Arkusz kalkulacyjnyPobieranie 215,47 Kb.
Strona2/2
Data24.12.2017
Rozmiar215,47 Kb.
1   2

Główne linie siatki  

Program Microsoft Excel tworzy wartości osi na podstawie danych z arkusza. Główne linie siatki (linie siatki na wykresach: Linie, które można dodać do wykresu, aby łatwiej było oglądać i szacować dane. Linie siatki ciągną się od znaczników osi przez obszar kreślenia.) oznaczają główne interwały na osi. Na wykresie można również wyświetlić pomocnicze linie siatki, które wyznaczają interwały między głównymi interwałami.Nazwy kategorii     

Program Excel używa nagłówków kolumn lub wierszy danych arkusza jako nazw osi kategorii. W przykładzie powyżej nagłówki wierszy arkusza Kwartał1 i Kwartał2 pojawiają się jako nazwy osi kategorii.Nazwy serii danych wykresu  

Program Excel używa również nagłówków kolumn i wierszy danych arkusza jako nazw serii. Nazwy serii pojawiają się w legendzie wykresu.

 

Etykiety wykresu     

Gdy wskaźnik zostanie ustawiony w obszarze elementu wykresu, pojawia się etykietka zawierająca nazwę danego elementu. Na przykład, gdy wskaźnik zostanie ustawiony w obszarze legendy, pojawia się etykietka zawierająca wyraz „Legenda”.

Wykres można utworzyć w oddzielnym arkuszu wykresu lub umieścić go w arkuszu jako wykres osadzony. W obu przypadkach wykres jest połączony z danymi w arkuszu, co oznacza, że wykres jest aktualizowany wówczas, gdy aktualizowane są dane arkusza.

 

Wykresy osadzone   

Wykres osadzony należy traktować jako obiekt graficzny, który jest zapisywany jako część arkusza, w którym został utworzony. Wykresów osadzonych należy używać wówczas, gdy konieczne jest wyświetlenie lub drukowanie jednego lub kilku wykresów razem z danymi arkusza.

 

Arkusze wykresów     

Arkusz wykresu jest oddzielnym arkuszem w skoroszycie, który ma własną nazwę arkusza. Arkusza wykresu należy używać wówczas, gdy konieczne jest przeglądanie lub edytowanie dużych lub złożonych wykresów niezależnie od danych arkusza lub oszczędne wykorzystanie miejsca na ekranie podczas pracy nad arkuszem.

 

1.7. Zadania1.7.1. Zasięg geograficzny

 

Oblicz i wykonaj wykres dla zakresów wysokości ocznej i źródła światła od 0 do 30 metrów!!gdzie:


d – zasięg geograficzny [Mm],

H – wysokość światła nad poziomem morza [m],

a – wysokość oczna obserwatora nad poziomem morza [m].

 

 Rys.2. Zasięg geograficzny

1.7.2. Odległość z kąta pionowego

Sporządź arkusz do obliczenia odległości z kąta pionowego (wykorzystaj formanty do automatycznego sprowadzania danych). W dalszej kolejności zarejestruj makro wykonujące zadanie. Pozostaw komórki niezbędne do edycji danych, pozostałe zablokuj.  

Rys. 3. Odległość z kąta pionowego

 

1.7.3. Odległość loksodromicznaRozwiąż I problem żeglugi po loksodromie

Tok obliczeń

1.      Fa,La,Fb,Lb - dane

2.      delataF, deltaL - [min]

3.      Fśr=Fa+deltaF/2 []

4.      a=DeltaL*cosFśr - [min]

5.      tgKDd=a / deltaF []

6.      d=deltaF*secKDd - [min]

 

1.7.4. Proste zadania        składowanie, storage

        statek, ship

        funkcja I, function I

        funkcja II, function II

        funkcja III, function III

        funkcja_IV, function IV

        rozkład, distribution

        dues 


1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna