Anestezjologia w PołożnictwiePobieranie 30,56 Kb.
Data03.11.2017
Rozmiar30,56 Kb.

Anestezjologia w Położnictwie

Kobieta rodząca jest innym człowiekiem

z fizjologicznego punktu widzenia .

 • Zawsze przy znieczuleniu unikanie niedotlenienia

 • Zawsze unikanie spadku RR

 • Ograniczenie stosowania leków mogących wywoływać wady rozwojowe noworodka/ 3 pierwsze miesiące/

 • Ograniczenie leków nasilających czynność skurczową macicy/II, III trymestr/

Zmiany w ukł. oddechowym

 • Przekrwienie i obrzmienie błon śluzowych (np. niedrożność nosa)

 • Uniesienie przepony o ok. 4 cm równoważone przez poszerzenie klatki piersiowej (przednio-tylne i boczne)

 •  objętości oddechowej i wentylacji minutowej (fizjologiczna hiperwentylacja pochodzenia hormonalnego:

- PaO2 106 – 108 mmHg

- PaCO2 32 – 34 mmHg

która nie powoduje alkalozy oddechowej)

 •  zużycia tlenu o 20%

Zmiany w układzie krążenia

 •  rzutu serca o 30 – 40%

-  HR o 10-15/min

-  SV

 • Zespół aortalno-kawalny (ucisk żyły głównej dolnej i aorty przez ciężarną macicę w pozycji leżącej na wznak)

Zmiany hematologiczne

 •  objętości osocza o 40 – 50%

 •  całkowitej objętości krwi o 25 – 40%

 • Niedokrwistość rozcieńczeniowa (Ht 35%)

 •  aktywności osoczowych czynników krzepnięcie (powikłania zakrzepowo-zatorowe) – przez całą ciążę

 •  aktywności fibrynolitycznej osocza w okresie porodu (skazy krwotoczne)

Zmiany w układzie pokarmowym

 • Opóźnione opróżnianie żołądka

 • Obniżone napięcie zwieracza dolnego przełyku (zgaga)

Najważniejsze implikacje tych zmian

 •  FRC i wzrost zużycia O2 predysponują do hipoksemii w razie bezdechu, np. w czasie intubacji (dobrze natleniać!)

 • Przepełnienie naczyń sprzyja krwawieniom np. przy intubacji, czy krwiakom np. przestrzeni nadoponowej

 • Wysokie ryzyko regurgitacji i zachłyśnięcia

Wpływ leków na przebieg porodu

- mogą zwolnić lub zahamować poród

- zwiększają krwawienie połogowe

- korzystne do ręcznego wydobycia łożyska

 • N2O bez wpływu

Leki cd

 • Opioidy w dawkach analgetycznych nie wpływają na aktywność macicy

 • Ketamina zwiększa aktywność

 • Benzodiazepiny nie wpływają

 • Anestetyki lokalne zmniejszają

Leki obkurczające naczynia

 • - adrenergiki nie wpływają na czynność skurczową macicy, ale zmniejszają przepływ krwi przez macicę (niedotlenienie płodu!)

 • Efedryna jako sympatykomimetyk pośredni (zwojowy) pobudza zarówno receptory  jak i  -  rzutu serca utrzymuje prawidłowy przepływ maciczny

 • Adrenalina dodana do środków znieczulenia miejscowego może zmniejszyć aktywność macicy

Wpływ leków na płód

 • Barbiturany działają silnie depresyjnie na CUN płodu zależnie od dawki

- szczytowe stężenie we krwi płodu w 2-3 min po wstrzyknięciu iv matce

- max dawka 300mg

 • Ketamina – dawki >1mg/kg prowadzą do depresji płodu

 • Opioidy wywołują depresję ośrodka oddechowego płodu :

- po podaniu domięśniowym po ok. 1 godzinie (nie podawać ich gdy poród spodziewany za 1-4 godziny)

- w zabiegach położniczych nie podawać iv przed odpępnieniem

(ZESPÓŁ WIOTKIEGO DZIECKA)

Środki zwiotczające

 • Sukcynylocholina poniżej dawki 200 mg nie powoduje zwiotczenia mięśni dziecka

 • Niedepolaryzujące powodują zwiotczenie mm płodu w dużych dawkach

Wziewne

 • Halogenowe przechodzą łatwo przez łożysko i działają depresyjnie na płód w zależności od

- głębokości

- czasu trwania znieczulenia

 • N2O powoduje depresję płodu gdy podawany powyżej 15 minut

Główne zagrożenia w anestezjologii położniczej

 • Zespół żyły czczej dolnej

 • Aspiracja

 • Trudna intubacja

 • Hipotensja w czasie znieczulenia przewodowego

Zespół aortalno-kawalny

 • Ucisk ż. gł. dolnej przez macicę powoduje -  powrotu żylnego

-  rzutu serca

-  RR

 • Ucisk aorty brzusznej powoduje  przepływu maciczno-łożyskowego

 • Skutki: - u 10% matek hypotensja objawowa (nudności i wymioty, osłabienie, poty, duszność, bladość, zapaść i bradykardia)

- u 30% płodów dochodzi do niedotlenienia wewnątrzmacicznego

UWAGA!

Znieczulenie rdzeniowe i nadoponowe nasilają skutki zespołu A-K z powodu towarzyszącej blokady współczulnej

Zapobieganie

 • Unikać pozycji leżącej na wznak

 • Jeśli to niemożliwe przemieścić macicę na lewo dłońmi lub podłożyć poduszkę pod prawe biodro

 • Przed znieczuleniem dokanałowym forsownie nawodnić

 • Zwalczać istotną hipotensję (efedryna)

Aspiracja treści żołądkowej do płuc

 • Najczęstsza przyczyna zgonów ciężarnych z powodów anestezjologicznych

 • Szczególne zagrożenie w sytuacjach:

- wprowadzanie do znieczulenia ogólnego

- trudna intubacja

- wentylacja czynna przez maskę twarzową

- okres wybudzania

Patofizjologia

 • Zachłyśnięcie treścią kwaśną (pH<2,5) prowadzi do rozwoju zespołu Mendelsona (śmiertelność ok. 30%)

 • Zachłyśnięcie treścią stała powoduje niedrożność oskrzeli i niedodmę w danym obszarze, a często także odruchowy skurcz oskrzeli z ciężką dusznością

Zapobieganie aspiracji

 • Zakaz spożywania po rozpoczęciu porodu

 • Znieczulenie ogólne tylko z intubacją

 • Nie wentylować maską poza wskazaniami życiowymi

 • Prekuraryzacja by wyeliminować drżenia po sukcynylocholinie

 • „Szybka intubacja” z manewrem Sellica

 • Ekstubacja przy wydolnych odruchach

Metody farmakologiczne

 • 30 ml 0,3 molowego cytrynianu sodowego doustnie 10 – 15 min przed znieczuleniem ogólnym

 • Blokery H2 dożylnie na 1 – 3 godziny przed zabiegiem (cymetydyna 400 mg, ranitydyna 50 mg)

Postępowanie w zachłyśnięciu

 • Odessać z jamy ustno-gardłowej

 • Zaintubować

 • W pozycji Trendelenburga odessać z dróg oddechowych

 • Wentylować 100% O2 z PEEP +5cmH2O

 • Przy aspiracji treści kwaśnej nie płukać!

 • Bronchoaspiracja

 • W razie skurczu oskrzeli – leki rozszerzające

Trudna intubacja

 • Druga najczęstsza przyczyna zgonów...

 • Statystycznie 10x częściej niż u innych pacjentów (gorsze warunki anatomiczne, większy stres i pośpiech...)

Postępowanie prawidłowe zmniejsza ilość powikłań

 • Dobra preoksygenacja

 • Duża dawka sukcynylocholiny po prekuraryzacji

 • Odczekać do pełnego zwiotczenia (40–50s)

 • Zachować spokój, nie intubować „na śmierć” – natlenić, ew. maska krtaniowa

Znieczulenie porodu naturalnego

 • Dożylne

– opioidy – depresja oddechowa noworodka

- Ketamina 0,2 – 0,4 mg/kg (gorsza współpraca rodzącej)

 • Wziewne – historyczne (N2O/O2)

 • Miejscowe

- okołoszyjkowe (groźne zaburzenia tętna płodu – wchłanianie do krążenia maciczno-łożyskowego)

- blokada nerwów sromowych (S2-S4) z dostępu przez pochwę – wymaga dużych objętości i dawek – ryzyko objawów toksycznych

Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe!

 • Uwzględnia odrębności mechanizmów bólowych w różnych okresach porodu

 • Szczególnie wskazane w porodach wysokiego ryzyka (przedwczesny, stan przedrzucawkowy, cukrzyca, poród indukowany oksytocyną, ciąża mnoga)

 • Przeciwskazane w naglących stanach położniczych, jak: łożysko przodujące, przedwczesne odklejenie łożyska, wypadnięcie pępowiny, ostra zamartwica płodu

Bóle porodowe

 • I okres porodu (od regularnych skurczów do pełnego rozwarcia) (10-12 – 6-8 godz)

- rozwieranie szyjki i rozciąganie trzonu macicy

- impulsacja z Th10 – L1

- bóle dołem brzucha i krzyżowe

Bóle I okresu porodu

II okres porodu

 • Od pełnego rozwarcia do wydania noworodka na świat (30-40 – 20-30 min)

 • Impulsacja – nadal Th10 – L1

- L2 – S1 (bóle krzyża i nóg)

- S2 - S4 (bóle z rozciągania krocza)

Bóle II okresu porodu

Odrębności znieczulenia ZO u rodzących

 • Poszerzone żyły przestrzeni nadoponowej

 • Trudniejsza identyfikacja przestrzeni (masło)

 • Brak podciśnienia w przestrzeni ZO

 • Zła tolerancja „zgiętego” ułożenia

 • Większe niebezpieczeństwo hipotensji

Dobór techniki

 • Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe

 • Metodą zaniku oporu

 • Cewnik przez L2 – L3

 • Dawka testowa jest pierwszą dawką znieczulenia

Leki

 • Z wyboru – Bupiwakaina

 • 0,125 lub ew.0,25%

 • Ew. Adrenalina 1:200 000 tylko do dawki testowej

 • Ew. Fentanyl do max. 100g

Pierwsza dawka

 • Pierwiastki – 5-6 cm rozwarcia

 • Wieloródki – 3-4 cm „

 • Dawka testowa 2 – 3 ml

 • 1 dawka w sumie do 8 ml

 • Podana w pozycji leżącej na wznak (+ przemieszczenie macicy na lewo)

 • Lub w 2 dawkach (po połowie na prawym i lewym boku

Znieczulenie I okresu porodu

Dawki podtrzymujące

 • Co 45 – 90 min, (średnio 60)

 • W objętości i w pozycji jak 1 dawkę gdy trwa I okres porodu

Dawka końcowa

 • Po uzyskaniu pełnego rozwarcia

 • W pozycji półsiedzącej

 • W objętości 10 – 12 ml

Znieczulenie II okresu porodu

Rozszerzenie znieczulenia

 • W razie konieczności wykonania cięcia cesarskiego

 • Do zabiegów okresu połogu (ew, ręczne wydobycie łożyska, szycie, itp.)

 • Przez wstrzyknięcie do cewnika ZO pełnej dawki środka znieczulenia miejscowego

Objawy uboczne i powikłania

 • Niedostateczna analgezja (nieprawidłowe położenie cewnika, zbyt późno dawka podtrzymująca)

 • Nie zablokowane segmenty (najczęściej krzyżowe – krocze)

 • Zmniejszenie aktywności macicy i wydłużenie porodu

- I okres o ok. 1 godzinę

- II okres o kilkanaście minut

Wpływ na częstość rozwiązań zabiegowych

 • Statystycznie potwierdzono większą częstość rozwiązań cięciem i kleszczowych

 • Ale bez wpływu na zachorowalność i śmiertelność noworodków

 • Ponieważ poród znieczulany jest w pełni monitorowany

Bezpieczeństwo dziecka może nawet wzrosnąć.

Znieczulenie cięcia cesarskiego

 • Znieczulenie przewodowe

- rdzeniowe

- nadoponowe

 • Znieczulenie ogólne

Znieczulenia przewodowe

 • Zalety -  ryzyka zachłyśnięcia

- brak ryzyka nieskutecznej intubacji

- minimalny wpływ na noworodka

- zachowana świadomość

 • Wady – dłuższy czas oczekiwania na efekt

- ryzyko spadku RR

Znieczulenie ogólne

 • Zalety – szybkie i pewne

-  ryzyko spadku RR

 • Wady – duże ryzyko zachłyśnięcia

- ryzyko nieskutecznej intubacji

- depresyjny wpływ leków na dziecko

Specyfika znieczulenia przewodowego do cięcia

 • Zapobieganie hipotensji (infuzja 1500 ml PWE przed znieczuleniem) i wystąpieniu ZŻGD

 • Większe ryzyko zespołu popunkcyjnego (używać igieł 26G pencil point)

 • Potrzebne mniejsze dawki i objętości środków znieczulenia miejscowego

 • Sedacja ew. po odpępnieniu

Specyfika znieczulenia ogólnego do cięcia

 • Dobra preoksygenacja

 • Tylko w intubacji

 • Zapobieganie zachłyśnięciu

- nie wentylować czynnie

- manewr Sellicka

ekstubacja po pełnym WYBUDZENIU

Indukcja

 • Prekuraryzacja (0,5 – 1 mg pan- lub wekuronium)

 • Ew. atropinizacja (0,25 – 0,5)

 • Thiopental 3 mg/kg + Ketamina 0,5-1mg/kg

 • Sukcynylocholina 1,5 mg/kg

 • Po intubacji wentylacja N2O/O2 1:1

Po odpępnieniu

 • Wentylacja N2O/O2 2:1

 • Środek zwiotczający - dawka uzupełniająca

 • Opioid do pełnej dawki analgetycznej

 • Ew. oksytocyna 5 – 10 j. we wlewie iv


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna