Aspekty porównania wnioskowań Do jakiego rodzaju zaliczamy porównywane wnioskowania? DedukcyjnePobieranie 452,03 Kb.
Strona3/4
Data24.10.2017
Rozmiar452,03 Kb.
1   2   3   4

Zadanie. SiP jest fałszem podaj wartość logiczną pozostałych zdań z kwadratu logicznego.


SeP jest PRAWDĄ

SaP jest FAŁSZEM

SoP jest PRAWDĄ
Zadanie. Zdanie SoP jest prawdą co można powiedzieć o wartości logicznej pozostałych zdań?

S i nie-P – obwersja dla S o P - PRAWDA

Nie-P o nieS – kontrapozycja dla S o P – PRAWDA
Zadanie. Zdanie SoP jest fałszem co można powiedzieć o wartości logicznej zdań:

S i nie-P – obwersja FAŁSZ

nie-P o nie-S – kontrapozycja FAŁSZ

S a P – kwadrat logiczny PRAWDA


Zadanie. Określ na 3 kołach stosunki między zakresami nazw:


Zadanie. Użyj nazwy „nazwa indywidualna” w 3 znanych Ci supozycjach.

Supozycja formalna – Nazwa indywidualna to nazwa przysługująca przedmiotom bez względu na ich cechy.

Supozycja prosta – Ta nazwa indywidualna sprawiła mi kłopot.

Supozycja materialna – „Nazwa indywidualna” jest nazwą złożoną.


Sposób rozwiązywania zadań ze stosunków między zakresami nazw

1. Czy istnieje desygnat nazwy S, który jest jednocześnie desygnatem nazwy P? TAK + / NIE –

2. Czy istnieją takie desygnaty nazwy S, które nie są desygnatami nazwy P? TAK + / NIE –

3. Czy istnieją takie desygnaty nazwy P, które nie są desygnatami nazwy S? TAK + / NIE –


Zadanie z trzema nazwami (S - drzewo, P - roślina, Z - narcyz). Określ na jednym wspólnym wykresie kołowym stosunki między zakresami w/w nazw. Nazwij w 3 zdaniach stosunki między zakresami tych nazw.

Podrzędność zakresu nazwy S względem nazwy zakresu nazwy P.Wykluczanie się zakresów nazwNadrzędność zakresu nazwy P nad zakresem nazwy Z.1. Pomiędzy zakresem nazwy drzewo a zakresem nazwy roślina zachodzi stosunek podrzędności zakresu nazwy

drzewo względem zakresu nazwy roślina.

2. Pomiędzy zakresem nazwy drzewo a zakresem nazwy narcyz zachodzi stosunek wykluczania.

3. Pomiędzy zakresem nazwy roślina a zakresem nazwy narcyz zachodzi stosunek nadrzędności zakresu nazwy

roślina nad zakresem nazwy narcyz.


Zadanie z dwoma nazwami. Jaki stosunek zachodzi między zakresami nazw (S - pies, P - jamnik). Odpowiedź przedstaw graficznie i słownie.

Istnieje desygnat nazwy pies, który jest desygnatem nazwy jamnik. Istnieje desygnat nazwy pies, który nie jest desygnatem nazwy jamnik, bo jest desygnatem nazwy owczarek niemiecki. Nie istnieje desygnat nazwy jamnik, który nie jest desygnatem nazwy pies.


Zadanie. Czy ze zdania: „Szczecin leży nad Odrą” wynika zdanie: „Słonie żyją w Afryce”?

1. Implikacja zbudowana z tych zdań jest prawdziwa.

2. Nie ma związku przyczynowego. Nie ma związku tetycznego. Nie ma związku strukturalnego. Nie ma związku

analitycznego.

Z pierwszego zdania nie wynika zdanie drugie
Zadanie. Ze zdania Z1 wynika zdanie Z2. Czy na tej tylko podstawie bez wątpliwości można orzec, że:

a) zdanie Z1 implikuje zdanie Z2. W tym przypadku można jednoznacznie stwierdzić, że zdanie Z1 implikuje

zdanie Z2 ponieważ jeżeli występuje stosunek wynikania to implikacja zbudowana z tych zdań jest prawdziwa.

b) zdania Z1 i Z2 są równoważne. Nie można bez wątpliwości stwierdzić, że są równoważne.

c) Ze zdania Z2 wynika zdanie Z1. Nie można tego jednoznacznie stwierdzić. Patrząc na prawidłową implikację,

tylko w wierszu 1 i 4 ze zdania Z2 wynika zdanie Z1. Ale w 3 wierszu nie jest to prawdą.


Zadanie. Zdania Z1 i Z2 tworzą prawdziwą alternatywę rozłączną. Czy na tej tylko podstawie można bez wątpliwości stwierdzić że zdania te tworzą parę zdań sprzecznych?

p

q

p  q

1

1

00

1

0

10

0

1

10

Nie znając treści tych zdań nie da się powiedzieć że jest to para zdań sprzecznych. Parą zdań sprzecznych są takie zdania, w których jedno jest negacją drugiego.
Zadanie. Zdania Z1 i Z2 tworzą prawdziwą Dysjunkcję. Czy na tej tylko podstawie można bez wątpliwości stwierdzić, że zdania te tworzą parę zdań przeciwnych? Nie znając treści zdań nie da się powiedzieć że jest to para zdań przeciwnych. Wiersz 2 i 3 może oznaczać parę zdań sprzecznych a nie przeciwnych.
Zadanie. Wskaż funktor prawdziwościowy dwuargumentowy, który buduje zdanie sprzeczne, do funktora równoważności. ~( p  q)  (p  q)

p

q

p  q

~( p  q)

p  q

1

1

00

1

0

10

1

0

01

0

1

10

0

1

10

Funktorem sprzecznym do funktora równoważności jest funktor alternatywy rozłącznej.

1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna