Analiza swot wsi liszkowoPobieranie 6,13 Mb.
Strona1/10
Data21.11.2017
Rozmiar6,13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Załącznik do Uchwały Nr XXX/226/2010

Rady Gminy Rojewoz dnia 18 lutego 2010r.

P L A N O D N O W YM I E J S C O W O Ś C I R O J E W O

na lata 2010-2016

Plan Odnowy Miejscowości Rojewo

powstał z inicjatywy i z udziałem mieszkańców wsi.

Znając swoje potrzeby dokonano opisu stanu istniejącego,

jak również dokonano wyboru kierunków rozwoju wsi.

Na tej podstawie wskazano projekty, których

realizacja niezbędna jest dla rozwoju i odnowy wsi.

Plan został zatwierdzony przez Radę Sołecką,

a następnie przyjęty przez Zebranie Wiejskie mieszkańców wsi.

Gmina: Rojewo

Powiat: inowrocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie


Rojewo, 2010
Spis treści

 1. Wstęp 3

 2. I. Charakterystyka miejscowości Rojewo 3

 3. II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 5

 4. III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 11

 5. IV. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną 19


Wstęp
Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w udokumentowanej formie przesłanek i priorytetów rozwoju miejscowości Rojewo, uzasadnienia wybranych celów rozwoju i zarysowanie projektów realizacji Planu Odnowy Miejscowości.
Metoda opracowania strategii i zasady jej wdrożenia do realizacji
Opracowanie i przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości Rojewo zostało przeprowadzone w ramach uspołecznionego procesu obejmującego analizę problemów i uwarunkowań występujących w procesie rozwoju wsi. Zespół planistyczny, którego trzon stanowili mieszkańcy sołectwa ( liderzy – sołtys, Rada Sołecka, KGW. OSP), wypracował metodami warsztatowymi wizję wsi, zasadnicze założenia Planu i określił główne działania niezbędne do osiągnięcia jego celów. Po zredagowaniu tekst Planu Odnowy zostanie przedstawiony do konsultacji mieszkańcom wsi, jako podmiotu działań i głównych wykonawców oraz władzom samorządowym odpowiedzialnym za rozwój gminy.
I. Charakterystyka miejscowości Rojewo

 1. położenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności,

 2. historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na powstanie układu przestrzennego,

 3. określenie przestrzennej struktury miejscowości przez wskazanie:

  • dominanty przestrzennej (np. kościół usytuowany na wzgórzu, ruiny zamku);

  • otwartych przestrzeni wspólnych (np. rynek, centralny deptak, plac targowy)

  • elementów charakterystycznych dla danej miejscowości (np. typ zabudowy, detale architektoniczne, układ zagrodowy).


Położenie wsi

Rojewo jest wsią położoną na Kujawach, na północ od Inowrocławia, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Gniewkowo- Złotniki Kujawskie oraz drogi powiatowej Inowrocław- Cierpice, w gminie o tej samej nazwie znajdującej się w powiecie inowrocławskim, województwie kujawsko-pomorskim. Teren sołectwa obejmuje wieś Rojewo, razem około 596 hektarów i 600 mieszkańców. Wieś usytuowana jest w centrum gminy Rojewo.

Charakterystyczne elementy tej wsi to: 1. Urząd Gminy

 2. zabytkowy kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych

 3. Zespół Szkół

 4. Dwór Biesiadny

 5. kompleks boisk sportowych

 6. ośrodek zdrowia

 7. poczta

 8. komisariat policji

 9. remiza OSP, ujęta w Systemie Ratownictwa

 10. bank

 11. stacja paliw

 12. piekarnie i ciastkarnia.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna