hipoteczna / Agnieszka Gąsowska. - Warszawa : Poltext, 2000. - 194, [1] s. : schem., tab., wykr ; 23 cm . - (Studia Finansowo-Bankowe - Szkoła Główna Handlowa)
  Sygn. 5860 – 5863
  4 egz. 34. BANKOWOŚĆ i podstawy rynku finansowego : wykłady i ćwiczenia / Stanisław Miedziak. - Warszawa : Difin, 2003. - 271 s. : tab ; 23 cm
  Sygn. 13525 - 13528 , 13500 – 13501
  6 egz. 35. BANKOWOŚĆ inwestycyjna : substytucja produktów bankowych dla przedsiębiorstw przez produkty rynku finansowego i nowej ekonomii / Rafał Walkiewicz. - Warszawa : Poltext, 2001. - 174, [1] s. : schem., tab., wykr. ; 23 cm . - (Studia Finansowo-Bankowe - Szkoła Główna Handlowa)
  Sygn. 5709
  1 egz. 36. Bankowość korporacyjna : podręcznik akademicki / red. nauk. Maciej S. Wiatr.- Warszawa : Difin, 2012.
  Sygnatura: 33308 , 33309 , 33310 , 33311
  4 egz. 37. Bankowość polska 1987-2012 : ludzie i ich dzieło / [red. merytoryczna Teresa Hildebrand-Wrzesień et al. ; aut. Józef Kozioł et al.].- Warszawa : Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji, 2013.
  Sygnatura: 37430 , 37431
  2 egz.
 38. Banks, finance and investment in Germany / Jeremy Edwards and Klaus Fischer ; Centre for Economic Policy Research.- Cambridge : Cambridge University Press, 1996.
  Sygnatura: 10872
  1 egz. 39. BEZPIECZEŃSTWO systemów informatycznych w bankach w Polsce / red. Jacek Grzywacz; Szkoła Główna Handlowa. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2003. - 96 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 20231 – 20239
  9 egz. 40. Bezpieczeństwo systemu bankowego : teoria i praktyka / Jan Koleśnik.- Warszawa : Difin, 2011.
  Sygnatura: 33312 , 33313 , 33314 , 33315
  4 egz. 41. Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 4], A-C / Robert Patterson.- Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2012.
  Sygnatura: 35004 , 35005
  2 egz.
 42. Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 5], D-Q / Robert Patterson.- Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2012.
  Sygnatura: 35006 , 35007
  1 egz. 43. Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 6], R-Z / Robert Patterson.- Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2012.
  Sygnatura: 35008
  1 egz.
 44. CONTROLLING w banku / Ewa Kulińska-Sadłocha. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 244, [2] s. : rys., schem., tab ; 24 cm . - (FFF - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 5056 , 6168
  2 egz. 45. Credit scoring / Anna Matuszyk.- Warszawa : CeDeWu, 2008.
  (Platinium)
  Sygnatura: 22631 , 22632 , 22633 , 22634 , 22635
  5 egz. 46. Credit scoring : metoda zarządzania ryzykiem kredytowym / Anna Matuszyk.- Warszawa : CeDeWu, 2004.
  Sygnatura: 10432
  1 egz. 47. CZYNNOŚCI bankowe zastrzeżone dla banków / Witold Srokosz. - Stan prawny na dzień 1 grudnia 2002 r.. - Bydgoszcz ; Wrocław : Branta, 2003. - 282 s. ; 21 cm + CD-ROM
  Sygn. 10781
  1 egz. 48. Detaliczna bankowość elektroniczna / Beata Świecka.- Wyd. 1, dodr.- Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2008.
  Sygnatura: 23899 , 23900 , 23901 , 23902 , 23903 , 23904 , 23905 , 23906 , 23907 , 23908
  10 egz.
 1. Determinanty bezpieczeństwa banków w świetle analizy wybranych kryzysów bankowych / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska.- Warszawa : SGH, 2000.

(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, ISSN 0867-7727 ; 479)

Sygnatura: 11211

1 egz. 1. DIAGNOSIS of the polish economy : present state and perspectives / Sebastian Bakalarczyk. - Warszawa : Difin, 2007. - 119 s. : schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 21769 – 21774
  6 egz.

 1. Doskonalenie jakości w bankach : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Opolskiego.- Warszawa : CeDeWu, 2002.
  Sygnatura: 10434 , 22766 , 22767 , 22768 , 22769 , 22770
  6 egz. 2. DOSTOSOWYWANIE polskiego systemu bankowego do standardów Unii Europejskiej (W OPRACOWANIU) / red. Alicja Pomorska. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. - 150 s. ; 24 cm
  1 egz. 3. Dziedzictwo Kronenbergów / [red. Aleksander Senk].- Warszawa : Muza : na zlec. Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, [2010].
  Sygnatura: 29895
  1 egz.
 4. E-COMMERCE, e-banking : wyzwania globalizacji / Włodzimierz Szpringer. - Warszawa : Difin, 2002. - 208 s. ; 23 cm
  Sygn. 13502 – 13505
  4 egz. 5. Efektywność oddziału banku detalicznego jako czynnik przewagi konkurencyjnej / Danuta Sikora, Adrian Kulczycki.- Warszawa : CeDeWu, 2008.

(Platinium)
Sygnatura: 24068 , 24069 , 24070 , 24071 , 24072 , 24073 , 24074 , 24075 , 24076 , 24077
10 egz.
 1. EKONOMIKA pieniądza, bankowości i rynków finansowych / Frederic S. Mishkin; tł. z ang. Agnieszka Mincewicz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 946, [2] s. : 2 mapy, rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 4094 , 5049
  2 egz. 2. ELEKTRONICZNE instrumenty płatnicze / Jacek Masiota. - Bydgoszcz ; Poznań : Branta, 2003. - 281 s. : schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 10782, 14872 – 14873
  3 egz. 3. ELEMENTY finansów i bankowości / red. Stanisław Flejterski, Beata Świecka. - Warszawa : CeDeWu, 2006. - 452 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 12983
  1 egz.

 1. Europejski Bank Centralny / Monika Grzesiak.- Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004.
  Sygnatura: 10709
  1 egz.

 1. Faktoring w bankowości : strategia przyszłości / Dorota Korenik.- Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2007.
  Sygnatura: 23910 , 23911 , 23912 , 23913 , 23914 , 23915
  6 egz. 2. FINANSE : finanse systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, przedsiębiorstw : podręcznik. Cz. 1. Wykład / Ewa Jarocka. - Warszawa : Difin, 2002. - 330 s. : schem., tab ; 23 cm. - (Edukacja - Difin)
  Sygn. 6211
  1 egz. 3. FINANSE i bankowość : zarys problematyki (W OPRACOWANIU) / red. Ewa Bogacka-Kisiel, Marek Łyszczak. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1999. - 319 s.: wykr. ; 24 cm
  1 egz. 4. FINANSE i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. - Wyd. 5 zm. ; stan prawny na koniec lipca 1999 r.. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1999. - 435 s. : 1 schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 11172 – 11173
  2 egz.
 5. FINANSE przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń : podręcznik / Ewa Jarocka. - Warszawa : Difin, 2003. - 295, [1] s. : schem., tab ; 23 cm. - (Edukacja - Difin)
  Sygn. 6173
  1egz. 6. HOME Banking : usługa przyszłości / Maciej Kitajewski, Maciej "Maciejły" Kitajewski, Maciej "Maciejly" Kitajewski. - Gliwice : Helion, cop. 2001. - 83 s. : rys., tab ; 23 cm
  Sygn. 283
  1 egz. 7. INNOWACJE w operacjach bankowych / red. Andrzej Gospodarowicz ; Karol Banaś [et al.]. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2003. - 200 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 15404 – 15407
  4 egz.

 1. Innowacyjna bankowość internetowa : bank Web 2.0 / Emil Ślązak, Elżbieta Guzek.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.
  Sygnatura: 33636 , 33637 , 33638 , 33639
  4 egz. 2. INNOWACYJNE usługi banku / red. Dorota Korenik; Michał Kisiel [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - 294, [2] s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm + CD-ROM. - (FFF - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 13352 – 13353, 16246 – 16247
  4 egz. 3. Introduction to banking / Barbara Casu, Claudia Girardone, Philip Molyneux.- Harlow [etc.] : FT/Prentice Hall, cop. 2006.
  Sygnatura: 32679 , 32680 , 32681
  3 egz. 4. INVESTMENT banking : emisja papierów wartościowych, fuzje i przejęcia / Adolf-Friedrich Jacob, Sebastian Klein; tł. z niem. Barbara Rysiewicz. - Warszawa : Poltext, 1998. - 159 s. : schem., tab., 1 wykr ; 23 cm
  Sygn. 5701 – 5703
  3 egz. 5. JAKOŚĆ a wzrost efektywności oddziałów bankowych / red. Janusz Kudła, Krzysztof Opolski. - Warszawa : CeDeWu, 2006. - 207 s. : schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 16122 , 22120 – 22124
  6 egz. 6. KOMPENDIUM terminów bankowych po polsku i angielsku ; Compendium of Banking Terms in Polish & English / Robert Patterson; tł. z ang. Paweł Granicki; PricewaterhouseCoopers. - [Ed. 2]. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2002. - XI, 579, XI,523, [34] s. : repr., rys., schem., tab., wykr ; 25 cm
  Sygn. 9814, 31618
  2 egz. 7. Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 1], A-K / Robert Patterson ; [tł. Krzysztof Kajetanowicz, Karol Sijka, Paweł Granicki].- Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2011.
  Sygnatura: 35001
  1 egz. 8. Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 3], R-Ż / Robert Patterson ; [tł. Krzysztof Kajetanowicz, Magdalena Mochtak, Karol Sijka].- Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2012.
  Sygnatura: 35002 , 35003
  2 egz. 9. Konsolidacja a efektywność banków w Polsce / Kinga Stępień.- Warszawa : CeDeWu, 2004.
  Sygnatura: 10431 , 22771 , 22772 , 22773 , 22774 , 22775
  6 egz. 10. KREDYTOWE instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu / Andrew Kasapi; tł. z ang. Nikodem Golec. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 212 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Rynki Finansowe)
  Sygn. 5984 , 9016
  2 egz. 11. KREDYTY i gwarancje bankowe / Izabela Heropolitańska, Elżbieta Borowska. - Warszawa : Twigger : Poltext, 1991. - 203, [1] s. ; 20 cm
  Sygn. 9740
  1 egz.
 12. KREDYTY i gwarancje bankowe / Izabela Heropolitańska, Elżbieta Borowska. - Wyd. 5 zaktual.. - Warszawa : Twigger, 1996. - 378 s. ; 20 cm
  Sygn. 9741 – 9742
  2 egz. 13. LEKSYKON bankowo-giełdowy / Zbigniew Krzyżkiewicz, Władysław L. Jaworski, Mieczysław Puławski. - Warszawa : Poltext, 1998. - 707 s. : rys., tab ; 21 cm
  Sygn. 4113
  1 egz. 14. Leksykon bankowo-giełdowy / Zbigniew Krzyżkiewicz (red.), Władysław L. Jaworski, Mieczysław Puławski, Rafał Walkiewicz.- Warszawa : "Poltext", 2006.
  Sygnatura: 14775
  1 egz.
 15. LEKSYKON menedżera : słownik angielsko-polski : organizacja, zarządzanie, bankowość, rachunkowość, księgowość, marketing, handel zagraniczny, reklama, obrót giełdowy, public relations, prawo podatkowe / Wacław Šmid. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 2000. - 476 s. ; 24 cm
  Sygn. 9817
  1 egz.

 1. Maestro : Alan Greenspan, Fed i amerykański boom / Bob Woodward ; [przekł. z jęz. ang. i dostosowanie do warunków polskich Michał Rusiński].- Warszawa : CeDeWu, 2002.
  Sygnatura: 11253 , 33621
  2 egz.
 2. MARKETING bankowy / Wojciech Grzegorczyk. - Wyd. 2 uzup. i rozsz. - Warszawa : Zarządzanie i Finanse, 1994. - 114 s. : rys., schem., tab., wykr ; 20 cm . - (Biblioteka Menedżera i Bankowca)
  Sygn. 11070 – 11071
  2 egz. 3. Marketing bankowy / Zenon Roszkowski.- Wyd. 2 popr.- Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002.
  Sygnatura: 14344
  1 egz.
 4. MARKETING w działalności banku / Jacek Grzywacz. - Warszawa : Difin, 2006. - 208 s. : schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 13513 - 13514 , 18181 – 18182
  4 egz.
 5. METODY analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego (W OPRACOWANIU) / Grzegorz Rogowski. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1998. - 221 s. : rys., wykr ; 24 cm
  1 egz. 6. METODY oceny działalności banku / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. - Warszawa : Poltext, 1999. - 167 s. : rys., schem., tab ; 21 cm . - (Studia Finansowo-Bankowe - Szkoła Główna Handlowa)
  Sygn. 5727 – 5733
  7 egz. 7. MIĘDZYNARODOWE instytucje finansowe w Polsce w okresie transformacji / Eric Ambukita, Killion Munyama. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, cop. 2002. - 185, [1] s. : 1 schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 10783
  1 egz. 8. MONITOROWANIE jakości w banku / red. Krzysztof Opolski. - Warszawa : CeDeWu, 2004. - 150 s. : rys., schem., tab. 1 wykr. ; 24 cm
  Sygn. 12679, 17349 – 17350
  4 egz.
 9. NADZÓR bankowy / Lesław Góral. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. - 236, [4] s. : schem., 2 tab ; 21 cm
  Sygn. 5833 - 5834 , 7476, 17782 - 17783
  5 egz. 10. NIEZALEŻNOŚĆ banku centralnego (W OPRACOWANIU) / Robert Huterski. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2000. - 249, [1] s. ; 24 cm
  1 egz. 11. NOWE ryzyka bankowe a nadzór bankowy : podręcznik dla każdego bankowca / Dariusz Lewandowski. - Warszawa : Wydaw. Tutor, 1995. - 227 s. : tab ; 21 cm
  Sygn. 9749 – 9750
  2 egz.

 1. Obrót bezgotówkowy w Polsce / red. Helena Żukowska, Marian Żukowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii i Zarządzania.- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013.
  Sygnatura: 35914
  1 egz.
 2. OCENA sytuacji finansowej banku komercyjnego / Witold Bień, Hanna Sokół. - Warszawa : Difin, 1998. - 102 s., [2] k. tabl. złoż. : 1 schem., tab. ; 20 cm
  Sygn. 9715 – 9716
  2 egz. 3. OCENA sytuacji finansowej banku komercyjnego / Witold Bień, Hanna Sokół. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2000. - 102 s., [2] k. tabl. złoż. : 1 schem., tab. ; 20 cm
  Sygn. 13516 - 13517 , 17767 – 17768
  4 egz.

 1. OD złotego do euro : o działalności Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2003, historii złotego i perspektywach członkostwa Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej / red. Andrzej Małecki. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2005. - 164 s. : tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 15077
  1 egz. 2. OPERACJE zagraniczne banków centralnych / Jacek Karwowski. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1997. - 155, [2] s. : 2 schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 4263
  1 egz. 3. Outsourcing w bankach komercyjnych / Anna Korzeniowska.- Warszawa : "Difin", 2009.
  Sygnatura: 35439 , 35492 , 35515
  3 egz.
 4. PKO Bank Polski : tradycja i nowoczesność 1919-2009 / [red. tekstu: Magdalena Kopcińska et al.].- Warszawa : PKO Bank Polski, 2009.
  Sygnatura: 35254, 38033
  2 egz.
 5. PODRĘCZNIK do bankowości : rynki, regulacje, usługi / Wiktor Cwynar, Wiktor Patena.- Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007.

(Seria Akademicka)
Sygnatura: 24038 , 24039 , 24040 , 24041 , 24042 , 24043 , 24044 , 24045 , 24046 , 24047
10 egz. 1. PODSTAWY bankowości / Zbigniew Dobosiewicz. - Wyd. 2 uaktual. [dodr. 2]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 213, [2] s.: mapa, rys., tabl., wykr. ; 20 cm
  Sygn. 2505
  1 egz. 2. PODSTAWY bankowości / Zbigniew Dobosiewicz. - Wyd. 3 zm.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 206, [1] s.: mapa, rys., tabl., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 2506 - 2507 , 2840 – 2844
  7 egz. 3. PODSTAWY bankowości komercyjnej / Marian Rajczyk. - Wyd. 2 nie zm. [Część] 3. Finanse banku komercyjnego / Marian Rajczyk. - Bielsko-Biała : Fundacja Banku Śląskiego, 1997. - 210 s.; rys., schem., tabl., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 1131
  1 egz. 4. PODSTAWY bankowości komercyjnej / Marian Rajczyk. - Wyd. 2 nie zm. [Część] 2. Produkty bankowe i obsługa klientów / Marian Rajczyk. - Bielsko-Biała : Fundacja Banku Śląskiego, 1997. - 211, [1] s., [8] s. faks. (w tym kolor.); tab. ; 24 cm
  Sygn. 1130
  1 egz. 5. PODSTAWY bankowości komercyjnej / Marian Rajczyk. - Wyd. 2 nie zm. [Część] 1. Organizacja i zarządzanie bankiem komercyjnym / Marian Rajczyk. - Bielsko-Biała : Fundacja Banku Śląskiego, 1997. - 209, [6] s.; rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 1129
  1 egz. 6. PODSTAWY bankowości z zadaniami / Zbigniew Dobosiewicz, Katarzyna Marton-Gadoś. - Wyd. 4 uaktual. i uzup.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 210, [2] s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (FFF - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 11853 – 11854
  2 egz. 7. PODSTAWY finansów i bankowości / Adam Dmowski, Janusz Sarnowski, Dariusz Prokopowicz. - Warszawa : Difin, 2005. - 404 s. : 1 mapa, schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 12621, 13512, 17892 – 17895
  6 egz.
 8. PODSTAWY zarządzania finansami banku komercyjnego (W OPRACOWANIU) / Ewa Bogacka-Kisiel, Dorota Korenik, Loris Nadotti. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998. - 373 s. : wykr ; 24 cm
  1 egz. 9. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro / Marzena Sobol.- Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2008.
  (Platinium)
  Sygnatura: 23916 , 23917 , 23918 , 23919 , 23920 , 23921 , 23922 , 23923
  8 egz. 10. POLSKI rynek walutowy w praktyce : produkty - opcje egzotyczne, produkty bankowe z ukrytą opcją walutową, par forwardy i inne, transakcje, strategie, zarządzanie ryzykiem walutowym / Jacek Zając. - Wyd. 3 rozsz. i uaktual. - Warszawa : K.E. Liber, 2005. - 401 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10941 – 10944
  4 egz. 11. POLSKI rynek walutowy w praktyce : produkty - opcje egzotyczne, produkty bankowe z ukrytą opcją walutową, par forwardy i inne, transakcje, strategie, zarządzanie ryzykiem walutowym / Jacek Zając. - Wyd. 3 rozsz. i uaktual. - Warszawa : K.E. Liber, 2004. - 401 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10945
  1 egz. 12. POLSKIE banki : w drodze do Unii Europejskiej / Zdzisław Fedorowicz [et al.]; red. Władysław Leopold Jaworski. - Warszawa : Poltext, 1997. - 286 s. : tab ; 23 cm
  Sygn. 9763 – 9764
  2 egz. 13. POLSKIE prawo bankowe / Lesław Góral, Maria Karlikowska, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel. - Stan prawy na dzień 12 stycznia 2000 roku. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. - 269 s. ; 23 cm
  Sygn. 94
  1 egz. 14. POLSKIE prawo bankowe / Lesław Góral, Maria Karlikowska, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel. - Wyd. 2; stan prawny na dzień 1 października 2002 r.. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. - 303 s. ; 24 cm
  Sygn. 5207 – 5209
  3 egz. 15. POMIAR ryzyka kredytowego banku : aspekty finansowe i rachunkowe / Radosław Kałużny. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009. - 180, [1] s. : schem., tab. ; 24 cm . - (FFF - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 27956 – 27961
  6 egz.
 16. PORADNIK bankowy : kredytowanie małych firm (W OPRACOWANIU) / Lucyna Kopczyńska, Anna Szychta, Ewa Walińska. - Łódź : Towarzystwo Gospodarcze RAFIB - Rachunkowość, Finanse, Bankowość, 1992. - [2], 73, [2] s.: 2 wykr. ; 24 cm
  1 egz. 17. Pranie pieniędzy : kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych / Jerzy Wojciech Wójcik.- Stan prawny na 1 lipca 2002 roku.- Warszawa : Twigger, 2002.
  Sygnatura: 9900
  1 egz.
 18. PRAWO bankowe : komentarz / Mirosław Bączyk [et al.]; red. Eugenia Fojcik-Mastalska. - Wyd. 2 poszerz., wg stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2002r.. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. - 731, [1] s. ; 21 cm
  Sygn. 5216
  1 egz. 19. PRAWO bankowe w zarysie / red. Eugenia Fojcik-Mastalska; Marek Kopyściański [et al.]. - Stan prawny na dzień 1 maja 2004 r.. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. - 234, [2] s. : 1 schem., tab. ; 21 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 2677)
  Sygn. 10712
  1 egz. 20. PRAWO bankowe w zarysie / red. Eugenia Fojcik-Mastalska; Marek Kopyściański [et al.]. - Wyd. 2 popr. i uzup.; stan prawny na dzień 1 marca 2006. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - 303 s. : 1 schem., tab. ; 21 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 2879)
  Sygn. 16898 – 16902
  5 egz. 21. Private banking : istota, koncepcja, funkcjonowanie / Leszek Dziawgo.- Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.
  Sygnatura: 12364 , 12365
  2 egz. 22. PRZEDSIĘBIORSTWO bankowe / Hans E. Büschgen Przedsiębiorstwo bankowe. T. 2 / Hans E. Büschgen; oprac. przekł. Ryszard Kokoszczyński; tł. z niem. Adam J. Drozdowski[et al.]. - Warszawa : Poltext, 1997. - 331, [1] s. : schem., tab ; 23 cm
  Sygn. 5873 – 5879
  7 egz. 23. PRZEDSIĘBIORSTWO bankowe / Hans E. Büschgen Przedsiębiorstwo bankowe. T. 1 / Hans E. Büschgen; oprac. przekł. Ryszard Kokoszczyński; tł. z niem. Adam J. Drozdowski[et al.]. - Warszawa : Poltext, 1997. - 260, [1] s. : schem., 1 tab ; 23 cm
  Sygn. 5866 – 5872
  7 egz. 24. PUBLICZNE prawo bankowe / Cezary Kosikowski. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1999. - 330, [2] s. ; 21 cm
  Sygn. 7098 - 7101 , 9017 , 5835 – 5836
  7 egz.

 1. Rachunkowość banków komercyjnych / Alicja Jarugowa, Jerzy Marcinkowski, Monika Marcinkowska.- Warszawa : "Olympus" Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1994.
  (Warsztaty Bankowca ISSN 1231-224X 3)
  Sygnatura: 10600 , 10601
  2 egz. 2. RACHUNKOWOŚĆ banku : jak zrozumieć i stosować standardy i regulacje / Charles J. Woelfel; tł. z ang. Monika Marcinkowska, Joanna Stępień, Tomasz Wnuk. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 411, [1] s. : schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 2072 , 6977 , 9061
  3 egz. 3. Rachunkowość banku komercyjnego / Danuta Misińska.- Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1995.
  (Rachunkowość / Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce)
  Sygnatura: 9693
  1 egz.
 4. RACHUNKOWOŚĆ menedżerska w zarządzaniu bankiem / Wojciech Grabczan, Rozwoju Rachunkowości w Polsce Fundacja. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. - 286 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm. - (Bankowość)
  Sygn. 10553 – 10555
  3 egz. 5. Rachunkowość w banku komercyjnym. Cz. 1 / Joanna Wielgórska-Leszczyńska.- Warszawa : Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze Kwantum, 1995.
  Sygnatura: 10574 , 10575
  2 egz.
 6. RESTRUKTURYZACJA finansowa banków i przedsiębiorstw : interpretacja praktyczna, akty prawne, wzory umów / Krzysztof Kunik, Adam Parfiniewicz, Janusz Żebrowski. - Wyd. 2, poszerz. i zaktual. - Warszawa : Centrum Informacji Menedżera, 1995. - 176 s. : tab., 1 wykr ; 20 cm . - (Lektury Menedżera)
  Sygn. 9747
  1 egz. 7. Sekurytyzacja kredytu hipotecznego : na podstawie działalności banków hipotecznych / Bogusław Półtorak.- Warszawa : CeDeWu, 2005.
  Sygnatura: 10433
  1 egz.

 1. Sekurytyzacja kredytu hipotecznego : na podstawie działalności banków hipotecznych / Bogusław Półtorak.- Wyd. 2.- Warszawa : CeDeWu, 2007.
  Sygnatura: 22636 , 22637 , 22638 , 22639 , 22640
  5 egz.

 1. Sekurytyzacja w świetle bankowych regulacji europejskich / Jolanta Zombirt.- Warszawa : SGH, 2002.
  (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, ISSN 0867-7727 ; 508)
  Sygnatura: 11222
  1 egz.
 2. SEKURYTYZACJA wierzytelności bankowych : podstawowe zagadnienia prawne / Izabella, Aleksandra Raczkowska. - Warszawa : KiK Konieczny i Kruszewski, 2001. - 94 s. : schem. ; 20 cm . - (Biblioteka Miesięcznika "Glosa")
  Sygn. 6177
  1 egz.

 1. Słownik finansów i bankowości / [ed. John Smullen, Nicholas Hand ; tł. Joanna Królak-Werwińska, Tadeusz Łamacz].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  Sygnatura: 27697, 35414
  2 egz.
 2. SŁOWNIK terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo : angielsko-polski, polsko-angielski = Dictionary of economic terms : banking, finance, law : english-polish, polish-english / oprac. Iwona Kienzler. - Warszawa : C.H. Beck, 2006. - VII, [1], 736 s. : tab. ; 21 cm
  Sygn. 21493
  1 egz. 3. SŁOWNIK terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo = Dictionary of Economic Terms : Banking, Finances, Law / oprac. Iwona Kienzler Dictionary of Economic Terms : Banking, Finances, Law. V. 2. Polish-English = Słownik terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo. T. 2. Polsko-angielski / oprac. Iwona Kienzler. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - VII, [1], 349 s. : tab ; 20 cm
  Sygn. 10953
  1 egz. 4. SŁOWNIK terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo = Dictionary of Economic Terms : Banking, Finances, Law / oprac. Iwona Kienzler Słownik terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo. T. 1. Angielsko-polski = Dictionary of Economic Terms : Banking, Finances, Law. V. 1. English-Polish / oprac. Iwona Kienzler. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - VII, [1], 312 s. : tab ; 20 cm
  Sygn. 10952
  1 egz. 5. Sprawozdawczość i analiza finansowa banku / Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Ewa Worobiej ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.- Wyd. 3 rozsz. i zaktual. wg stanu na dzień 1.01.2008 r.- Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2008.
  Sygnatura: 31026
  1 egz.
 6. Stabilność finansowa jako cel banku centralnego : studium teoretyczno-porównawcze / Olga Szczepańska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2008.
  Sygnatura: 33619
  1 egz.
 7. Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego / red. naukowa Jerzy Nowakowski, Teresa Famulska.- Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008.

(Studia Finansów i Bankowości)
Sygnatura: 24337 , 24338 , 24339 , 24340 , 24341 , 24342 , 24343 , 24344 , 24345 , 24346
10 egz. 1. SYSTEMY elektronicznej bankowości / Witold Chmielarz. - Warszawa : Difin, 2005. - 304 s. : schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 12619, 17885 – 17887
  4 egz. 2. Systemy informatyczne : bankowość i finanse / red. Franciszek Marecki, Janusz K. Grabara, Jerzy S. Nowak.- Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
  Sygnatura: 9518 , 34652
  2 egz. 3. The economics of money and banking / Stephen M. Goldfeld, Lester V. Chandler.- 9th ed.- New York : Harper & Row, 1986.
  Sygnatura: 10873
  1 egz. 4. The mystery of banking / Murray N. Rothbard.- 3rd ed.- Eastbourne : Terra Libertas, 2011.
  Sygnatura: 32675 , 32676 , 32677 , 32678
  4 egz.

 1. Uwarunkowania komunikacji marketingowej w bankach spółdzielczych / Anna Nowacka.- Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011.
  Sygnatura: 34808
  1 egz.

 1. Whistleblowing w bankach / Łukasz Cichy.- Stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 r.- Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2017.
  Sygnatura: 39147 , 39148
  2 egz. 2. WPROWADZENIE do finansów i bankowości / Zbigniew Dobosiewicz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 192 s.: tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 2049 , 2845 – 2847
  4 egz. 3. WSPÓŁCZESNY bank / red. Władysław L. Jaworski; Stefan Cieśla [et al.]. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : Poltext, 2002. - 564, [1] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 23 cm
  Sygn. 5880 – 5881
  2 egz. 4. WSPÓŁCZESNY bank / red. Władysław L. Jaworski; Stefan Cieśla [et al.]. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : Poltext, 2001. - 564, [1] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 23 cm
  Sygn. 13418 – 13421
  4 egz. 5. Współczesny system bankowy : ujęcie instytucjonalne / red. nauk. Joanna Świderska.- Warszawa : Difin, cop. 2013.
  Sygnatura: 33316 , 33317 , 33318 , 33319
  4 egz. 6. WSPÓŁPRACA przedsiębiorstwa z bankiem / Jacek Grzywacz. - Wyd. 4 poszerz. i zaktualiz.. - Warszawa : Difin, 2004. - 232 s. : schem., tab. ; 23 cm
  Sygn. 13520 – 13521
  2 egz.
 7. WSPÓŁPRACA przedsiębiorstwa z bankiem / Jacek Grzywacz. - Wyd. 5 rozszerz. i zaktualiz.. - Warszawa : Difin, 2006. - 232 s. : schem., tab. ; 23 cm
  Sygn. 18184 – 18187
  4 egz. 8. ZABEZPIECZENIE spłaty pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych / Zdzisław Osada, Marek P. Wędrychowski. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1996. - 163 s. ; 21 cm
  Sygn. 9758 – 9760
  3 egz. 9. ZABEZPIECZENIE wierzytelności banku / Izabela Heropolitańska. - Warszawa : Twigger, 1996. - 542 s. ; 20 cm . - (Biblioteka Bankowca)
  Sygn. 9738 – 9739
  2 egz. 10. ZARYS powszechnej historii pieniądza i bankowości / Wojciech Morawski. - Warszawa : Wydaw. Trio, 2002. - 455, [1] s. : tab ; 24 cm
  Sygn. 10786
  1 egz. 11. Zarządzanie bankiem / Mirosława Capiga.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  (FFF Bank)
  Sygnatura: 29320 , 29321 , 29322 , 29323
  4 egz.
 12. ZARZĄDZANIE bankiem komercyjnym : praca zbiorowa / red. Andrzej Gospodarowicz; Grzegorz Rogowski [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. - 231, [1] s.: rys., tabl. ; 23 cm
  Sygn. 2499 - 2501 , 3158 - 3159 , 2984 – 2985
  7 egz. 13. ZARZĄDZANIE kapitałem bankowym : alokacja kapitału i pomiar wyników / Chris Matten; tł. z ang. Grzegorz Łuczkiewicz. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 230 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Finanse i Inwestycje)
  Sygn. 9755 – 9757
  3 egz. 14. ZARZĄDZANIE nowoczesnym bankiem w okresie zmian / Diana McNaughton Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian. T. 2. Analiza sprawozdań finansowych / Chris J. Baltrop, Diana McNaughton; tł. z ang. Zofia Całka [et al.]. - Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 1995. - 244, [1] s. : tab ; 24 cm
  Sygn. 12135 , 12139 , 12141 , 12137
  4 egz. 15. ZARZĄDZANIE nowoczesnym bankiem w okresie zmian / Diana McNaughton Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian. T. 1. Efektywne zarządzanie zmianami / Diana McNaughton; tł. z ang. Zofia Całka [et al.]. - Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 1995. - 334, [1] s. : schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 12134 , 12138 , 12140 , 12136
  4 egz. 16. ZARZĄDZANIE przedsiębiorstwem bankowym : środowisko, organizacja, planowanie / Bohdan Kosiński. - Warszawa : Poltext, 1999. - 195, [1] s. : tab. ; 21 cm. - (Studia Finansowo-Bankowe - Szkoła Główna Handlowa)
  Sygn. 12055 – 12058
  4 egz.

 1. ZARZĄDZANIE ryzykiem / red. Krzysztof Jajuga ; Ewa Kania [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - 389, [1] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (FFF - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 23219 – 23228
  10 egz. 2. ZARZĄDZANIE strategiczne w bankach / Jan Krzysztof Solarz; Polska Fundacja Promocji Kadr. - Warszawa : Poltext, 1997. - 198 s. : tab., schem., 2 wykr ; 22 cm . - (Euromanagement)
  Sygn. 9767
  1 egz. 3. ZBIÓR zadań z rachunkowości bankowej / Mariola Kamińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - 92, [1] s. ; 21 cm
  Sygn. 1500 - 1519 , 2952 – 2953
  22 egz.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna