Arkusz E. 14-03-17. 01 Zadanie egzaminacyjnePobieranie 433,75 Kb.
Strona1/3
Data05.07.2018
Rozmiar433,75 Kb.
  1   2   3

Arkusz E.14-03-17.01

Zadanie egzaminacyjne


Wykonaj aplikację internetową realizującą formularz rejestracyjny dla sklepu internetowego. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię lub edytora WYSITWYG.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto 
Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie baza.zip zabezpieczone hasłem: formul4rz!
Plik należy rozpakować.
Wyniki swojej pracy zapisz w folderze stworzonym na pulpicie konta 
Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowany plik umieść w tym folderze.

Operacje na bazie danych


Baza danych zgodna jest ze strukturą przedstawioną na rysunku 1. Tabele są ze sobą połączone za pomocą kluczy głównych relacją 1 do 1. Należy założyć, że hasła są przechowywane w sposób nieszyfrowany.

Rysunek 1. Struktura bazy danych

Wybierz program XAMPP Control Panel i uruchom usługi MySQL i Apache, przejdź do narzędzia phpMyAdmin. Następnie wykonaj operacje na bazie danych:


 – utwórz nową bazę danych o nazwie Sklep
 – do bazy Sklep zaimportuj tabele z pliku 
baza.sql z wcześniej rozpakowanego archiwum

Zawartość pliku baza.sql:

CREATE TABLE Konta (

id INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

login TEXT NULL,

haslo TEXT NULL,

PRIMARY KEY(id)

);
CREATE TABLE Uzytkownicy (

id INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

imie TEXT NULL,

nazwisko TEXT NULL,

adres TEXT NULL,

telefon TEXT NULL,

PRIMARY KEY(id)

); 

 wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL w formacie PNG i nazwij bazaSklep.png Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import bazy
 –
stwórz następujące zapytania SQL do bazy Sklep i sprawdź poprawność ich działania:
   – zapytanie 1: wstawiające do tabeli Uzytkownicy rekord z danymi: imię: Jan; nazwisko: Nowak; adres: Warszawa, Kopernika 4; telefon: 608111222
   – zapytanie 2: wstawiające do tabeli Konta rekord z danymi: login:janNowak; hasło: qwerty
   – zapytanie 3: wybierające jedynie imię i nazwisko ze wszystkich rekordów tabeli Uzytkownicy
   – zapytanie 4: wybierające jedynie adres z tabeli Uzytkownicy, dla którego pole id jest równe 1
 – poprawnie działające zapytania zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL, w pliku 
kwerendy.txt. Zapytania ponumeruj, stosując format zapisu: „zapytanie 1: ... treść zapytania...”


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna