Badanie odchyłek ustalenia wałka na pryźmiePobieranie 310,32 Kb.
Strona1/4
Data24.02.2019
Rozmiar310,32 Kb.
  1   2   3   4

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Instytut Technologii Mechanicznej

Zakład Technologii Maszyn

Technologia maszyn
ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Ustalanie przedmiotów obrabianych

INSTRUKCJA do tematu:

Badanie odchyłek ustalenia przedmiotu w pryzmie

Opracował:


dr inż. Marek Zasada
e-mail: zasada@ps.pl

http://zasada.ps.plSzczecin, 2011
Wprowadzenie
Celem ćwiczenia jest doświadczalna weryfikacja wzoru na odchyłkę ustalenia wałka w pryzmie. Ustalanie przedmiotów w pryzmach jest powszechnie stosowane w różnych operacjach technologicznych. Rozważana będzie operacja frezowania ścięcia na wałku przedstawiona schematycznie na rys. 1.

Rys. 1. Wałek ustalony na pryzmie oraz wykresy zależności e= f(Td , ) dla kilku wartości Td
Przedmiot w pryzmie jest ustalony powierzchnią walcową, której średnica w serii przedmiotów wahać się może w granicach pola tolerancji Td

Td = Dmax - Dmin (1)

Bazą konstrukcyjną i pomiarową do określenia położenia ścięcia jest dolna tworząca powierzchni walcowej. Narzędzie nastawiane jest do obróbki serii przedmiotów na stałą wysokość od powierzchni stołu frezarki. Odchyłka ustalenia e wynika ze zmian położenia bazy pomiarowej w kolejno obrabianych wałkach. Jej wartość jest funkcją tolerancji średnicy Td oraz kąta rozwarcia pryzmy (2)

gdzie: - kąt pryzmy,Td - tolerancja średnicy wałka.
Ćwiczenie zostanie wykonane z wykorzystaniem pewnego pomysłu, polegającego na odwróceniu baz wykorzystywanych przy obróbce i przy pomiarach. Seria wałków zostanie obrobiona przy stałym nastawieniu obrabiarki i przy ustaleniu wałków na dolnej tworzącej. Wałki będą ustalane i mocowane w imadle maszynowym. Pomiary natomiast zostaną wykonane przy ustalaniu kolejnych wałków w pryzmie.
Czynności do wykonania
1. Zmierzyć średnice wałków.

2. Dobrać parametry skrawania, ustalić i zamocować wałek w imadle, frezować ścięcie. Przy tym samym nastawieniu frezarki frezować kolejno pozostałe wałki w serii (3-5 sztuk wałków)

3. Zmierzyć na każdym wałku odległość H.

4. Wałek o najmniejszej średnicy ustalić na pryzmie o kącie 60 stopni, docisnąć ramię wysokościomierza elektronicznego do ścięcia i wyzerować wskazanie licznika.

5. Pozostałe wałki ustalać analogicznie i odczytywać wskazania odchyłek.

6. Czynności z punktów 4 i 5 powtórzyć dla pryzm o różnych kątach. Pryzma "poczwórna" posiada kąty rozwarcia 60, 90, 120, 150 stopni.

Zerowanie wysokościomierza na wałku o najmniejszej średnicy powinno zapewnić dodatnie wartości odchyłek na pozostałych wałkach. Zaleca się powtórzyć wszystkie pomiary trzykrotnie.

Zadania domowe
1. Opisać przebieg ćwiczenia, wyjaśnić koncepcję pomiaru odchyłki ustalenia, wyprowadzić wzór (2).

2. Wybierając pary wałków (np.: 1-2, 1-3, 2-3) obliczyć Tdi=Dmaxi - Dmini.

3. Dla obliczonych Tdi wykreślić teoretyczną zależność wg. wzoru (2), (3 osobne rysunki).

4. Z tabel pomiarów wyznaczyć ei_dośw i na tle krzywych teoretycznych nanieść punkty doświadczalne.

5. Wykonać a systemie AutoCAD rysunek wybranej pary wałków ustalanych na pryźmie, nastepnie „zmierzyć” odchyłki ustalenia i porównać z wynikami otrzymanymi z wzoru.

6. Wykonać załączone zadania dodatkowe z zakresu ustalania przedmiotów i nastawiania obrabiarki.


Wzory pomocnicze do obliczania technologicznych parametrów skrawania:
[m/min]
[obr/min]
ft= f * n = fz * z * n [mm/min]

gdzie:


vc - prędkość skrawania [m/min],

Dc - średnica freza [mm],

n - obroty wrzeciona [obr/min],

z - liczba zębów freza,

fz - posuw na ząb [mm/ząb],

f - posuw na obrót [mm/obr],

ft - posuw minutowy przy frezowaniu [mm/min].

Przykładowe dane: stal 45 (normalizowana), Dc =50, z=3, węglik spiekany S20S, vc =120 m/min, fz =0.1 mm/ząb


Tabele z wynikami pomiarów  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna