Arkusz kalkulacyjnyPobieranie 71,43 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar71,43 Kb.

ARKUSZ KALKULACYJNY

 1. Posłuż się arkuszem kalkulacyjnym do obliczenia wartości wyrażeń arytmetycznych: 1. 8+62- 53
 1. 12/0,3 -14

_____________________________________

(-0,6) / 1,2 + 2,3 • (-3) 1. Utwórz arkusz kalkulacyjny według wzoru:
A

B

C

D

1

Owoce

Waga [kg]

Cena [zŁ/kg]

Wartość [zł]

2

jabłka

10

1,5
3

gruszki

20

2,5
4

pomarańcze

30

3,2
5

cytryny

15

4,0
6

banany

25

2,5W arkuszu zapisano ilości i ceny zakupionych towarów. Oblicz wartość towaru

 1. Korzystając z arkusza kalkulacyjnego, oblicz pole trapezu, którego wysokość i długości obu podstaw są dane

 1. Z komórek arkusza A3:E4 utwórz tabelę (utwórz obramowanie dla komórek o zakresie odA3 do E4).

 2. Do komórek B4, C4, D4 wpisz dane, a do komórki E4 formułę obliczającą pole trapezu.

 3. Opisz nagłówek tabeli, wpisując do komórki:

A1 Arkusz oblicza pola trapezów na podstawie wprowadzonych danych

A3 - tekst „Numer trapezu",B3 - tekst „Podstawa l",

C3 - tekst „Podstawa 2",

D3 - tekst „Wysokość",

E3 - tekst „Pole".

 1. Utwórz obramowanie dla komórek o zakresie odA3 do E8.

 2. Rozbuduj arkusz tak, aby wierszach arkusza o numerach 5, 6, 7, 8 służył do obliczania pól następnych trapezów.

 3. Zapisz arkusz w pliku na dysku.

 1. Do komórek drugiego wiersza arkusza kalkulacyjnego wpisano tekst: „Obliczanie drugiej potęgi liczb". Wykonaj następujące czynności w wierszu czwartym:

 1. W kolumnie A wpisz pięć różnych liczb.

 2. Do kolumny B wpisz formuły obliczania kwadratu liczby umieszczonej w odpowiednim wierszu kolumny A.

 3. Dopisz w kolumnie A jeszcze pięć liczb, a w kolumnie B uzupełnij formuły obliczania kwadratu liczby, używając operacji kopiowania.

 1. Skopiuj Arkusz 3 zapisując go pod nazwa Arkusz 4 a następnie rozszerz tabelkę utworzoną w ćwiczeniu 3.,

 1. wstawiając nowy wiersz między już istniejące, aby dopisać liczbę,

 2. wstawiając nową kolumnę, aby w kolumnie B wpisać formuły obliczania liczby przeciwnej do liczby umieszczonej w kolumnie A.

 1. Korzystając z arkusza kalkulacyjnego, sporządź tabelę zawierającą wzrost twoich znajomych (wyrażony w metrach) i przedstaw zgromadzone dane na wykresie kolumnowym. Sformatuj wykres w taki sposób, aby na osi OX pojawiły się imiona znajomych.

 2. Oblicz w arkuszu kalkulacyjnym wartość wyrażenia

(1/8•0,3):(2.6-3.1)

___________________________________

0,1-(2,5: 0,1-3,9:10)

a następnie przedstaw wynik z dokładnością do:

a) dwóch miejsc po przecinku,

b) sześciu miejsc po przecinku. 1. Utwórz arkusz kalkulacyjny według wzoru:
A

B

C

D

1

Owoce

Waga [kg]

Cena [zŁ/kg]

Wartość [zł]

2

jabłka

10

1,5
3

gruszki

20

2,5
4

pomarańcze

30

3,2
5

cytryny

15

4,0
6

banany

25

2,5
Po wykonaniu obliczeń utwórz wykres: owoce - cena [zł/kg].

 1. W tabeli utworzonej w zadaniu nr 8 zabezpiecz w kolumnie D formuły w taki sposób aby nie mogły być przypadkowo skasowane. Jednocześnie w zabezpieczonym arkuszu powinno móc się wprowadzać; nazwy owoców, ilości owoców i ich ceny.

 2. Korzystając z arkusza kalkulacyjnego, opracuj tabele przeliczającą temperaturę podaną w skali Celsjusza na temperaturę w skali Fahrenheita i Kelvina. Skorzystaj ze wzorów:

F=9*C/5+32, K=C+273,

gdzie: C - oznacza temperaturę w skali Celsjusza,

F- w skali Fahrenheita,

K - w skali Kelvina.

Zapisz arkusz na dysku. 1. Sporządź w arkuszu tabelę obliczającą wartość funkcji y = -3/2*x+1, a następnie sporządź jej wykres w przedziale argumentów od -3 do 3 (w tabeli wartość argumentu z powinna zmieniać się co 0,1). Przedstaw na wykresie liniowym wykres funkcji y = -3/2*x+1,

 2. Na lekcjach matematyki często wyznaczasz miejsce zerowe funkcji liniowej postaci y = ax + b dla a  O. Zaprojektuj i sporządź arkusz kalkulacyjny, który będzie wyznaczał miejsca zerowe tej funkcji dla różnych wartości a i b.

 3. W arkuszu kalkulacyjnym utwórz w tabeli zestawienie domowych wydatków w okresie jednego tygodnia na siedmiu arkuszach. Każdy z arkuszy należy nazwać nazwą dnia tygodnia. Każdy arkusz powinien podsumowywać dzienne zestawienie wydatków. W ósmym arkuszu o nazwie zestawienie powinny być automatycznie sumowane tygodniowe wydatki. Zestawienie przedstaw na wykresie w taki sposób aby każdemu dziennemu podsumowaniu wydatków odpowiadała jedna kolumna wykresu Zapisz arkusz w pliku na dysku i obejrzyj jego podgląd wydruku.

 4. Ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z prędkością początkową v0 = 0. Opracuj arkusz kalkulacyjny obliczający, jaką drogę przebędzie ciało w ciągu pierwszych pięciu sekund ruchu. Wykorzystaj wzór:

S = v0t+1/2*a*t2,

gdzie: S - droga,

v0 - prędkość początkowa,

a - przyspieszenie,

t - czas ruchu. Zapisz arkusz w pliku na dysku i wydrukuj go.


 1. Dokonałeś pomiarów wszystkich pomieszczeń twojego mieszkania i otrzymałeś następujące dane:

Pomieszczenie Szerokość[m] Długość[m]

Pokój 1 3,3 4,25

Pokój 2 2,8 3,75

Kuchnia 2 2,85

Korytarz 1,5 3,5

Łazienka 1,75 2,25Utwórz arkusz kalkulacyjny i oblicz powierzchnię każdego pomieszczenia oraz łączną powierzchnię mieszkania. Oblicz średnią powierzchnię pomieszczeń w mieszkaniu. Wyszukaj za pomocą odpowiednich funkcji arkusza powierzchnię największą i najmniejszą.

 1. *Kupujesz często słodycze. W sklepie, gdzie robisz zakupy, dowiedziałeś się, że przy zakupie 10 sztuk słodyczy otrzymasz od sprzedawcy rabat w wysokości 10%. Wykorzystaj arkusz kalkulacyjny do obliczenia, ile zapłacisz, jeżeli robiłeś zakupy wg poniższej listy:

Towar

Ilość[szt]

Cena[zł]

Wartość

Rabat

Wartość z rabatem

Wafel

14

0,70


Baton

3

1,20


Ciastko

19

0,65


Czekolada

20

2,20


Do obliczania rabatu użyj funkcji warunkowej jeżeli: rabat = 10% wartości towaru przy liczbie 10 sztuk i więcej, natomiast poniżej 10 sztuk rabat = 0.

 1. Wraz z kolegami oszczędzasz w banku. Rok temu wpłaciłeś pewną kwotę. Chcesz obliczyć, jaką kwotę otrzymasz dziś, wiedząc, że oprocentowanie wynosiło 8% w stosunku rocznym. Taką samą informację chcieliby uzyskać twoi czterej koledzy. Utwórz odpowiedni arkusz kalkulacyjny, jeżeli sam wpłaciłeś kwotę 100 zł, a Twoi koledzy odpowiednio: Janek - 300 zł, Krzysztof - 175 zł, Mirek - 450 zł, a Zbyszek - 95 zł. Wydrukuj przygotowany arkusz.

 2. *Do arkusza kalkulacyjnego wprowadź listę dziesięciu uczniów twojej klasy wraz z ich średnią za I semestr wg wzoru zamieszczonego poniżej. Za pomocą odpowiedniej funkcji arkusza utwórz formułę „ rozpoznającą prymusów" (średnia powyżej 4,75) i nadającą im tytuł „PRYMUS". Następnie oblicz średnią wszystkich uczniów.
  A

  B

  C
  Nazwisko i imię


  Średnia


  Tytuł


  1  2  3 3. Utwórz arkusz kalkulacyjny pozwalający obliczać ceny towarów w sklepie wg wzoru:

lp. Towar Cena zakupu [zł] Marża [%] Marża [zł] Cena sprzedaży Izłl

1 Chleb 0,70 20

2 Masło 1,20 25

3 Ser 1,75 30

4 Mleko 1,00 15

5 Bułka 0,20 15

ŚREDNIA

Oblicz marżę w złotych, cenę sprzedaży towarów i średnią marżę procentową podanych produktów. 1. *Chcesz wpłacić do banku pewną kwotę pieniędzy. Masz do wyboru 4 okresy lokaty: 3-miesięczny, 6-miesięczny, roczny i dwuletni. Oblicz za pomocą arkusza kalkulacyjnego wysokość odsetek dla poszczególnych lokat oraz końcową kwotę wypłaty po upływie dwu lat. Wykorzystaj poniższy projekt arkusza. Odsetki są zawsze dopisywane po upływie terminu lokaty.

Kwota Czas Procent Odsetki Wypłata

1000 zł 3 mieś. 18%

6 mieś. 19%

1 rok 20%2 lata 22%©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna