Autor: Agnieszka BednarczykPobieranie 105,01 Kb.
Data09.05.2018
Rozmiar105,01 Kb.

Autor:         Agnieszka Bednarczyk

Imię i nazwisko ucznia: ......................................................................kl. ...............


 

 

Polska w latach 1939-1941


 

 

Witaj uczniu!            Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, przeczytaj uważnie polecenia, a odpowiedzi wpisuj wyraźnie. Odpowiedzi nieczytelne traktowane będą jako brak odpowiedzi. Jeśli chcesz zmienić swoją odpowiedź, skreśl poprzednią wpisując czytelnie nową. Na rozwiązanie testu masz 45 minut.

                                                           Życzę powodzenia

 

 

Zadanie 1.Przeczytaj uważnie tekst źródłowy i odpowiedz na następujące pytania:

a)      Jak miała przebiegać granica strefy wpływów Niemiec i Związku Radzieckiego na obszarach państwa polskiego?

b)      Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij, kiedy ZSRR rozpoczął realizację wyżej wymienionego układu.

c)      Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że układ Ribbentrop–Mołotow i jego realizacja nazwana została czwartym rozbiorem Polski?

 

Protokół dodatkowy do traktatu o nieagresji między Niemcami a ZSRR;

Moskwa 23 sierpnia 1939r.

Z okazji podpisania paktu o nieagresji między Rzeszą Niemiecką a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich [...] Rozmowy te doprowadziły do następujących wniosków:


 1. [...]

 2. W razie terytorialnych i politycznych zmian na obszarach należących do państwa polskiego, sfery interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone w przybliżeniu wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu.

Zagadnienie, czy interesy obu stron czynią pożądanym utrzymanie niepodległego państwa polskiego i jakie mają być granice tego państwa, może być ostatecznie rozstrzygnięte dopiero w toku dalszych wydarzeń politycznych.

W każdym razie obydwa rządy rozwiążą tę sprawę w drodze przyjaznego porozumienia.

[...]

Protokół ten będzie traktowany przez obie strony jako ściśle tajny.

            Moskwa, dnia 23 sierpnia 1939r.

 

            Za Rząd                                                          Z upoważnienia            Rzeszy Niemieckiej                                        Rządu ZSRR

            V. Ribbentrop                                                W. Mołotow

 

(W.A. Serczyk, Dzieje Polski 1918-39, Kraków 1990, s. 433)

 

a)      ...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

b)      ...........................................................................................................................................


........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

c)      ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

 

Zadanie 2


Wymień dwa niemieckie żądania wobec Polski, na które rząd polski odpowiedział zdecydowanie „nie”.

a)      ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

b)      ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

 

Zadanie 3


Wyjaśnij pojęcia:

ZWZ - ........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... gestapo - ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

polskie Termopile - ...................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

getto - ........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Zadanie 4


Przeczytaj uważnie tekst źródłowy i odpowiedź na następujące pytania:

a)      Na jaką odpowiedź rządu francuskiego i brytyjskiego wobec agresji Niemiec oczekiwał Stefan Starzyński?

 

b)      Na podstawie wiedzy pozaźródłowej odpowiedz, jaki okres i dlaczego w historii II wojny światowej nazywano „dziwną wojną” lub „wojną na siedząco”? 

Z apelu radiowego prezydenta Warszawy, Stefana Starzyńskiego, z września 1939 roku.

[...] Prawda, że ludność Warszawy bohatersko znosi swój los, ale pragnęłaby wiedzieć miarodajnie kiedy udzielą jej pomocy, by Warszawa i jej ludność ją odczuły. Zwracam się w imieniu ludności Warszawy i proszę rządy Wielkiej Brytanii i Francji, by na ten apel zechciały dać odpowiedź [...].

 

a)      ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b)      ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

 

Zadanie 5


Na załączonej mapie zaznacz ziemie wcielone do III Rzeszy, wcielone do ZSRR oraz Generalne Gubernatorstwo. Wykonaj legendę.


Zadanie 6


Wymienionym postaciom przyporządkuj funkcje, które pełnili, dopisując do litery cyfrę.

A  FORMCHECKBOX  mjr Henryk Sucharski

B  FORMCHECKBOX  gen. Tadeusz Kutrzeba

C  FORMCHECKBOX  gen. Władysław Sikorski

D  FORMCHECKBOX  Ignacy Mościcki


 1. premier państwa polskiego na obczyźnie

 2. dowódca obrony Westerplatte

 3. prezydent RP w latach 1926-39

 4. dowódca bitwy nad Bzurą

 

Zadanie 7


Przeczytaj uważnie tekst źródłowy i odpowiedz na następujące pytania:

a)      Jakiego argumentu użył rząd radziecki, dokonując agresji na Polskę?

b)      Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij, jaki los spotkał polskich oficerów internowanych na wschodzie przez Armię Czerwoną.

 

Nota wręczona przez rząd radziecki ambasadorowi polskiemu w Moskwie, Wacławowi Grzybowskiemu 17 września 1939r. (fragment)

            [...] Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu 10 dni operacji wojennych Polska utraciła wszelkie swoje rejony przemysłowe i kulturalne. Warszawa przestała istnieć jako stolica Polski. Rząd Polski rozpadł się i nie przejawia oznak życia. Oznacza to, że państwo polskie i jego rząd przestały istnieć. Dlatego też rząd radziecki, który dotąd zachował neutralność, nie może pozostać dłużej neutralnym w obliczu tych faktów. Biorąc pod uwagę tę sytuację, rząd radziecki wydał rozkazy naczelnemu dowództwu Armii Czerwonej, by jej oddziały przekroczyły granicę i wzięły pod ochronę życie i mienie ludności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi [...].

(Karol Grünberg, Czas wojny 1939-45, Toruń 1991, s. 68)

 

a)      .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................b)      .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

 

Zadanie 8


Do podanych dat dopisz wydarzenia, dopisując do litery cyfrę.

A  FORMCHECKBOX  1 września 1939r.

B  FORMCHECKBOX  17 września 1939r.

C  FORMCHECKBOX  28 września 1939r.

D  FORMCHECKBOX  30 lipca 1941r.

E  FORMCHECKBOX  9-19 września 1939r. 1. realizacja planu o kryptonimie „Weiss plan”

 2. bitwa nad Bzurą

 3. podpisanie układu Sikorski – Majski

 4. potwierdzenie układu Ribbentrop – Mołotow

 5. agresja ZSRR na Polskę

Zadanie 9


Kiedy i w jakich okolicznościach międzynarodowych doszło do podpisania układu Sikorski – Majski? Na co liczyli Polacy a na co Rosjanie?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna