Analiza Systemów BiznesowychPobieranie 1,63 Mb.
Strona4/8
Data24.02.2019
Rozmiar1,63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Diagram „Zwolnienie pracownika”
Proces ten szczegółowo przedstawia sposób zwalniania pracownika „Centrum ogrodniczego”. Obejmuje on następujące kroki:


  • kiedy dochody firmy są zbyt małe lub któryś z pracowników nie wypełnia właściwie swoich obowiązków, kierownik rozpoczyna analizę pracy i kompetencji pracowników

  • podejmuje decyzję czy zachodzi potrzeba zwolnienia pracownika, jeśli nie, to czy w celu poprawienia sytuacji firmy należy przeprowadzić reorganizację kadry i płac. Pozytywna reakcja powoduje rozpoczęcie reorganizacji. Natomiast negatywna sprawia, iż pracownik zostaje pouczony i doszkolony w zakresie obowiązków pełnionych na jego stanowisku pracy. W tym przypadku wynikiem procesu jest doszkolony pracownik firmy. Obie w rezultacie nie prowadzą do zwolnienia pracownika.

Jeśli decyzja kierownika będzie za zwolnieniem, rozpoczyna się kolejny krok, który jest odpowiedzialny za wybór pracownika.

  • po wyborze pracownika, w systemie uaktualniane są dane o jego zwolnieniu. Wtedy podejmowana jest kolejna decyzja czy zachodzi potrzeba odebrania uprawnień. O ile zostały mu przydzielone przy zatrudnianiu na tym etapie są one odbierane przez administratora. W przeciwnym razie następuje bezpośrednie przejście do kolejnego kroku procesu, którym jest wybór pracownika, który przejmie obowiązki zwalnianego.
Diagram „Dodawanie nowych produktów do Centrum”

Proces ten szczegółowo przedstawia sposób dodawania nowego produktu do oferty firmy. Obejmuje on następujące kroki:  • kiedy w firmie pojawi się nowy produkt, w celu rejestracji zostaje on przekazany do pracownika zajmującego się wpisywaniem nowego asortymentu

  • w następnym kroku zbiera on wszystkie potrzebne informacje niezbędne do dołączenia nowego produktu do oferty

  • pracownik stwierdza czy na pewno w systemie nie ma już takiej pozycji. Jeśli nie ma to rozpoczyna dodawanie. W przeciwnym razie następuje rezygnacja. W rezultacie powoduje to nie dodanie pozycji.

  • sprawdza czy produkt pochodzi od nowego dostawcy. Odpowiedź pozytywna powoduje rejestrację nowego producenta przez kierownika firmy

  • pracownik sprawdza czy dodawana pozycja jest w nowej promocji. Jeśli tak, to odpowiednie informacje związane z daną promocją są rejestrowane przez kierownika

  • pracownik sprawdza także czy zachodzi potrzeba dodawania zdjęć do wprowadzanej pozycji. Jeśli tak, to kierownik dołącza zdjęcia nowego produktu

  • zanim nowy produkt stanie się dostępny w ofercie, pracownik musi zarejestrować pozostałe informacje np. cena netto, cena brutto, ilość oraz przydzielić do odpowiednich kategorii. Rezultatem zakończenia tego procesu, jest produkt dostępny w ofercie firmy.
1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna