"B2B" (Business-to-Business) jest powszechnie znanym skrótem zakresu działalności w wirtualnym świecie, który dotyczy interPobieranie 47,05 Kb.
Data17.11.2017
Rozmiar47,05 Kb.

137. Bankowość Internetowa dzisiaj cz. 1.
"B2B" (Business-to-Business) jest powszechnie znanym skrótem zakresu działalności w wirtualnym świecie. Obejmuje on prowadzenie wszelkich interesów prowadzonych pomiędzy firmami. Ten rodzaj komercji internetowej okazuje się obecnie w Sieci najbardziej dochodowy. Inną interpretacją tego samego skrótu jest "Back to banking", co sugeruje nadawanie coraz większej wagi bankowości wykorzystującej technologie Internetowe.

Bankowość elektroniczna powoli staje praktycznie wykorzystywanym narzędziem w administracji publicznej, w dużych i małych firmach oraz przez osoby indywidualne. Wobec tak szerokiego spektrum obszarów zastosowań e-bankowości, wydaje się, iż warto jeszcze raz przyjrzeć się tego typu transakcjom finansowym w odniesieniu do przeciętnego/prywatnego użytkownika Sieci, który jest zainteresowany usprawnieniem/ułatwieniem obsługi swojego konta korzystając z banków lub z bankowych oddziałów Internetowych. Coraz częściej mamy bowiem do czynienia z bankami (np. mBank, Inteligo), które w ogóle nie świadczą swoich usług w sposób tradycyjny - za pośrednictwem tak zwanych "lad" lub inaczej - przy pomocy "pani po drugiej stronie okienka". Pozwala to tego typu elektronicznym bankom nawet stukrotnie redukować koszty obsługi każdej transakcji finansowej. Bank taki to przede wszystkim dobry, niezawodny system komputerowy i stosunkowo niewielka grupa pracowników. Klienci mogą odwiedzać swój bank tylko w Internecie. Pozostała grupa banków Internetowych to tradycyjne banki, które uruchomiły swoje "Internetowe oddziały" jako dodatkową, do tradycyjnej, ofertę (np. PKO BP SA, PKO SA). Szacuje się, iż koszt uruchomienia banku Internetowego jest porównywalny z kosztem uruchomienia jednego tradycyjnego oddziału banku.

Instytucji tego typu pojawiło się ostatnio sporo, a to stanowi o nowych możliwościach wykonywania operacji bankowych. Bank Internetowy w swoim początkowym okresie istnienia był źródłem informacji o sobie i o swoich ofertach, także kanałem informacyjnym pośredniczącym pomiędzy klientem, a bankiem, od pewnego czasu jest także sprawnym narzędziem dokonywania typowych operacji na koncie bankowym. Przedstawione, w odcinku Szkoły sprzed dwóch lat, funkcje banku Internetowego to: przeglądanie sald oraz operacji dokonanych na rachunku, składanie bieżących (do natychmiastowej realizacji) poleceń przelewu, składanie dyspozycji dotyczących lokat terminowych, przeglądanie historii rachunku. Dzisiaj listę tę można znacznie rozszerzyć o dostępne już praktycznie nowe możliwości jakie stwarza wirtualny świat banków.

Jedną z dostępnych nowych usług w wirtualnym świecie banków jest możliwość przesyłanie pieniędzy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pisaliśmy o już o tym w Szkole, jako o nowości gdzieś tam za granicą. Obecnie, usługa ta, jest dostępna nad Wisłą w bardzo prężnym banku Internetowym Inteligo.Jest ona prezentowana na Stronie tego banku w następujący sposób: "EmailMoney" jest produktem Inteligo umożliwiającym przelewanie pieniędzy za pomocą poczty elektronicznej. Operacja transakcji przesyłania pieniędzy e-mailem wygląda następująco: "1. Logujesz się w serwisie WWW lub WAP Inteligo. Podajesz kwotę oraz adres email odbiorcy Twojego przelewu. 2. Wpisujesz pytanie i odpowiedź, które służą dodatkowej weryfikacji odbiorcy i uniemożliwiają odebranie przelewu osobie, do której nie był adresowany. 3. Odbiorca otrzymuje pocztą elektroniczną powiadomienie o nadejściu przelewu EmailMoney. 4. Następnie odbiorca, w serwisie WWW Inteligo, podaje odpowiedź na zadane przez Ciebie pytanie i wskazuje rachunek, na którym mają być umieszczone pieniądze."1 Cała operacja wydaje się, i jest, bardzo prosta. Kwestia czasu by ten sposób płacenia np. za towary lub usługi w Sieci stał się autentycznie konkurencyjny wobec opłat przy pomocy kart kredytowych.


Nazwa banku (system)

Data uruchomienia systemu

Liczba klientów (06.01r)

Bank PeKaO S.A. (TELEPEKAO 24)

październik 1998 r.

15.000

BZ WBK S.A. (BZ WBK 24)

wrzesień 1999 r.

64.356

BPH S.A. (Sez@m)

listopad 1999 r.

16.688

Fortis Bank S.A. (Pl@net)

styczeń 2000 r.

2.000

LUKAS Bank S.A.

marzec 2000 r.

4.000

BRE Bank S.A. (mBank)

listopad 2000 r.

79.600

PKO BP S.A. (e-PKO)

grudzień 2000 r.

7.263

Bank Œląski S.A. (BSKOnLine)

marzec 2001 r.

brak danych

Volkswagen Bank Polska S.A. (VW Bank direct)

kwiecień 2001 r.

brak danych

Bank Handlowy w Warszawie S.A. (CitiDirect)

kwiecień 2001 r.

18.000

Bankgesellschaft Berlin Polska S.A. (Inteligo)

maj 2001 r.

23.000

LG Petro Bank S.A. (LGnet)

lipiec 2001 r.

brak danych

Bank Gospodarki Zywnościowej S.A. (e-Integrum)

lipiec 2001 r.

brak danych

Aktualna listę banków działających na polskim rynku, oferujących dostęp do rachunku poprzez Internet2Nazwa banku

Planowane uruchomienie

Deutsche Bank Polska S.A. (DB 24)

15 lipca 2001

Kredyt Bank S.A.

wrzesień 2001 r.

Cuprum Bank S.A.

drugie półrocze 2001 r.

BISE S.A.

drugie półrocze 2001 r.

Raiffeisen Bank Polska S.A.

drugie półrocze 2001 r.

Invest-Bank S.A.

brak danych

Lista banków, które zamierzają w najbliższym czasie oferować dostęp do rachunku poprzez Internet3.

138. Bankowość Internetowa dzisiaj - nowe usługi i oprocentowanie


Pisząc o płatnościach warto wyróżnić kolejną ważną nową usługę (wobec polskich e-bankowych ofert sprzed dwóch lat) - możliwość dokonywania odroczonych płatności. Idzie tu o to, że łącząc się z serwisem obsługującym nasze konto np. w PKO BP SA, możemy złożyć polecenie płatności w odległym, ściśle określonym terminie. Innymi słowy jadąc np. na wakacje można złożyć takie polecenie (wybierając datę jego realizacji), by przelew na określoną kwotę dotarł do adresata zgodnie z jego oczekiwaniami. Funkcja ta okazuje się nadzwyczaj użyteczna mimo, iż dostępna jest także inna, podobna, uzupełniająca - stałe zlecenia.

Stałe zlecenia nie są niczym nowym w usługach bankowych. Różnica w e-bankowości polega na tym, że deklaracje określonych stałych zleceń płatności dokonujemy z domu, za pośrednictwem Internetu. Zatem względnie stałe płatności możemy zadeklarować samodzielnie, z jednoczesną możliwością ich modyfikacji. W obecnych warunkach powtarzającej się konieczności zmiany (zwiększenia) opłacanej każdego miesiąca kwoty np. za mieszkanie, "kabel" czy garaż, ta elastyczność zmian okazuje się niezbędna. Tradycyjnie wiązało się to z wizytą w banku, wypełnieniem odpowiedniego kwestionariusza - trwało to znacznie dłużej niż jedna minuta - czas, kt`ory swobodnie wystarczy do utworzenia nowego/modyfikacji starego stałego zlecenia.

Zatem, odroczone i stałe płatności oddalone są od nas o "kliknięcie myszą". Dotychczas (ciekawe jak długo?) realizacja tych operacji przez bank, np. PKO BP SA, jest bezpłatna.

Wydaje się, że we współczesnej bankowości Internetowej, przede wszystkim, należy jednak wyróżnić możliwość szybkiej zmiany banku, lub możliwość bycia klientem kilku banków jednocześnie - każdy inny bank oddalony jest zaledwie o "kliknięcie myszką" plus czas niezbędny do wypełnienia paru kwestionariuszy.

Kolejność i zakres wykonywania związanych z otwarciem konta w e-banku operacji jest bardzo dokładnie i jasno przedstawiona na Stronie każdego Banku (adresy e-banków podane są w załączonej tabeli). W sumie założenie konta zajmuje od kilku do kilkunastu minut plus zazwyczaj kilkudniowy okres oczekiwania na korespondencję tradycyjną - potwierdzenie otwarcia konta odbywa się listownie. Zatem założenie kont w nawet dziesięciu bankach nie zajmie więcej niż dwie godziny, w trzech na pewno mniej niż godzinę i jest bezpłatne. Pojawia się pytanie - po co konta w większej liczbie banków? Powodów jest kilka, w sumie składają się na ważną jedną z nowych możliwość bankowości Internetowej - dywersyfikacja zakresu i jakości usług.
Każdy bank praktycznie ma inne oprocentowanie RORów i lokat. Różnią się także zakresy zasygnalizowanych wcześniej usług e-banków. Stanowi to o wspomnianej wcześniej celowości zauważenia i wykorzystywania dywersyfikacji zakresu i jakości usług różnych banków.

Usiłując jak najbardziej przybliżyć praktyczne aspekty tej problematyki wyobraźmy sobie umownego klienta Abackiego Adama, który korzysta z dzisiejszej oferty e-banków. A. Abacki otrzymuje wynagrodzenie z podstawowego miejsca pracy - z Firmy i dodatkowe z Uczelni. Ma zgromadzone oszczędności w wysokości 15 000 zł.

Podstawowa sprawa to szybko, dobrze ulokować pieniądze. Możliwości jest sporo - wyróżnijmy podstawowe: bony skarbowe, obligacje, lokaty i dobrze oprocentowane RORy. Pomijając żmudną analizę porównawczą wspomnianych możliwości, jednak ostatnia, dzięki e-bankowości wydaje się bezkonkurencyjna. Praktycznie odnosi się to obecnie do Inteligo i mBanku. Okazuje się bowiem, iż ROR w Inteligo i mBanku jest wyżej oprocentowany (poza nielicznymi mało różniącymi się wyjątkami) od innych form inwestowania oszczędności. Na przykład oprocentowanie efektywne obowiązujące na kontach Inteligo od 8 sierpnia wynosi 15,2 %, a w mBanku - 14,93%. Pan Abacki zdecydował się na konto w mBanku. Niestety, tak korzystne oprocentowanie jest tylko na specyficznym koncie RORowskim, tak zwanym eMAXie. Z konta tego praktycznie można przelewać pieniądze tylko na jeden, wcześniej podany inny rachunek. Oznacza to, że e-MAX absolutnie nie nadaje się do korzystania ze wszystkich zalet jakie dają e-banki. Nie stanowi to wcale przeszkody by jednak korzystać z eMAXa, ale tylko w celu dobrego lokowania pieniędzy. Lokowanie to jest interesujące ponieważ w każdej chwili można korzystać ze zgromadzonych tam pieniędzy - nie obowiązuja zasada blokady. Zatem w przypadku braku pieniędzy dajemy polecenie przelewu z eMAXa na konto w e-banku, kt`ory oferuje jak największe spektrum usług bankowych online.

Pan Abacki zakłada konto w PKO BP SA. Tam ROR jest oprocentowany "zaledwie" 12%, ale można korzystać praktycznie ze wszystkich wcześniej zasygnalizowanych usług e-banku.Bank

za: ebanking.hg.pl/

Pekao SA

7%

BPH SA

5%

BZ WBK

5%

mBank

15,5%

PKO BP

12%

Lukas bank

10%

Inteligo

16,5%

Fortis Bank

5,5%

Bank Śląski

6%

Oprocentowanie kont Internetowych (RORów)4


1 Inteligo - Oferta - EmailMoney.htm

2 www.expander.pl

3 op.cit.

4 Dane nieco różnią się od podanych w tekście. Wynika to ze sporej dynamiki zmian oprocentowań (modyfikacje stóp procentowych i bardzo elastyczna polityka e-banków).
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna