Anestezjologia I intensywna terapiaPobieranie 44,92 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar44,92 Kb.ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Literatura obowiązkowa 1. Anestezjologia. Mark Weinert. Wrocław: Edra Urban & Partner, cop. 2017.

 2. Intensywna terapia. Paul L. Marino. Wrocław: Edra Urban & Partner, cop. 2017.

 3. Intensywna terapia i medycyna ratunkowa: wybrane zagadnienia. Wojciech Gaszyński. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016.

Literatura uzupełniająca

 1. Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Krystyn Sosada. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016.

 2. Stany zagrożenia życia u dzieci. Sönke Müller, Matthias Thöns. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.

CHIRURGIA

Literatura obowiązkowa 1. Chirurgia tętnic i żył obwodowych. 1-2. Red. nauk. Wojciech Noszczyk. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2007.

 2. Chirurgia: podręcznik dla studentów. Red. O. James Garden [i in.]. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, cop. 2013.

 3. Chirurgia: repetytorium. Jan Fibak. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Podstawy chirurgii: podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. T. 1-3. Pod red. Jacka Szmidta i Jarosława Kużdżała oraz Zbigniewa Grucy [i in.]. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2009-2010.

 2. Zarys chirurgii: podręcznik dla studentów medycyny. Pod red. Romana Górala. Warszawa: PZWL, 1992.


CHOROBY WEWNĘTRZNE

Literatura obowiązkowa 1. ABC przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Graeme P. Currie. Wrocław: Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2013.

 2. Choroby układu oddechowego. Pod red. Ewy Rowińskiej-Zakrzewskiej i Jana Kusia. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004.

 3. Interna Szczeklika 2017. [redaktor prowadzący Piotr Gajewski]. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2017.

 4. Kumar & Clark diagnostyka i terapia w praktyce lekarskiej. Parveen Kumar, Michael Clark. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, cop. 2014.

 5. Macleod diagnoza kliniczna. Alan G. Japp, Colin Robertson. Wrocław: Edra Urban & Partner, cop. 201

 6. Nefrologia. Pod red. Michała Myśliwca. Warszawa: Medical Tribune Polska, [2009].

 7. Pneumonologia praktyczna. Pod red. Ryszardy Chazan. Bielsko-Biała: Alfa-medica press, cop. 2005.


CHOROBY ZAKAŹNE

Literatura obowiązkowa 1. Choroby zakaźne i pasożytnicze, T. 1-2. Janusz Cianciara, Jacek Juszczyk. Lublin: Wydawnictwo Czelej, 2012.

 2. Choroby zakaźne i pasożytnicze. Zdzisław Dziubek. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.

Literatura uzupełniająca 1. Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS: współczesne możliwości i problemy. Pod red. Andrzeja Gładysza i Brygidy Knysz. Wrocław: Wydawnictwo Continuo, 2009.

 2. Leczenie chorób infekcyjnych. John Bartlett. Lublin: Wydaw. Czelej, 2006.


CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE WIEKU DZIECIĘCEGO

Literatura obowiązkowa 1. Choroby zakaźne. Emma Nickerson. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, cop. 2008.

 2. Choroby zakaźne i pasożytnicze. Anna Boroń-Kaczmarska, Alicja Wiercińska-Drapało. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017.

 3. Choroby zakaźne i pasożytnicze, T. 1-2. Janusz Cianciara, Jacek Juszczyk. Lublin: Wydawnictwo Czelej, 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Atlas chorób zakaźnych dzieci. Irma Kacprzak-Bergman, Leszek Szenborn. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, cop. 2010.

 2. Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci. Zbigniew Rudkowski. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2001.

FARMAKOLOGIA KLINICZNA

Literatura obowiązkowa 1. Bezpieczeństwo farmakoterapii: podręcznik pharmacovigilance. Agata Maciejczyk i Marcin Kruk. Warszawa: Medipage, 2017.

 2. Farmacja kliniczna. Ulrich Jaehde, Roland Radziwill, Charlotte Kloft. Wrocław: MedPharm Polska, cop. 2014.

 3. Farmakologia kliniczna: znaczenie w praktyce medycznej. Pod red. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko. Wrocław: Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Badania kliniczne. Pod redakcją Teresy Brodniewicz. Warszawa: CeDeWu, 2016.

 2. Farmakologia Danysza: kompendium farmakologii i farmakoterapii. Włodzimierz Buczko, Andrzej Danysz. Wrocław: Edra Urban & Partner, 2016.

 3. Mutschler farmakologia i toksykologia: podręcznik. Ernst Mutschler, Gerd Geisslinger, Heyo K. Kroemer, Sabine Menzel, Peter Ruth. Wrocław: MedPharm Polska, © 2018.

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

Literatura obowiązkowa 1. Położnictwo: ćwiczenia. Michał Troszyński. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2016.

 2. Położnictwo. T. 2, Medycyna matczyno-płodowa. Grzegorz H. Bręborowicz, Tomasz Paszkowski. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.

 3. Położnictwo. T. 4, Diagnostyka biofizyczna i biochemiczna w medycynie perinatalnej. Grzegorz H. Bręborowicz, Mirosław Wielgoś. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Choroby internistyczne i inne zaburzenia zdrowotne w ciąży. Ian A. Greer, Catherine Nelson-Piercy, Barry N. J. Walters. Wrocław: Edra Urban & Partner, cop. 2017.

 2. Monitorowanie stanu płodu. Lisa A. Miller, David A. Miller, Susan Martin Tucker. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, cop. 2014.

 3. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Joachim W. Dudenhausen. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014.

 4. Położnictwo. T. 1, Fizjologia ciąży. Grzegorz H. Bręborowicz, Wiesław Markwitz. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012.

MEDYCYNA PALIATYWNA

Literatura obowiązkowa 1. Opieka paliatywna. Shaun Kinghorn, Sandra Gaines. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, cop. 2012.

 2. Podstawy opieki paliatywnej w chorobach nowotworowych. Pod red. Marka Hebanowskiego, Krystyny de Walden-Gałuszko, Zbigniewa Żylicza. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 1998.

Literatura uzupełniająca

 1. Leczenie bólu. Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2017.

 2. Opieka paliatywna. Max S. Watson [i in. ; tł. z jęz. ang. Michał Tomaszewski]. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, cop. 2007.

MEDYCYNA SDĄDOWA Z ELEMENTAMI PRAWA

Literatura obowiązkowa 1. Medycyna sądowa. Vincent J. DiMaio, Dominick DiMaio. Wrocław: Elsevier Urban & Partner : Edra Urban & Partner, cop. 2016.

 2. Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne. Zdzisław Marek, Małgorzata Kłys. Kraków: ZAKAMYCZE, 2001.

 3. Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej. Pod redakcją Czesława Żaby. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2014.

Literatura uzupełniająca

 1. Medycyna sądowa: podręcznik dla studentów. Stefan Raszeja, Władysław Nasiłowski, Jan Markiewicz. Warszawa: PZWL, 1993.

RADIOLOGIA

Literatura obowiązkowa 1. Podręcznik radiologii. William Herring. Wrocław: Elsevier Urban & Partner : Edra Urban & Partner, cop. 2016.

 2. Radiologia: diagnostyka obrazowa : Rtg, TK, USG i MR. Bogdan Pruszyński, Andrzej Cieszanowski. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.

Literatura uzupełniająca

 1. Radiologia kliniczna - zaczynamy. Wilhelm Oestmann, Christoph Wald, Jane Crossin. Warszawa: MediPage, cop. 2007.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna