Autorzy opracowaniaPobieranie 1,95 Mb.
Strona1/17
Data05.11.2017
Rozmiar1,95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Zaktualizowany

Program Ochrony Środowiska Miasta Tarnowa

na lata 2001-2015

wraz ze strategią krótkoterminową

na lata 2005-2008

CZĘŚĆ I

DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKAGRUDZIEŃ 2004 ROK

Nr projektu:
Z4/1897/POŚ/2004

Zleceniodawca
Gmina Miasta Tarnowa
AUTORZY OPRACOWANIA:  1. dr Dorota ANDERS ……………………..

  2. mgr inż. Beata BARNAT ……………………..

  3. mgr inż. Dorota GRALA ……………………..

  4. mgr inż. Adam ŁYDKA …………………….

  5. mgr inż. Katarzyna MARUSZEWSKA …………………..…

  6. mgr inż. Roman PAŹDZIOR ………….……….…

  7. mgr inż. Aleksandra ZAWADZKA ………………..……Program Ochrony Środowiska Miasta Tarnowa na lata 2001-2015

wraz ze strategią krótkoterminową

na lata 2005-2008
PROMOTOR EKOLOGII

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 9

2. Ogólne informacje o mieście Tarnów 18

3. ANALIZA STANU ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA TARNOWA 22

4. ANALIZA ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA OPRACOWANYM W 2001 r. 213

5. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 250


SPIS RYSUNKÓW


SPIS TABEL


SPIS WYKRESÓW


SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik Nr 1 Wykaz zakładów, dla których w latach 1999 ÷ 2004 zostały wydane decyzje ustalające rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza lub pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Załącznik Nr 2 Wykaz instalacji zgłoszonych organowi ochrony środowiska w latach 2002÷2004.

Załącznik Nr 3 Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów wraz ich lokalizacja na terenie miasta Tarnowa

Załącznik Nr 4 Struktura odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, wytworzonych na terenie Tarnowa w latach 2000-2003.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna